Collection info

 

Collection info

collection name"elRepublicano"
host""
port"0"
is public?true
is beta?false
use realistic book?false
build date"1538079845"
interface languages
collection metadata
collectionextra

El Republicano. Semanario bilingüe anticaciquil

Publicació editada a Sineu entre el 13 de setembre de 1931 i el 19 de març de 1932. De periodicitat setmanal, se n’han recuperat 13 números (1 i 15-27), que usen majoritàriament el castellà, encara que amb algunes cròniques en català. Tenia la redacció a Quartera, 2, de Sineu i s’imprimia a Gráficas Mallorca.

Al primer número, des de Sineu, es fa una crida als republicans de la comarca amb la pretensió que amb la publicació …republicanos de Lloret de Vista Alegre, Montuiri, San Joan, María de la Salud y Sineu, podremos expansionar el espíritu vejado por las humillaciones de nuestros respectivos caciques. Amb aquest plantejament esdevé el portaveu de bona part dels republicans de la Part Forana de Mallorca. A més dels pobles esmentats, recull col·laboracions dels republicans de Costitx, Llubí, Inca, Selva, Muro, sa Pobla, Santa Margalida, Manacor, etc.

Entre els col·laboradors, a més dels sineuers Antoni Matas, que signa la salutació del primer número; el notari Martí Riumbau Lazcano, que al llarg de tot un seguit de números fa entregues d’«El obrero político. Conferencia de Derecho político y administrativo al alcance de la clase trabajadora»; Joan Ferriol, Bartomeu Ferragut o Miquel Riera, apareixen col·laboradors d’altres pobles: Llorenç Beltran i Javier Simón (Inca), Joan Mas (Montuïri), Guillem Vallori Bonafè (Selva). Hi és també freqüent, com era costum a les publicacions del moment, l’ús de pseudònims, com En Just, Uno del Pueblo, Un republicà de fet i En Bernat des Figueral, de Llorito; Es pagès de Ca-Alicant, Don Gil de las Calzas Verdes o Alma en pena, de Sant Joan; Un amante de Costitx; Un Republicà; Una rata de corté; El sen Ciurell; En Jordi de sa Tanca; Eskamadovich; Agencia Gatvei, Un republicà de fet, etc.

A més de la divulgació del republicanisme amb la reproducció de les intervencions del diputat Francesc Julià, cròniques de l’activitat parlamentària, la defensa del laïcisme o qüestions de política estatal, l’eix central de les col·laboracions són les actuacions del republicanisme local i la lluita contra les més diverses manifestacions del caciquisme als pobles de la contrada o qüestions d’actualitat de l’illa. En aquest sentit, són recurrents conflictes amb els representants de l’Església de Llorito o Sant Joan; abusos i actuacions il·legítimes d’alguns empresaris; lluita obrera i sindical; l’ensenyament públic, el laïcisme; els casos de caciquisme; les actuacions de Joan March; la paralització de les obres de l’hospital de Caubet, etc.

Andreu Ramis Puig-gros


La creació d\'aquesta col·lecció digital ha esta possible gràcies a la generosa contribució del senyor Joan Vanrell Torelló qui va deixar el seu fons documental a la Universitat de les Illes Balears per a la seva digitalització i posterior catalogació, a través de la signatura del "Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Joan Vanrell Torelló per a la incorporació de diverses publicacions periòdiques a la Biblioteca Digital de les Illes Balears"

Aquesta col·leció consta de _numdocs_ documents.

en

El Republicano. Semanario bilingüe anticaciquil

Publicació editada a Sineu entre el 13 de setembre de 1931 i el 19 de març de 1932. De periodicitat setmanal, se n’han recuperat 13 números (1 i 15-27), que usen majoritàriament el castellà, encara que amb algunes cròniques en català. Tenia la redacció a Quartera, 2, de Sineu i s’imprimia a Gráficas Mallorca.

Al primer número, des de Sineu, es fa una crida als republicans de la comarca amb la pretensió que amb la publicació …republicanos de Lloret de Vista Alegre, Montuiri, San Joan, María de la Salud y Sineu, podremos expansionar el espíritu vejado por las humillaciones de nuestros respectivos caciques. Amb aquest plantejament esdevé el portaveu de bona part dels republicans de la Part Forana de Mallorca. A més dels pobles esmentats, recull col·laboracions dels republicans de Costitx, Llubí, Inca, Selva, Muro, sa Pobla, Santa Margalida, Manacor, etc.

