Collection info

 

Collection info

collection name"llevantVolums"
host""
port"0"
is public?true
is beta?false
use realistic book?false
build date"1493380180"
interface languages
collection metadata
collectionextra

Llevant, quinzenari portaveu de l\'Associació Minerva : defensor dels interesos morals i materials d\'Artà i sa Comarca

Aquesta col·lecció està formada pels 513 números de la revista Llevant, publicació periòdica d’Artà i la seva comarca que fundaren Andreu Ferrer Ginard (1887-1975), Llorenç Lliteras i Lliteras (1893-1973) i Llorenç Garcias i Font (1885-1975). Com podreu comprovar, durant els anys que es publica, el títol de la revista no canvia, però sí el subtítol. Així, el subtítol del primer número és Quinzenari portaveu de l’Associació “Minerva” – Defensor dels interessos morals i materials d’Artà i sa Comarca, i el del darrer, Decenari catòlic mallorquí. D’aquesta dada també es desprèn que la periodicitat d’edició també canviava i, segons el moment, passava de quinzenal a decennal o setmanal.

Aquesta és una iniciativa del Fons Local de la Biblioteca Municipal d’Artà per preservar un patrimoni cultural local que es trobava en seriós risc de desaparició. Fins ara, no es coneix l’existència de cap col·lecció completa de la revista Llevant, ni de titularitat pública ni privada. La funció del Fons Local de la Biblioteca Municipal d’Artà va consistir, durant l’any 2003, a localitzar i recopilar tots els exemplars originals d’aquesta publicació per formar, encara que de manera provisional, una col·lecció completa d’originals. Aquesta tasca hauria estat impossible sense la col·laboració desinteressada de les famílies d’alguns dels fundadors de la publicació, concretament, de les famílies d’Andreu Ferrer Ginard (1887-1975), de Llorenç Garcias i Font (1885-1875) i de Llorenç Lliteras i Lliteras (1893-1973), que varen cedir una part o la totalitat, en alguns casos, de les seves col·leccions fragmentàries.

Va ser a partir d’aquesta compilació d’originals que va esdevenir possible digitalitzar tots els números de la revista Llevant, des de desembre de 1916 fins a febrer de 1931.

Aquesta iniciativa, per tant, ha resultat decisiva per conservar aquesta publicació periòdica local, ja que ha possibilitat crear-ne l’única col·lecció completa, una col·lecció digital a partir de la qual el Servei de Biblioteques de l’Ajuntament d’Artà pot oferir productes de difusió d’aquest patrimoni cultural, com ara aquesta base de dades d’articles.

Els treballs de digitalització, restauració digital i publicació electrònica dels documents originals foren duts a terme per la UIB, a través del Servei de Biblioteca i Documentació i del Centre d’Estudis i Documentació Contemporània durant l’any 2003.

El disseny de la col·lecció i la catalogació l’ha duit a terme el Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB l’any 2008.

Direcció i coordinació del projecte: Bartomeu Tous Tous i Miquel Pastor Tous

Recopilació de la col·lecció original: Guillem Caldentey Crego i Maria Àngela Sureda Amorós

Coordinació tècnica i arquitectura de la informació: Almudena Cotoner Cerdó i Eduardo del Valle Pérez

Disseny visual: Eduardo del Valle Pérez

Catalogació: Miquel Company Florit


Continguts

Aquesta col·lecció consta de _numdocs_ númeross.


en

Llevant, quinzenari portaveu de l\'Associació Minerva : defensor dels interesos morals i materials d\'Artà i sa Comarca

Aquesta col·lecció està formada pels 513 números de la revista Llevant, publicació periòdica d’Artà i la seva comarca que fundaren Andreu Ferrer Ginard (1887-1975), Llorenç Lliteras i Lliteras (1893-1973) i Llorenç Garcias i Font (1885-1975). Com podreu comprovar, durant els anys que es publica, el títol de la revista no canvia, però sí el subtítol. Així, el subtítol del primer número és Quinzenari portaveu de l’Associació “Minerva” – Defensor dels interessos morals i materials d’Artà i sa Comarca, i el del darrer, Decenari catòlic mallorquí. D’aquesta dada també es desprèn que la periodicitat d’edició també canviava i, segons el moment, passava de quinzenal a decennal o setmanal.

Aquesta és una iniciativa del Fons Local de la Biblioteca Municipal d’Artà per preservar un patrimoni cultural local que es trobava en seriós risc de desaparició. Fins ara, no es coneix l’existència de cap col·lecció completa de la revista Llevant, ni de titularitat pública ni privada. La funció del Fons Local de la Biblioteca Municipal d’Artà va consistir, durant l’any 2003, a localitzar i recopilar tots els exemplars originals d’aquesta publicació per formar, encara que de manera provisional, una col·lecció completa d’originals. Aquesta tasca hauria estat impossible sense la col·laboració desinteressada de les famílies d’alguns dels fundadors de la publicació, concretament, de les famílies d’Andreu Ferrer Ginard (1887-1975), de Llorenç Garcias i Font (1885-1875) i de Llorenç Lliteras i Lliteras (1893-1973), que varen cedir una part o la totalitat, en alguns casos, de les seves col·leccions fragmentàries.

