Collection info

 

Collection info

collection name"sanMarcos"
host""
port"0"
is public?true
is beta?false
use realistic book?false
build date"1436438134"
interface languages
collection metadata
collectionextra

San Marcos. Hoja parroquial de Sineu

Entre el 24 de juny i el 4 de juliol del 1946 Sineu celebrava les festes del tercer centenari de la proclamació de sant Marc com a patró de la vila. Arran d’aquesta celebració s’inicià la publicació d’un full parroquial en el qual es detallen les distintes aportacions fetes a la col·lecta dels actes commemoratius. La salutació del primer número de la publicació és, en aquest sentit, explícita: La finalidad de esta minúscula publicación que hoy sale a luz por primera vez es que sean conocidas las notas parroquiales que lo merezcan. Pero como quiera que las relativas a la pasada celebración del Tercer Centenario del Patrono de Sineu habrán de llenar muchos números, de aquí que la publicación dicha lleve por título San Marcos.

D’aquesta manera, es descriuen les activitats desenvolupades per a l’ocasió, amb especial èmfasi en les contribucions dels pobles i les viles col·laboradores. Cada un dels números de la revista, en to elogiós i com a manifestació de gratitud, explica i enalteix algun dels vincles que lliguen cada un dels pobles amb la vila de Sineu. Així, Pollença, amb una referència a la festa del Corpus i el ball de les àguiles, que actuaren a Sineu; l’actuació de la Schola Lucana, integrada per l’Escolania de Lluc i els Germans Escolars de la Congregació de Missioners dels Sagrats Cors; dues notes de Sebastià Miralles i Jaume Cabrer sobre els cossiers de Montuïri; la representació de l’obra de teatre Cecília de Solanda, del poeta i dramaturg Guillem Colom, en representació de Sant Joan; els vincles amb la vila de Muro a través del convent dels mínims i l’actuació de la banda Unión Artística Murense; l’agrupació folklòrica Aires de Muntanya de Selva; el ball dels moratons de Manacor; la banda Santa Cecília de Porreres i les aportacions del rector Lluís Crespí Niell; l’obra de l’escultor Joan Maimó Vadell, de Felanitx; la coral femenina de Santa Cecília i la Rondalla del Patronat de Llucmajor i, finalment, la fita dels tres termes que assenyala el punt d’unió dels tres municipis integrats en l’antic Sinium: Sineu, Sant Joan i Llorito. Entre el 6 d’octubre de 1946 i el 20 de juliol de 1947, se n’editaren 13 números, a la impremta Mossèn Alcover. L’edició és íntegrament en castellà.

Andreu Ramis Puig-gros


La creació d\'aquesta col·lecció digital ha esta possible gràcies a la generosa contribució del senyor Joan Vanrell Torelló qui va deixar el seu fons documental a la Universitat de les Illes Balears per a la seva digitalització i posterior catalogació, a través de la signatura del "Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Joan Vanrell Torelló per a la incorporació de diverses publicacions periòdiques a la Biblioteca Digital de les Illes Balears"

Aquesta col·lecció _numdocs_ documents.

en

San Marcos. Hoja parroquial de Sineu

Entre el 24 de juny i el 4 de juliol del 1946 Sineu celebrava les festes del tercer centenari de la proclamació de sant Marc com a patró de la vila. Arran d’aquesta celebració s’inicià la publicació d’un full parroquial en el qual es detallen les distintes aportacions fetes a la col·lecta dels actes commemoratius. La salutació del primer número de la publicació és, en aquest sentit, explícita: La finalidad de esta minúscula publicación que hoy sale a luz por primera vez es que sean conocidas las notas parroquiales que lo merezcan. Pero como quiera que las relativas a la pasada celebración del Tercer Centenario del Patrono de Sineu habrán de llenar muchos números, de aquí que la publicación dicha lleve por título San Marcos.

D’aquesta manera, es descriuen les activitats desenvolupades per a l’ocasió, amb especial èmfasi en les contribucions dels pobles i les viles col·laboradores. Cada un dels números de la revista, en to elogiós i com a manifestació de gratitud, explica i enalteix algun dels vincles que lliguen cada un dels pobles amb la vila de Sineu. Així, Pollença, amb una referència a la festa del Corpus i el ball de les àguiles, que actuaren a Sineu; l’actuació de la Schola Lucana, integrada per l’Escolania de Lluc i els Germans Escolars de la Congregació de Missioners dels Sagrats Cors; dues notes de Sebastià Miralles i Jaume Cabrer sobre els cossiers de Montuïri; la representació de l’obra de teatre Cecília de Solanda, del poeta i dramaturg Guillem Colom, en representació de Sant Joan; els vincles amb la vila de Muro a través del convent dels mínims i l’actuació de la banda Unión Artística Murense; l’agrupació folklòrica Aires de Muntanya de Selva; el ball dels moratons de Manacor; la banda Santa Cecília de Porreres i les aportacions del rector Lluís Crespí Niell; l’obra de l’escultor Joan Maimó Vadell, de Felanitx; la coral femenina de Santa Cecília i la Rondalla del Patronat de Llucmajor i, finalment, la fita dels tres termes que assenyala el punt d’unió dels tres municipis integrats en l’antic Sinium: Sineu, Sant Joan i Llorito. Entre el 6 d’octubre de 1946 i el 20 de juliol de 1947, se n’editaren 13 números, a la impremta Mossèn Alcover. L’edició és íntegrament en castellà.

