Collection info

 

Collection info

collection name"debatsInvestiduraCCAA"
host""
port"0"
is public?true
is beta?false
use realistic book?false
build date"1555332443"
interface languages
collection metadata
collectionextra

Eleccions i Debats d\'Investidura als Parlaments Autonòmics de l\'Estat Espanyol (1980-2019)

A l’hora de presentar el conjunt de les recerques sobre les eleccions i els debats d’investidura dels presidents i de les presidentes de les Comunitats Autònomes, des de 1980 fins al 2019, volem plantejar els cinc objectius bàsics de la present recerca i transferència del coneixement.

En primer lloc pretenem presentar la diversitat del complex estat de les autonomies des dels seus orígens fins als moments actuals en què es planteja la seva crisi i el previsible final d’una etapa històrica.

A partir del desenvolupament de la constitució de 1978 i dels diferents estatuts d’autonomia aprovats entre 1979 i 1983, amb les seves diverses modalitats a partir de l’article 151 i l’article 143 de la constitució i les modalitats forals, així com les posteriors reformes estatutàries, i les alternatives que s’han plantejat, podem afirmar l’existència d’un estat autonòmic asimètric.

En segon lloc, presentam els resultats dels processos electorals de cadascuna de les comunitats autònomes de l’Estat espanyol, des de les primeres eleccions als parlaments de Catalunya i País Basc de l’any 1980 fins a les darreres de 2019 a Andalusia. En els quadres que representen cadascun dels processos electorals, hem procurat arribar a detalls importants com l’abstenció, el vot nul, el vot en blanc i la representació de gran part de les forces polítiques que es presentaven i que obtingueren representació.

En tercer lloc, presentem tots els debats d’investidura de cadascun dels presidents i de les presidentes de les 17 comunitats autònomes. Hem d’assenyalar que a més del discurs del candidat o candidata, també presentam les rèpliques dels portaveus dels diferents grups parlamentaris, així com les contrarèpliques.

En quart lloc, presentam una bibliografia seleccionada de cada procés autonòmic. Existeixen en aquest sentit, una gran diversitat d’anàlisis històrics i sociològics que ens permeten diferenciar el que en certa manera s’ha denominat com un estat de les autonomies asimètriques. No hem deixat al marge estudis de conjunt encara que amb molts casos hem d’afirmar que existeixen un nombre important d’estudis sectorials, econòmics, socials, culturals i d’història política.  

Finalment, i en cinquè lloc, hem d’afirmar que dels diversos debats d’investidura i conseqüent amb els processos electorals s’observen una gran diversitat d’identitats amb una àmplia i flexible concepció del fet nacional i del regionalisme. És evident que dels mateixos debats d’investidura en el conjunt de cada comunitat es detecten avanços i regressions de l’autogovern, plantejaments de futur i involucions. Programes d’important dosi de bon govern i altres amb moltes diferències.

Un aspecte a assenyalar és que a partir d’aquests debats d’investidura, es pot avançar en les anàlisis de les biografies tant dels presidents i de les presidentes com dels portaveus parlamentaris de cada una de les comunitats autònomes de l’Estat espanyol.

Per altra banda, també consideram que es pot entreveure a partir dels textos presentats la dinàmica parlamentària. En aquest sentit, volem contribuir a la defensa de la democràcia parlamentària.

Esperam que amb les aportacions que es presenten haguem contribuït al coneixement històric de cadascuna de les autonomies i del conjunt de l’Estat autonòmic, a partir dels debats, els resultats electorals de cada comunitat autònoma i de les bibliografies que es presenten.

Aquesta col·lecció conté _numdocs_ documents.

 

CRÈDITS

Director del projecte

Director de la Biblioteca Digital de les Illes Balears

Director tècnic del projecte

Equip de documentació:

Centre d\'Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC)

Servei de Biblioteca i Documentació (UIB)

Equip de digitalització, restauració i preservació digital del Servei de Biblioteca i Documentació (UIB)

Equip de catalogació del Servei de Biblioteca i Documentació (UIB)


ca

Eleccions i Debats d\'Investidura als Parlaments Autonòmics de l\'Estat Espanyol (1980-2019)

A l’hora de presentar el conjunt de les recerques sobre les eleccions i els debats d’investidura dels presidents i de les presidentes de les Comunitats Autònomes, des de 1980 fins al 2019, volem plantejar els cinc objectius bàsics de la present recerca i transferència del coneixement.

En primer lloc pretenem presentar la diversitat del complex estat de les autonomies des dels seus orígens fins als moments actuals en què es planteja la seva crisi i el previsible final d’una etapa històrica.

