Collection info

 

Collection info

collection name"premsaForanaMallorca"
host""
port"0"
is public?true
is beta?false
use realistic book?false
build date"1497036507"
interface languages
collection metadata
collectionextra

L\'Associació de Premsa Forana de Mallorca (APFM) va néixer sota l\'impuls d\'algunes publicacions històriques davant la necessitat dels seus representants d\'establir relacions i, també, per tractar les possibles solucions de les problemàtiques comunes que tenien aquestes publicacions.

Les publicacions de l\'APFM tenen una incidència extraordinària en els seus àmbits de difusió i gaudeixen d\'una història més que centenària. Els mitjans associats a Premsa Forana viuen avui un procés d\'adaptació a les noves tecnologies i de creixement. L\'àmplia difusió, la seva gran popularitat i la seva proximitat i accessibilitat fan que siguin mitjans molt llegits, molt tinguts en compte i fins i tot estimats per la població local. El tiratge global real —considerant tots els números que en surten per any— és de més d\'1.400.000 exemplars.

Les revistes que han format i actualment formen part de l\'APFM han anat dipositant a la seu social els exemplars corresponents a la seva periodicitat. Des de fa trenta anys, s\'ha anat acumulant a la seu social de Sant Joan un fons documental impressionant format per més de cent revistes, entre setmanaris, quinzenals, mensuals, bimestrals i trimestrals, que omplen els prestatges de l\'Associació. Al llarg dels anys el volum i espai que ocupen obliga a fer necessària una preservació digital de les revistes per poder-les consultar i posar-les a l\'abast a la xarxa.

Per això, l\'APFM, en compliment de les seves finalitats de crear, transmetre i difondre la cultura i els coneixements cientìfics, tècnics i professionals, crearà, amb la col·laboració i el suport tècnic de la UIB, un dipòsit des del qual es difondran en forma oberta (gratuïta) les revistes associades per permetre\'n la difusió i posada a disposició a través de la xarxa Internet, facilitar-ne la consulta per mitjà d\'una interfìcie comuna i assegurar la preservació dels continguts, tot respectant la naturalesa i els criteris propis de cada publicació i en benefici de l\'interès general.


Continguts

Aquesta col·lecció consta de 9.905 números de premsa forana de Mallorca amb un total de 271.300 pàgines.


en

L\'Associació de Premsa Forana de Mallorca (APFM) va néixer sota l\'impuls d\'algunes publicacions històriques davant la necessitat dels seus representants d\'establir relacions i, també, per tractar les possibles solucions de les problemàtiques comunes que tenien aquestes publicacions.

Les publicacions de l\'APFM tenen una incidència extraordinària en els seus àmbits de difusió i gaudeixen d\'una història més que centenària. Els mitjans associats a Premsa Forana viuen avui un procés d\'adaptació a les noves tecnologies i de creixement. L\'àmplia difusió, la seva gran popularitat i la seva proximitat i accessibilitat fan que siguin mitjans molt llegits, molt tinguts en compte i fins i tot estimats per la població local. El tiratge global real —considerant tots els números que en surten per any— és de més d\'1.400.000 exemplars.

Les revistes que han format i actualment formen part de l\'APFM han anat dipositant a la seu social els exemplars corresponents a la seva periodicitat. Des de fa trenta anys, s\'ha anat acumulant a la seu social de Sant Joan un fons documental impressionant format per més de cent revistes, entre setmanaris, quinzenals, mensuals, bimestrals i trimestrals, que omplen els prestatges de l\'Associació. Al llarg dels anys el volum i espai que ocupen obliga a fer necessària una preservació digital de les revistes per poder-les consultar i posar-les a l\'abast a la xarxa.

Per això, l\'APFM, en compliment de les seves finalitats de crear, transmetre i difondre la cultura i els coneixements cientìfics, tècnics i professionals, crearà, amb la col·laboració i el suport tècnic de la UIB, un dipòsit des del qual es difondran en forma oberta (gratuïta) les revistes associades per permetre\'n la difusió i posada a disposició a través de la xarxa Internet, facilitar-ne la consulta per mitjà d\'una interfìcie comuna i assegurar la preservació dels continguts, tot respectant la naturalesa i els criteris propis de cada publicació i en benefici de l\'interès general.


