Collection info

 

Collection info

collection name"parcelariCapdepera"
host""
port"0"
is public?true
is beta?false
use realistic book?false
build date"1494324518"
interface languages
collection metadata
collectionextra

Ajuntament de Capdepera - Arxiu Municipal
Universitat de les Illes Balears - Servei de Biblioteca i Documentació

Aquesta col·lecció conté la versió digital del plànol parcel·lari del terme de Capdepera, realitzat per Pere d’Alcantara Peña entre 1859 i 1860.

És un document de gran importància per a la història del municipi de Capdepera, perquè coincideix amb la divisió territorial entre Capdepera i Artà, que després de diferents intents fallits i de llargues negociacions es produí el 1858.

És el plànol parcel·lari que acompanya l\'amillarament, i respon a la necessitat que tenia el poble de comptar amb els estris precisos per tal d\'institucionalitzar-se com a municipi i d\'anar constituint les diferents àrees de la seva administració, entre elles la regularització de la hisenda dels veïns i de repartir equitativament entre ells les contribucions de l\'erari públic.

La iniciativa d\'aquest projecte fou de l\'Arxiu Municipal de Capdepera. Els treballs de digitalització començaren amb la signatura d\'un conveni previ entre l\'Ajuntament de Capdepera, quan n\'era batle l\'Il.lm. Sr. Juan Ferrer Flaquer, i la Universitat de les Illes Balears, quan n\'era rector el Magnífic i Excel·lentíssim Sr. Avel·lí Blasco Esteve, que tengué lloc el 30 de juny de 2006.

Coordinadors per part de l\'Arxiu Municipal de Capdepera:


Continguts

Aquesta col·lecció consta de 15 plànols i la portada del parcel·lari original


en

Ajuntament de Capdepera - Arxiu Municipal
Universitat de les Illes Balears - Servei de Biblioteca i Documentació

Aquesta col·lecció conté la versió digital del plànol parcel·lari del terme de Capdepera, realitzat per Pere d’Alcantara Peña entre 1859 i 1860.

És un document de gran importància per a la història del municipi de Capdepera, perquè coincideix amb la divisió territorial entre Capdepera i Artà, que després de diferents intents fallits i de llargues negociacions es produí el 1858.

És el plànol parcel·lari que acompanya l\'amillarament, i respon a la necessitat que tenia el poble de comptar amb els estris precisos per tal d\'institucionalitzar-se com a municipi i d\'anar constituint les diferents àrees de la seva administració, entre elles la regularització de la hisenda dels veïns i de repartir equitativament entre ells les contribucions de l\'erari públic.

La iniciativa d\'aquest projecte fou de l\'Arxiu Municipal de Capdepera. Els treballs de digitalització començaren amb la signatura d\'un conveni previ entre l\'Ajuntament de Capdepera, quan n\'era batle l\'Il.lm. Sr. Juan Ferrer Flaquer, i la Universitat de les Illes Balears, quan n\'era rector el Magnífic i Excel·lentíssim Sr. Avel·lí Blasco Esteve, que tengué lloc el 30 de juny de 2006.

Coordinadors per part de l\'Arxiu Municipal de Capdepera:


Continguts

Aquesta col·lecció consta de 15 plànols i la portada del parcel·lari original


collectionname
Capdepera. Pla General Parcel·lari Estadístic. Pere d\'Alcàntara Peña. 1859 - 1860
enCapdepera. Pla General Parcel·lari Estadístic. Pere d\'Alcàntara Peña. 1859 - 1860
depositormetadata
{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
en{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
iconcollection
_httpprefix_/collect/parcelariCapdepera/images/logo_collection.jpg
en_httpprefix_/collect/parcelariCapdepera/images/logo_collection.jpg
iconcollectionsmall
_httpprefix_/collect/parcelariCapdepera/images/logo_home.jpg
en_httpprefix_/collect/parcelariCapdepera/images/logo_home.jpg
format info
CL1VList<TABLE width=\"600\" align=\"center\" border=\"1\" bordercolor=\"#CCCCCC\"> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center> [srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink] <b>[srclink][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight][/srclink]</b> {If}{[dc.Creator], - <i>[dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Relation], <br><strong>Font</strong>: [dc.Relation]} {If}{[dc.Date], <br><strong>Data</strong>: [dc.Date]} {If}{[dc.Type], <br><strong>Tipus de document</strong>: [dc.Type]} {If}{[dc.Format], <br><strong>Format del document</strong>: [dc.Format]} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo><br><script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </TD></TR></TBODY></TABLE>
DateList<td>[link][icon][/link]</td><td>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]</td><td>[Date]</td>
DocumentButtonsDetach|Highlight
DocumentHeading{Or}{[parent(Top):Title],[Title],untitled}<br>
DocumentText[Text]
HList[link][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight][/link]
SearchTypesplain,form
SearchVList<TABLE width=\"600\" align=\"center\" border=\"1\" bordercolor=\"#CCCCCC\"> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center> [srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink] <b>[srclink][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight][/srclink]</b> {If}{[dc.Creator], - <i>[dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Relation], <br><strong>Font</strong>: [dc.Relation]} {If}{[dc.Date], <br><strong>Data</strong>: [dc.Date]} {If}{[dc.Type], <br><strong>Tipus de document</strong>: [dc.Type]} {If}{[dc.Format], <br><strong>Format del document</strong>: [dc.Format]} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo><br><script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </TD></TR></TBODY></TABLE>
VList<td valign=top>[link][icon][/link]</td><td valign=top>[srclink]{Or}{[thumbicon],[srcicon]}[/srclink]</td><td valign=top>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]{If}{[Source],<br><i>([Source])</i>}</td>
building info
number of documents"16"
number of sections"16"
number of words"0"
number of bytes"1728"
preferred receptionist""

Filter options for "BrowseFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"EndResults" integer one per query "-1" "-1", "10000"
"ParentNode" string one per query ""
"StartResults" integer one per query "1" "1", "10000"

Filter options for "NullFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values

Filter options for "QueryFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"AccentFold" boolean one per term "false" "false", "true"
"Casefold" boolean one per term "true" "false", "true"
"CombineQuery" enumerated one per query "and" "and", "or", "not"
"EndResults" integer one per query "10" "-1", "1000"
"FilterString" string one per query ""
"Fuzziness" string one per query ""
"Index" enumerated one per term "idx" "idx"
"IndexField" enumerated one per term "TI" "TI", "CR", "ZZ", "DA"
"Language" enumerated one per term ""
"Level" enumerated one per term "Doc" "Doc"
"" boolean one per query "Doc"
"MatchMode" enumerated one per query "some" "some", "all"
"Maxdocs" integer one per query "200" "-1", "1000"
"QueryType" enumerated one per query "ranked" "boolean", "ranked"
"SortField" enumerated one per query ""
"SortOrder" enumerated one per query "ascending" "ascending", "descending"
"StartResults" integer one per query "1" "1", "1000"
"Stem" boolean one per term "false" "false", "true"
"Subcollection" enumerated one per term ""
"Term" string one per term ""