A partir del desenvolupament de la constitució de 1978 i dels diferents estatuts d’autonomia aprovats entre 1979 i 1983, amb les seves diverses modalitats a partir de l’article 151 i l’article 143 de la constitució i les modalitats forals, així com les posteriors reformes estatutàries, i les alternatives que s’han plantejat, podem afirmar l’existència d’un estat autonòmic asimètric.

En segon lloc, presentam els resultats dels processos electorals de cadascuna de les comunitats autònomes de l’Estat espanyol, des de les primeres eleccions als parlaments de Catalunya i País Basc de l’any 1980 fins a les darreres de 2019 a Andalusia. En els quadres que representen cadascun dels processos electorals, hem procurat arribar a detalls importants com l’abstenció, el vot nul, el vot en blanc i la representació de gran part de les forces polítiques que es presentaven i que obtingueren representació.

En tercer lloc, presentem tots els debats d’investidura de cadascun dels presidents i de les presidentes de les 17 comunitats autònomes. Hem d’assenyalar que a més del discurs del candidat o candidata, també presentam les rèpliques dels portaveus dels diferents grups parlamentaris, així com les contrarèpliques.

En quart lloc, presentam una bibliografia seleccionada de cada procés autonòmic. Existeixen en aquest sentit, una gran diversitat d’anàlisis històrics i sociològics que ens permeten diferenciar el que en certa manera s’ha denominat com un estat de les autonomies asimètriques. No hem deixat al marge estudis de conjunt encara que amb molts casos hem d’afirmar que existeixen un nombre important d’estudis sectorials, econòmics, socials, culturals i d’història política.  

Finalment, i en cinquè lloc, hem d’afirmar que dels diversos debats d’investidura i conseqüent amb els processos electorals s’observen una gran diversitat d’identitats amb una àmplia i flexible concepció del fet nacional i del regionalisme. És evident que dels mateixos debats d’investidura en el conjunt de cada comunitat es detecten avanços i regressions de l’autogovern, plantejaments de futur i involucions. Programes d’important dosi de bon govern i altres amb moltes diferències.

Un aspecte a assenyalar és que a partir d’aquests debats d’investidura, es pot avançar en les anàlisis de les biografies tant dels presidents i de les presidentes com dels portaveus parlamentaris de cada una de les comunitats autònomes de l’Estat espanyol.

Per altra banda, també consideram que es pot entreveure a partir dels textos presentats la dinàmica parlamentària. En aquest sentit, volem contribuir a la defensa de la democràcia parlamentària.

Esperam que amb les aportacions que es presenten haguem contribuït al coneixement històric de cadascuna de les autonomies i del conjunt de l’Estat autonòmic, a partir dels debats, els resultats electorals de cada comunitat autònoma i de les bibliografies que es presenten.

Aquesta col·lecció conté _numdocs_ documents.

 

CRÈDITS

Director del projecte

Director de la Biblioteca Digital de les Illes Balears

Director tècnic del projecte

Equip de documentació:

Centre d\'Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC)

Servei de Biblioteca i Documentació (UIB)

Equip de digitalització, restauració i preservació digital del Servei de Biblioteca i Documentació (UIB)

Equip de catalogació del Servei de Biblioteca i Documentació (UIB)


en

Eleccions i Debats d\'Investidura als Parlamento Autonòmics de l\'Estat Espanyol (1980-2018)

A l’hora de presentar el conjunt de les recerques sobre les eleccions i els debats d’investidura dels presidents i de les presidentes de les Comunitats Autònomes, des de 1980 fins al 2018, volem plantejar els cinc objectius bàsics de la present recerca i transferència del coneixement.

En primer lloc pretenem presentar la diversitat del complex estat de les autonomies des dels seus orígens fins als moments actuals en què es planteja la seva crisi i el previsible final d’una etapa històrica.

A partir del desenvolupament de la constitució de 1978 i dels diferents estatuts d’autonomia aprovats entre 1979 i 1983, amb les seves diverses modalitats a partir de l’articles 151 i l’article 143 de la constitució i les modalitats forals, així com les posteriors reformes estatutàries, i les alternatives que s’han plantejat, podem afirmar l’existència d’un estat autonòmic asimètric.