Entre els col·laboradors, a més dels sineuers Antoni Matas, que signa la salutació del primer número; el notari Martí Riumbau Lazcano, que al llarg de tot un seguit de números fa entregues d’«El obrero político. Conferencia de Derecho político y administrativo al alcance de la clase trabajadora»; Joan Ferriol, Bartomeu Ferragut o Miquel Riera, apareixen col·laboradors d’altres pobles: Llorenç Beltran i Javier Simón (Inca), Joan Mas (Montuïri), Guillem Vallori Bonafè (Selva). Hi és també freqüent, com era costum a les publicacions del moment, l’ús de pseudònims, com En Just, Uno del Pueblo, Un republicà de fet i En Bernat des Figueral, de Llorito; Es pagès de Ca-Alicant, Don Gil de las Calzas Verdes o Alma en pena, de Sant Joan; Un amante de Costitx; Un Republicà; Una rata de corté; El sen Ciurell; En Jordi de sa Tanca; Eskamadovich; Agencia Gatvei, Un republicà de fet, etc.

A més de la divulgació del republicanisme amb la reproducció de les intervencions del diputat Francesc Julià, cròniques de l’activitat parlamentària, la defensa del laïcisme o qüestions de política estatal, l’eix central de les col·laboracions són les actuacions del republicanisme local i la lluita contra les més diverses manifestacions del caciquisme als pobles de la contrada o qüestions d’actualitat de l’illa. En aquest sentit, són recurrents conflictes amb els representants de l’Església de Llorito o Sant Joan; abusos i actuacions il·legítimes d’alguns empresaris; lluita obrera i sindical; l’ensenyament públic, el laïcisme; els casos de caciquisme; les actuacions de Joan March; la paralització de les obres de l’hospital de Caubet, etc.

Andreu Ramis Puig-gros


La creació d\'aquesta col·lecció digital ha esta possible gràcies a la generosa contribució del senyor Joan Vanrell Torelló qui va deixar el seu fons documental a la Universitat de les Illes Balears per a la seva digitalització i posterior catalogació, a través de la signatura del "Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Joan Vanrell Torelló per a la incorporació de diverses publicacions periòdiques a la Biblioteca Digital de les Illes Balears"

Aquesta col·leció consta de _numdocs_ documents.

collectionname
El Republicano
enEl Republicano
depositormetadata
{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
en{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
iconcollection
_httpprefix_/collect/elRepublicano/images/logo_collection.jpg
en_httpprefix_/collect/elRepublicano/images/logo_collection.jpg
iconcollectionsmall
_httpprefix_/collect/elRepublicano/images/logo_home.jpg
en_httpprefix_/collect/elRepublicano/images/logo_home.jpg
format info
CL1VList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV> <strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Creator], <br><i>[dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>ISSN</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong> [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> <br> [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br>
DateList<td>[link][icon][/link]</td><td>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]</td><td>[Date]</td>
DocumentButtonsDetach|Highlight
DocumentHeading{Or}{[parent(Top):Title],[Title],untitled}<br>
DocumentText[Text]
HList[link][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight][/link]
SearchTypesplain,form
SearchVList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV><strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Creator], <br><i>[dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>ISSN</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong> [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If} {[ex.FileFormat] eq \'PDF\' , <br><a href=\"/greenstone/collect/[collection]/index/assoc/[archivedir]/[ex.FilenameRoot].pdf#search=&quot;_cgiargq_&quot;\">Resaltar els termes de la cerca en el document</a>} <br><span class=aditionalInfo>Rellevància comparativa: [DocRank]</span> {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> | [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br> </td>
VList<td valign=top>[link][icon][/link]</td><td valign=top>[srclink]{Or}{[thumbicon],[srcicon]}[/srclink]</td><td valign=top>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]{If}{[Source],<br><i>([Source])</i>}</td>
building info
number of documents"14"
number of sections"14"
number of words"0"
number of bytes"700906"
preferred receptionist""

Filter options for "BrowseFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"EndResults" integer one per query "-1" "-1", "10000"
"ParentNode" string one per query ""
"StartResults" integer one per query "1" "1", "10000"

Filter options for "NullFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values

Filter options for "QueryFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"AccentFold" boolean one per term "false" "false", "true"
"Casefold" boolean one per term "true" "false", "true"
"CombineQuery" enumerated one per query "and" "and", "or", "not"
"EndResults" integer one per query "10" "-1", "1000"
"FilterString" string one per query ""
"Fuzziness" string one per query ""
"Index" enumerated one per term "idx" "idx"
"IndexField" enumerated one per term "TI" "TI", "CR", "ZZ", "TX", "DA"
"Language" enumerated one per term ""
"Level" enumerated one per term "Doc" "Doc"
"" boolean one per query "Doc"
"MatchMode" enumerated one per query "some" "some", "all"
"Maxdocs" integer one per query "200" "-1", "1000"
"QueryType" enumerated one per query "ranked" "boolean", "ranked"
"SortField" enumerated one per query ""
"SortOrder" enumerated one per query "ascending" "ascending", "descending"
"StartResults" integer one per query "1" "1", "1000"
"Stem" boolean one per term "false" "false", "true"
"Subcollection" enumerated one per term ""
"Term" string one per term ""