Collection info

 

Collection info

collection name"derHerold"
host""
port"0"
is public?true
is beta?false
use realistic book?false
build date"1537277459"
interface languages
collection metadata
collectionextra

Der Herold : deutsche Sonntagszeitung für Spanien és un setmanari alemany publicat a Mallorca entre els anys 1933 i 1934. Els exemplars originals es troben a l\'hemeroteca de la biblioteca de l\'Institut Iberoamericà de Berlín a Alemanya.

El setmanari alemany va ser editat a Mallorca per l\'empresari jueu Alfons Stern i el seu nebot Walter Stern. La redacció es trobava al carrer Conquistador, 39 i la impremta era a la llibreria Ordinas.
El primer número va sortir a l\'octubre de 1933, possiblement després que deixés de publicar-se un altre setmanari en llengua alemanya anomenat Die Insel. El darrer número del Herold va sortir el juny de 1934, en total es van publicar 39 números entre 1933 i 1934. Primer sortia els dijous i posteriorment els diumenges. Costava 25 cèntims i tenia entre 12 i 20 pàgines.

El setmanari anava dirigit a la ‘colònia’, és a dir, als residents alemanys a Mallorca, molts d\'ells empresaris. Com passava amb el seu antecessor Die Insel, aquest setmanari no tenia caràcter polític, de fet no conté cap secció amb aquest epígraf, destaca més aviat l’econòmic i en aquest sentit el perfil ideològic és més liberal burgès. Si bé conté seccions literàries i de cultura molt similars a les del seu antecessor Die Insel no hi dediquen tant d’espai. El setmanari es fa ressò de les notícies i proclames del govern nazi a Alemanya, però no es pot considerar un mitjà propagandístic del règim.

Gloria Isabel Bosch Roig

Aquest projecte ha estat digitalitzat dins del marc de la Càtedra Sol Melià d\'Estudis Turístics de la Universitat de les Illes Balears.

Aquesta col·lecció consta de _numdocs_ números.

en

Der Herold : deutsche Sonntagszeitung für Spanien és un setmanari alemany publicat a Mallorca entre els anys 1933 i 1934. Els exemplars originals es troben a l\'hemeroteca de la biblioteca de l\'Institut Iberoamericà de Berlín a Alemanya.

El setmanari alemany va ser editat a Mallorca per l\'empresari jueu Alfons Stern i el seu nebot Walter Stern. La redacció es trobava al carrer Conquistador, 39 i la impremta era a la llibreria Ordinas.
El primer número va sortir a l\'octubre de 1933, possiblement després que deixés de publicar-se un altre setmanari en llengua alemanya anomenat Die Insel. El darrer número del Herold va sortir el juny de 1934, en total es van publicar 39 números entre 1933 i 1934. Primer sortia els dijous i posteriorment els diumenges. Costava 25 cèntims i tenia entre 12 i 20 pàgines.

El setmanari anava dirigit a la ‘colònia’, és a dir, als residents alemanys a Mallorca, molts d\'ells empresaris. Com passava amb el seu antecessor Die Insel, aquest setmanari no tenia caràcter polític, de fet no conté cap secció amb aquest epígraf, destaca més aviat l’econòmic i en aquest sentit el perfil ideològic és més liberal burgès. Si bé conté seccions literàries i de cultura molt similars a les del seu antecessor Die Insel no hi dediquen tant d’espai. El setmanari es fa ressò de les notícies i proclames del govern nazi a Alemanya, però no es pot considerar un mitjà propagandístic del règim.

Gloria Isabel Bosch Roig

Aquest projecte ha estat digitalitzat dins del marc de la Càtedra Sol Melià d\'Estudis Turístics de la Universitat de les Illes Balears.

Aquesta col·lecció consta de _numdocs_ números.

collectionname
Der Herold : deutsche Sonntagszeitung für Spanien - Volums Complets
enDer Herold : deutsche Sonntagszeitung für Spanien - Volums Complets
depositormetadata
{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
en{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
iconcollection
_httpprefix_/collect/derHerold/images/logo_collection.jpg
en_httpprefix_/collect/derHerold/images/logo_collection.jpg
iconcollectionsmall
_httpprefix_/collect/derHerold/images/logo_home.jpg
en_httpprefix_/collect/derHerold/images/logo_home.jpg
format info
CL1VList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV> <strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Creator], <br><i>[sibling(All\' ; \'):dc.Creator]</i>} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>ISSN</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong> [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> <br> [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br>
DateList<td>[link][icon][/link]</td><td>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]</td><td>[Date]</td>
DocumentButtonsDetach|Highlight
DocumentHeading{Or}{[parent(Top):Title],[Title],untitled}<br>
DocumentText[Text]
HList[link][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight][/link]
SearchTypesplain,form
SearchVList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV><strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Creator], <br><i>[dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>ISSN</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong> [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If} {[ex.FileFormat] eq \'PDF\' , <br><a href=\"/greenstone/collect/[collection]/index/assoc/[archivedir]/[ex.FilenameRoot].pdf#search=&quot;_cgiargq_&quot;\">Resaltar els termes de la cerca en el document</a>} <br><span class=aditionalInfo>Rellevància comparativa: [DocRank]</span> {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> | [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br> </td>
VList<td valign=top>[link][icon][/link]</td><td valign=top>[srclink]{Or}{[thumbicon],[srcicon]}[/srclink]</td><td valign=top>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]{If}{[Source],<br><i>([Source])</i>}</td>
building info
number of documents"38"
number of sections"38"
number of words"0"
number of bytes"4294008"
preferred receptionist""

Filter options for "BrowseFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"EndResults" integer one per query "-1" "-1", "10000"
"ParentNode" string one per query ""
"StartResults" integer one per query "1" "1", "10000"

Filter options for "NullFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values

Filter options for "QueryFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"AccentFold" boolean one per term "false" "false", "true"
"Casefold" boolean one per term "true" "false", "true"
"CombineQuery" enumerated one per query "and" "and", "or", "not"
"EndResults" integer one per query "10" "-1", "1000"
"FilterString" string one per query ""
"Fuzziness" string one per query ""
"Index" enumerated one per term "idx" "idx"
"IndexField" enumerated one per term "TI" "TI", "CR", "ZZ", "TX", "DA"
"Language" enumerated one per term ""
"Level" enumerated one per term "Doc" "Doc"
"" boolean one per query "Doc"
"MatchMode" enumerated one per query "some" "some", "all"
"Maxdocs" integer one per query "200" "-1", "1000"
"QueryType" enumerated one per query "ranked" "boolean", "ranked"
"SortField" enumerated one per query ""
"SortOrder" enumerated one per query "ascending" "ascending", "descending"
"StartResults" integer one per query "1" "1", "1000"
"Stem" boolean one per term "false" "false", "true"
"Subcollection" enumerated one per term ""
"Term" string one per term ""