Va ser a partir d’aquesta compilació d’originals que va esdevenir possible digitalitzar tots els números de la revista Llevant, des de desembre de 1916 fins a febrer de 1931.

Aquesta iniciativa, per tant, ha resultat decisiva per conservar aquesta publicació periòdica local, ja que ha possibilitat crear-ne l’única col·lecció completa, una col·lecció digital a partir de la qual el Servei de Biblioteques de l’Ajuntament d’Artà pot oferir productes de difusió d’aquest patrimoni cultural, com ara aquesta base de dades d’articles.

Els treballs de digitalització, restauració digital i publicació electrònica dels documents originals foren duts a terme per la UIB, a través del Servei de Biblioteca i Documentació i del Centre d’Estudis i Documentació Contemporània durant l’any 2003.

El disseny de la col·lecció i la catalogació l’ha duit a terme el Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB l’any 2008.

Direcció i coordinació del projecte: Bartomeu Tous Tous i Miquel Pastor Tous

Recopilació de la col·lecció original: Guillem Caldentey Crego i Maria Àngela Sureda Amorós

Coordinació tècnica i arquitectura de la informació: Almudena Cotoner Cerdó i Eduardo del Valle Pérez

Disseny visual: Eduardo del Valle Pérez

Catalogació: Miquel Company Florit


Continguts

Aquesta col·lecció consta de _numdocs_ númeross.


collectionname
Llevant: quinzenari portaveu de l\'Associació Minerva : defensor dels interesos morals i materials d\'Artà i sa Comarca
enLlevant: quinzenari portaveu de l\'Associació Minerva : defensor dels interesos morals i materials d\'Artà i sa Comarca
iconcollection
_httpprefix_/collect/llevantVolums/images/logo_collection.jpg
en_httpprefix_/collect/llevantVolums/images/logo_collection.jpg
iconcollectionsmall
_httpprefix_/collect/llevantVolums/images/logo_home.jpg
en_httpprefix_/collect/llevantVolums/images/logo_home.jpg
format info
CL1VList<TABLE width=\"600\" align=\"center\" border=\"1\" bordercolor=\"#CCCCCC\"> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV> <strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Relation], <br><strong>Font</strong>: [dc.Relation]} {If}{[dc.Type], <br><strong>Tipus de document</strong>: [dc.Type]} {If}{[dc.Publisher], <br><strong>Editor</strong>: [dc.Publisher]} {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> <br> [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD> </TR></TBODY></TABLE>
DocumentButtonsDetach|Highlight
DocumentHeading{Or}{[parent(Top):Title],[Title],untitled}<br>
DocumentText[Text]
HList[link][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight][/link]
SearchTypesplain,form
SearchVList<TABLE width=\"600\" align=\"center\" border=\"1\" bordercolor=\"#CCCCCC\"> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV><strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Relation], <br><strong>Font</strong>: [dc.Relation]} {If}{[dc.Type], <br><strong>Tipus de document</strong>: [dc.Type]} {If}{[dc.Publisher], <br><strong>Editor</strong>: [dc.Publisher]} {If} {[ex.FileFormat] eq \'PDF\' , <br><a href=\"/greenstone/collect/[collection]/index/assoc/[archivedir]/[FilenameRoot].pdf#search=&quot;_cgiargq_&quot;\">Resaltar els termes de la cerca en el document</a>} <br><span class=aditionalInfo>Rellevància comparativa: [DocRank] | {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD> </TR></TBODY></TABLE> </td>
VList<td valign=top>[link][icon][/link]</td><td valign=top>[srclink]{Or}{[thumbicon],[srcicon]}[/srclink]</td><td valign=top>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]{If}{[Source],<br><i>([Source])</i>}</td>
building info
number of documents"514"
number of sections"514"
number of words"0"
number of bytes"17655495"
preferred receptionist""

Filter options for "BrowseFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"EndResults" integer one per query "-1" "-1", "10000"
"ParentNode" string one per query ""
"StartResults" integer one per query "1" "1", "10000"

Filter options for "NullFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values

Filter options for "QueryFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"AccentFold" boolean one per term "false" "false", "true"
"Casefold" boolean one per term "true" "false", "true"
"CombineQuery" enumerated one per query "and" "and", "or", "not"
"EndResults" integer one per query "10" "-1", "1000"
"FilterString" string one per query ""
"Fuzziness" string one per query ""
"Index" enumerated one per term "idx" "idx"
"IndexField" enumerated one per term "TI" "TI", "CR", "ZZ", "TX", "DA"
"Language" enumerated one per term ""
"Level" enumerated one per term "Doc" "Doc"
"" boolean one per query "Doc"
"MatchMode" enumerated one per query "some" "some", "all"
"Maxdocs" integer one per query "200" "-1", "1000"
"QueryType" enumerated one per query "ranked" "boolean", "ranked"
"SortField" enumerated one per query ""
"SortOrder" enumerated one per query "ascending" "ascending", "descending"
"StartResults" integer one per query "1" "1", "1000"
"Stem" boolean one per term "false" "false", "true"
"Subcollection" enumerated one per term ""
"Term" string one per term ""