Collection info

 

Collection info

collection name"diarioCortesCadiz"
host""
port"0"
is public?true
is beta?false
use realistic book?false
build date"1537278283"
interface languages
collection metadata
collectionextra

Els “Diarios de las Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinàrias” varen esser la veu oficial de les Corts, i en ells es recollia tot el que es discutia a les seves reunions. Tots els plantejaments, queixes i decisions es reflectien en aquests diaris, si bé, és cert, que hi va haver situacions que no es publicaren mai.

Les sessions varen tenir lloc a l\'illa de Lleó i a Càdis entre el 24 de setembre de 1810 i el 20 de setembre de 1813, i els diaris cobreixen tot el període, per la qual cosa constitueixen una font de primera mà per conèixer la situació d\'Espanya a una època tan difícil com la Guerra d’Independència. Aquest fet històric, és sens dubte el punt de partida per a la nostra Edat Contemporània i el punt final de l\'Antic Règim. D\'aquestes Corts va sortit la Constitució de 1812, promulgada a Càdis el 19 de març de 1812, coneguda per això com “La Pepa”. Va esser considerada  un baluard de la llibertat i va posar les bases per a posteriors constitucions.


Continguts

Aquesta col·lecció consta de _numdocs_ toms, la digitalització dels quals es va dur a terme per part del senyor Rafel Puigserver Pou.


en

Els “Diarios de las Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinàrias” varen esser la veu oficial de les Corts, i en ells es recollia tot el que es discutia a les seves reunions. Tots els plantejaments, queixes i decisions es reflectien en aquests diaris, si bé, és cert, que hi va haver situacions que no es publicaren mai.

Les sessions varen tenir lloc a l\'illa de Lleó i a Càdis entre el 24 de setembre de 1810 i el 20 de setembre de 1813, i els diaris cobreixen tot el període, per la qual cosa constitueixen una font de primera mà per conèixer la situació d\'Espanya a una època tan difícil com la Guerra d’Independència. Aquest fet històric, és sens dubte el punt de partida per a la nostra Edat Contemporània i el punt final de l\'Antic Règim. D\'aquestes Corts va sortit la Constitució de 1812, promulgada a Càdis el 19 de març de 1812, coneguda per això com “La Pepa”. Va esser considerada  un baluard de la llibertat i va posar les bases per a posteriors constitucions.


Continguts

Aquesta col·lecció consta de _numdocs_ toms, la digitalització dels quals es va dur a terme per part del senyor Rafel Puigserver Pou.


collectionname
Diario de las discusiones y actas de las Cortes
enDiario de las discusiones y actas de las Cortes
depositormetadata
{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
en{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
iconcollection
_httpprefix_/collect/authen-e/images/fr/authen-e.gif
es_httpprefix_/collect/authen-e/images/es/authen-e.gif
fr_httpprefix_/collect/authen-e/images/fr/authen-e.gif
ru_httpprefix_/collect/authen-e/images/ru/authen-e.gif
iconcollectionsmall
_httpprefix_/collect/diarioCortesCadiz/images/logo_home.jpg
ca_httpprefix_/collect/educacioVolums/images/logo_home.jpg
en_httpprefix_/collect/diarioCortesCadiz/images/logo_home.jpg
es_httpprefix_/collect/educacioVolums/images/logo_home.jpg
format info
CL1VList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV> <strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Creator], <br><i>[dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Publisher], <br><strong>Editor</strong>: [dc.Publisher].} {If}{[dc.Date], <br><strong>Any de publicaci&oacute;</strong>: [dc.Date].} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>ISSN</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong><br> [sibling(All\' <br> \'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong><br> [sibling(All\' <br> \'):dc.Subject].} {If}{[dc.Description], <br><strong>Notes:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Description].} {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> <br> [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br>
DateList<td>[link][icon][/link]</td><td>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]</td><td>[Date]</td>
DocumentButtonsDetach|Highlight
DocumentHeading{Or}{[parent(Top):Title],[Title],untitled}<br>
DocumentText[Text]
HList[link][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight][/link]
SearchTypesplain,form
SearchVList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV><strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Creator], <br><i>[dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Publisher], <br><strong>Editor</strong>: [dc.Publisher].} {If}{[dc.Date], <br><strong>Any de publicaci&oacute;</strong>: [dc.Date].} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>ISSN</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong><br> [sibling(All\' <br> \'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong><br> [sibling(All\' <br> \'):dc.Subject].} {If}{[dc.Description], <br><strong>Notes:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Description].} {If} {[ex.FileFormat] eq \'PDF\' , <br><a href=\"/greenstone/collect/[collection]/index/assoc/[archivedir]/[FilenameRoot].pdf#search=&quot;_cgiargq_&quot;\">Resaltar els termes de la cerca en el document</a>} <br><span class=aditionalInfo>Rellevància comparativa: [DocRank]</span> {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> | [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br>
VList<td valign=top>[link][icon][/link]</td><td valign=top>[srclink]{Or}{[thumbicon],[srcicon]}[/srclink]</td><td valign=top>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]{If}{[Source],<br><i>([Source])</i>}</td>
building info
number of documents"21"
number of sections"21"
number of words"0"
number of bytes"38878969"
preferred receptionist""

Filter options for "BrowseFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"EndResults" integer one per query "-1" "-1", "10000"
"ParentNode" string one per query ""
"StartResults" integer one per query "1" "1", "10000"

Filter options for "NullFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values

Filter options for "QueryFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"AccentFold" boolean one per term "false" "false", "true"
"Casefold" boolean one per term "true" "false", "true"
"CombineQuery" enumerated one per query "and" "and", "or", "not"
"EndResults" integer one per query "10" "-1", "1000"
"FilterString" string one per query ""
"Fuzziness" string one per query ""
"Index" enumerated one per term "idx" "idx"
"IndexField" enumerated one per term "TI" "TI", "CR", "ZZ", "TX", "DA"
"Language" enumerated one per term ""
"Level" enumerated one per term "Doc" "Doc"
"" boolean one per query "Doc"
"MatchMode" enumerated one per query "some" "some", "all"
"Maxdocs" integer one per query "200" "-1", "1000"
"QueryType" enumerated one per query "ranked" "boolean", "ranked"
"SortField" enumerated one per query ""
"SortOrder" enumerated one per query "ascending" "ascending", "descending"
"StartResults" integer one per query "1" "1", "1000"
"Stem" boolean one per term "false" "false", "true"
"Subcollection" enumerated one per term ""
"Term" string one per term ""