CD2 AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  

 

Sobre aquesta col·lecció

El CD2 és el Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament, creat el 2006 per donar el suport documental i la informació significativa que necessiten les institucions, Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament (ONGD), el personal investigador i les persones particulars que treballen, estudien o actuen en el camp de la cooperació, per contribuir a fer que desenvolupin amb eficiència la seva tasca.

La Biblioteca Digital del CD2 és l’espai virtual on podreu trobar documents digitalitzats sobre cooperació i educació per al desenvolupament. L’objectiu és oferir el material de caire més tècnic i pràctic, com ara documents de treball, manuals, guies, informes d’organismes i ONGD, presentacions i material didàctic.

La col·lecció és consultable a través d'Internet des de qualsevol lloc del món, de manera que també és una eina útil per a cooperants, i té una interfície de consulta senzilla i intuïtiva. Amb l'ordinador el lector pot visitar la biblioteca digital amb la mateixa facilitat que visita una biblioteca real, recorrent-ne la col·lecció i els prestatges virtuals.

Contribuïu a enriquir la Biblioteca Digital del CD2

Tots els organismes i entitats i que elaborau material digital sobre cooperació i educació per al desenvolupament i voldríeu que estigués disponible a la nostra biblioteca digital, podeu enviar un correu a: cd2.info@uib.es.

Aquesta col·lecció conté: 2577 documents.

Com es pot trobar informació a la col·lecció Biblioteca Digital del Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament - CD2

Hi ha 7 maneres de trobar informació en aquesta col·lecció:

  • podeu cercar determinades paraules que apareguin al document fent clic en el botó Cerca
  • podeu examinar documents per Novetats fent clic en el botó Novetats
  • podeu examinar documents per Títol fent clic en el botó Títols A-Z
  • podeu examinar documents per Creador fent clic en el botó Autors A-Z
  • podeu examinar documents per Tema fent clic en el botó Matèries
  • podeu examinar documents per Organització fent clic en el botó Organitzacions
  • podeu examinar documents per Countries fent clic en el botó Països