PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  

 

Sobre aquesta col·lecció

A l’hora de presentar el conjunt de les recerques sobre les eleccions i els debats d’investidura dels presidents i presidentes de les Comunitats Autònomes, des de 1980 fins al 2016, volem plantejar els cinc objectius bàsics de la present recerca i transferència del coneixement.

En primer lloc pretenem presentar la diversitat del complex estat de les autonomies des dels seus orígens fins als moments actuals en què es planteja la seva crisi i el previsible final d’una etapa històrica.

A partir del desenvolupament de la constitució de 1978 i dels diferents estatuts d’autonomia aprovats entre 1979 i 1983, amb les seves diverses modalitats a partir de l’articles 151 i l’article 143 de la constitució i les modalitats forals, així com les posteriors reformes estatutàries, i les alternatives que s’han plantejat, podem afirmar l’existència d’un estat autonòmic asimètric.

En segon lloc, presentam els resultats dels processos electorals de cadascuna de les comunitats autònomes de l’Estat espanyol, des de les primeres eleccions als parlaments de Catalunya i País Basc de l’any 1980 fins a les darreres de 2016 a Euskadi i Galícia. En els quadres que representen cadascun dels processos electorals, hem procurat arribar a detalls importants com l’abstenció, el vot nul, el vot en blanc i la representació de gran part de les forces polítiques que es presentaven i que obtingueren representació.

En tercer lloc, presentem tots els debats d’investidura de cadascun dels i les presidents i presidentes de les 17 comunitats autònomes. Hem d’assenyalar que a més del discurs del candidat o candidata, també presentam les rèpliques dels portaveus dels diferents grups parlamentaris, així com les contrarèpliques.

En quart lloc, presentam una bibliografia seleccionada de cada procés autonòmic. Existeixen en aquest sentit, una gran diversitat d’anàlisis històrics i sociològics que ens permeten diferenciar el que en certa manera s’ha denominat com un estat de les autonomies asimètriques. No hem deixat al marge estudis de conjunt encara que amb molts casos hem d’afirmar que existeixen un nombre important d’estudis sectorials, econòmics, socials, culturals i d’història política.  

Finalment, i en cinquè lloc, hem d’afirmar que dels diversos debats d’investidura i conseqüent amb els processos electorals s’observen una gran diversitat d’identitats amb una àmplia i flexible concepció del fet nacional i del regionalisme. És evident que dels mateixos debats d’investidura en el conjunt de cada comunitat es detecten avanços i regressions de l’autogovern, plantejaments de futur i involucions. Programes d’important dosi de bon govern i altres amb moltes diferències.

Un aspecte a assenyalar és que a partir d’aquests debats d’investidura, es pot avançar en les anàlisis de les biografies tant dels presidents i presidentes com dels portaveus parlamentaris de cada una de les comunitats autònomes de l’Estat espanyol.

Per altra banda, també consideram que es pot entreveure a partir dels textos presentats la dinàmica parlamentària. En aquest sentit, volem contribuir a la defensa de la democràcia parlamentària.

Esperam que amb les aportacions que es presenten haguem contribuït al coneixement històric de cadascuna de les autonomies i del conjunt de l’Estat autonòmic, a partir dels debats, els resultats electorals de cada comunitat autònoma i de les bibliografies que es presenten.

CRÈDITS

Director del projecte:

Equip de documentació:

 • Rafel Puigserver Pou
  Doctor en Humanitats i Ciències Socials i Màster en comunicació
 • Xavier Jiménez González
  Documentalista i professor d’Història contemporània (UIB)
 • Miquel Àngel Serra Roca
  Documentalista (UIB)

Equip digitalització, Servei de Biblioteca i Documentació (UIB)

 • Eduardo del Valle Pérez
  Cap de Digitalització i Accés Obert
 • Catalina Estela Barceló
  Tècnica de Catalogació i Gestió de la col·lecció
 • Núria Quetglas Amengual
  Tècnica de Digitalització i Accés Obert
Aquesta col·lecció conté 293 documents.

Com es pot trobar informació a la col·lecció Eleccions i Debats d'Investidura als Parlaments Autonòmics de l'Estat Espanyol (1980-2016)

Hi ha 5 maneres de trobar informació en aquesta col·lecció:

 • podeu cercar determinades paraules que apareguin al document fent clic en el botó Cerca
 • podeu examinar documents per Títol fent clic en el botó Títols A-Z
 • podeu examinar documents per Comunitat autònoma fent clic en el botó Comunitat autònoma
 • podeu examinar documents per President investit fent clic en el botó President investit
 • podeu examinar documents per Resultats electorals fent clic en el botó Resultats electorals