Continguts

Aquesta col·lecció consta de 9.905 números de premsa forana de Mallorca amb un total de 271.300 pàgines.


collectionname
Premsa Forana de Mallorca
caAssociació de Premsa Forana de Mallorca
enPremsa Forana de Mallorca
esAssociació de Premsa Forana de Mallorca
depositormetadata
{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
en{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
iconcollection
_httpprefix_/collect/premsaForanaMallorca/images/logo_collection.gif
en_httpprefix_/collect/premsaForanaMallorca/images/logo_collection.gif
iconcollectionsmall
_httpprefix_/collect/premsaForanaMallorca/images/logo_home.jpg
en_httpprefix_/collect/premsaForanaMallorca/images/logo_home.jpg
format info
CL1VList<TABLE width=\"600\" align=\"center\" border=\"1\" bordercolor=\"#CCCCCC\"> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> <DIV class=iconTitleText><b>[srclink][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight][/srclink]</b></DIV> <DIV class=iconText> {If}{[dc.Date^issued], Any [dc.Date^issued];} {If}{[dls.Mes], mes de [dls.Mes].} {If}{[dc.Coverage], <br>Municipi: [dc.Coverage].} {If}{[dc.Publisher], <br>Edita: [dc.Publisher].} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>Dip&ograve;sit legal</strong>: [dc.Identifier]} {If}{[ex.FileSize], <br> <span class=aditionalInfo> <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV></TD> </TR></TBODY></TABLE><br>
CL2VList<td valign=top>[link][icon][/link]</td> <td valign=top>[ex.srclink]{Or}{[ex.thumbicon],[ex.srcicon]}[ex./srclink]</td> <td valign=top>[highlight] {Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled} {If}{[ex.FileSize],<br><span class=aditionalInfo> <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} [/highlight]</td>
CL3VList<td valign=top>[link][icon][/link]</td> <td valign=top>[ex.srclink]{Or}{[ex.thumbicon],[ex.srcicon]}[ex./srclink]</td> <td valign=top>[highlight] {Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled} {If}{[ex.FileSize], <br><span class=aditionalInfo> <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} [/highlight]</td>
CL4VList<td valign=top>[link][icon][/link]</td> <td valign=top>[ex.srclink]{Or}{[ex.thumbicon],[ex.srcicon]}[ex./srclink]</td> <td valign=top>[highlight] {Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled} {If}{[ex.FileSize],<br> <span class=aditionalInfo> <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} [/highlight]</td>
DateList<td>[link][icon][/link]</td> <td>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled}[/highlight]</td> <td>[ex.Date]</td>
DocumentButtonsDetach|Highlight
DocumentHeading{Or}{[parent(Top):Title],[Title],untitled}<br>
DocumentText[Text]
HList[link][highlight][ex.Title][/highlight][/link]
SearchTypesplain,form
SearchVList<TABLE width=\"600\" align=\"center\" border=\"1\" bordercolor=\"#CCCCCC\"> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\"[/srclink]</DIV> <DIV class=iconTitleText><b>[srclink][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight][/srclink]</b></DIV> <DIV class=iconText> {If}{[dc.Date^issued], Any [dc.Date^issued];} {If}{[dls.Mes], mes de [dls.Mes].} {If}{[dc.Coverage], <br>Municipi: [dc.Coverage].} {If}{[dc.Publisher], <br>Edita: [dc.Publisher].} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>Dip&ograve;sit legal</strong>: [dc.Identifier]} {If}{[ex.FileFormat] eq \'PDF\' , <br><a href=\"/greenstone/collect/[collection]/index/assoc/[archivedir]/[ex.FilenameRoot].pdf#search=&quot;_cgiargq_&quot;\">Resaltar el termes de la cerca en el document</a>} <br><span class=aditionalInfo>Rellev&agrave;ncia comparativa: [DocRank] | <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span></span><p> </DIV></TD> </TR></TBODY></TABLE><br>
VList<td valign=top>[link][icon][/link]</td> <td valign=top>[ex.srclink]{Or}{[ex.thumbicon],[ex.srcicon]}[ex./srclink]</td> <td valign=top>[highlight] {Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled} [/highlight]{If}{[ex.Source],<br><i>([ex.Source])</i>}</td>
building info
number of documents"9905"
number of sections"9905"
number of words"0"
number of bytes"1224673538"
preferred receptionist""

Filter options for "BrowseFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"EndResults" integer one per query "-1" "-1", "10000"
"ParentNode" string one per query ""
"StartResults" integer one per query "1" "1", "10000"

Filter options for "NullFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values

Filter options for "QueryFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"AccentFold" boolean one per term "false" "false", "true"
"Casefold" boolean one per term "true" "false", "true"
"CombineQuery" enumerated one per query "and" "and", "or", "not"
"EndResults" integer one per query "10" "-1", "1000"
"FilterString" string one per query ""
"Fuzziness" string one per query ""
"Index" enumerated one per term "idx" "idx"
"IndexField" enumerated one per term "TI" "TI", "TX", "CO", "DA", "JE"
"Language" enumerated one per term ""
"Level" enumerated one per term "Doc" "Doc"
"" boolean one per query "Doc"
"MatchMode" enumerated one per query "some" "some", "all"
"Maxdocs" integer one per query "200" "-1", "1000"
"QueryType" enumerated one per query "ranked" "boolean", "ranked"
"SortField" enumerated one per query ""
"SortOrder" enumerated one per query "ascending" "ascending", "descending"
"StartResults" integer one per query "1" "1", "1000"
"Stem" boolean one per term "false" "false", "true"
"Subcollection" enumerated one per term ""
"Term" string one per term ""