Andreu Ramis Puig-gros


La creació d\'aquesta col·lecció digital ha esta possible gràcies a la generosa contribució del senyor Joan Vanrell Torelló qui va deixar el seu fons documental a la Universitat de les Illes Balears per a la seva digitalització i posterior catalogació, a través de la signatura del "Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Joan Vanrell Torelló per a la incorporació de diverses publicacions periòdiques a la Biblioteca Digital de les Illes Balears"

Aquesta col·lecció _numdocs_ documents.

collectionname
San Marcos
enSan Marcos
depositormetadata
{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
en{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
iconcollection
_httpprefix_/collect/sanMarcos/images/logo_collection.jpg
en_httpprefix_/collect/sanMarcos/images/logo_collection.jpg
iconcollectionsmall
_httpprefix_/collect/sanMarcos/images/logo_home.jpg
en_httpprefix_/collect/sanMarcos/images/logo_home.jpg
format info
CL1VList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV> <strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Creator], <br><i>[dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>ISSN</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong> [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If}{[dc.Rights^accessRights], <br><strong>Nota</strong>: Volum no disponible en l&iacute;nia > <a href=\"http://llull.uib.es/record=b1173995~S1*cat\">[dc.Rights^accessRights]</a>} {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> <br> [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} _shareme_([dc.Title],[srclink]) </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br>
DateList<td>[link][icon][/link]</td><td>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]</td><td>[Date]</td>
DocumentButtonsDetach|Highlight
DocumentHeading{Or}{[parent(Top):Title],[Title],untitled}<br>
DocumentText[Text]
HList[link][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight][/link]
SearchTypesplain,form
SearchVList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV><strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Creator], <br><i>[dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>ISSN</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong> [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If}{[dc.Rights^accessRights], <br><strong>Nota</strong>: Volum no disponible en l&iacute;nia > <a href=\"http://llull.uib.es/record=b1173995~S1*cat\">[dc.Rights^accessRights]</a>} {If} {[ex.FileFormat] eq \'PDF\' , <br><a href=\"/greenstone/collect/[collection]/index/assoc/[archivedir]/[ex.FilenameRoot].pdf#search=&quot;_cgiargq_&quot;\">Resaltar els termes de la cerca en el document</a>} <br><span class=aditionalInfo>Rellevància comparativa: [DocRank]</span> {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> | [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br> </td>
VList<td valign=top>[link][icon][/link]</td><td valign=top>[srclink]{Or}{[thumbicon],[srcicon]}[/srclink]</td><td valign=top>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]{If}{[Source],<br><i>([Source])</i>}</td>
building info
number of documents"13"
number of sections"13"
number of words"0"
number of bytes"129861"
preferred receptionist""

Filter options for "BrowseFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"EndResults" integer one per query "-1" "-1", "10000"
"ParentNode" string one per query ""
"StartResults" integer one per query "1" "1", "10000"

Filter options for "NullFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values

Filter options for "QueryFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"AccentFold" boolean one per term "false" "false", "true"
"Casefold" boolean one per term "true" "false", "true"
"CombineQuery" enumerated one per query "and" "and", "or", "not"
"EndResults" integer one per query "10" "-1", "1000"
"FilterString" string one per query ""
"Fuzziness" string one per query ""
"Index" enumerated one per term "idx" "idx"
"IndexField" enumerated one per term "TI" "TI", "CR", "ZZ", "TX", "DA"
"Language" enumerated one per term ""
"Level" enumerated one per term "Doc" "Doc"
"" boolean one per query "Doc"
"MatchMode" enumerated one per query "some" "some", "all"
"Maxdocs" integer one per query "200" "-1", "1000"
"QueryType" enumerated one per query "ranked" "boolean", "ranked"
"SortField" enumerated one per query ""
"SortOrder" enumerated one per query "ascending" "ascending", "descending"
"StartResults" integer one per query "1" "1", "1000"
"Stem" boolean one per term "false" "false", "true"
"Subcollection" enumerated one per term ""
"Term" string one per term ""