En segon lloc, presentam els resultats dels processos electorals de cadascuna de les comunitats autònomes de l’Estat espanyol, des de les primeres eleccions als parlaments de Catalunya i País Basc de l’any 1980 fins a les darreres de 2016 a Euskadi i Galícia, i 2017 a Catalunya. En els quadres que representen cadascun dels processos electorals, hem procurat arribar a detalls importants com l’abstenció, el vot nul, el vot en blanc i la representació de gran part de les forces polítiques que es presentaven i que obtingueren representació.

En tercer lloc, presentem tots els debats d’investidura de cadascun dels presidents i de les presidentes de les 17 comunitats autònomes. Hem d’assenyalar que a més del discurs del candidat o candidata, també presentam les rèpliques dels portaveus dels diferents grups parlamentaris, així com les contrarèpliques.

En quart lloc, presentam una bibliografia seleccionada de cada procés autonòmic. Existeixen en aquest sentit, una gran diversitat d’anàlisis històrics i sociològics que ens permeten diferenciar el que en certa manera s’ha denominat com un estat de les autonomies asimètriques. No hem deixat al marge estudis de conjunt encara que amb molts casos hem d’afirmar que existeixen un nombre important d’estudis sectorials, econòmics, socials, culturals i d’història política.  

Finalment, i en cinquè lloc, hem d’afirmar que dels diversos debats d’investidura i conseqüent amb els processos electorals s’observen una gran diversitat d’identitats amb una àmplia i flexible concepció del fet nacional i del regionalisme. És evident que dels mateixos debats d’investidura en el conjunt de cada comunitat es detecten avanços i regressions de l’autogovern, plantejaments de futur i involucions. Programes d’important dosi de bon govern i altres amb moltes diferències.

Un aspecte a assenyalar és que a partir d’aquests debats d’investidura, es pot avançar en les anàlisis de les biografies tant dels presidents i de les presidentes com dels portaveus parlamentaris de cada una de les comunitats autònomes de l’Estat espanyol.

Per altra banda, també consideram que es pot entreveure a partir dels textos presentats la dinàmica parlamentària. En aquest sentit, volem contribuir a la defensa de la democràcia parlamentària.

Esperam que amb les aportacions que es presenten haguem contribuït al coneixement històric de cadascuna de les autonomies i del conjunt de l’Estat autonòmic, a partir dels debats, els resultats electorals de cada comunitat autònoma i de les bibliografies que es presenten.

Aquesta col·lecció conté _numdocs_ documents.

 

CRÈDITS

Director del projecte

Director de la Biblioteca Digital de les Illes Balears

Director tècnic del projecte

Equip de documentació:

Centre d\'Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC)

Servei de Biblioteca i Documentació (UIB)

Equip de digitalització, restauració i preservació digital del Servei de Biblioteca i Documentació (UIB)

Equip de catalogació del Servei de Biblioteca i Documentació (UIB)


es

Elecciones y Debates de Investidura en los Parlamentos Autonómicos del Estado Español (1980-2019)

A la hora de presentar el conjunto de las investigaciones sobre las elecciones y los debates de investidura de los presidentes y presidentas de las Comunidades Autónomas, desde 1980 hasta el 2019, queremos plantear los cinco objetivos básicos de la presente investigación y transferencia del conocimiento.

En primer lugar pretendemos presentar la diversidad del complejo estado de las autonomías desde sus orígenes hasta el momento actual en el que se plantea su crisis y el previsible final de una etapa histórica.

A partir del desarrollo de la constitución de 1978 y de los diferentes estatutos de autonomía aprobados entre 1979 y 1983, con sus diversas modalidades a partir del artículo 151 y del artículo 143 de la constitución y las modalidades forales, así como las posteriores reformas estatutarias, y las alternativas que se han planteado, podemos afirmar la existencia de un estado autonómico asimétrico.

En segundo lugar, presentamos los resultados de los procesos electorales de cada una de las comunidades autónomas del Estado español, desde las primeras elecciones a los parlamentos de Cataluña y País Vasco de 1980 hasta las últimas de 2019 en Andalucía. En los cuadros que representan cada uno de los procesos electorales, hemos procurado llegar a detalles importantes como la abstención, el voto nulo, el voto en blanco y la representación de gran parte de las fuerzas políticas que se presentaban y que obtuvieron representación.

En tercer lugar, presentamos todos los debates de investidura de cada uno de los y las presidentes y presidentas de las 17 comunidades autónomas. Debemos señalar que además del discurso del candidato o candidata, también presentamos las réplicas de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, así como las contrarréplicas.

En cuarto lugar, presentamos una bibliografía seleccionada de cada proceso autonómico. Existen en este sentido, una gran diversidad de análisis históricos y sociológicos que nos permiten diferenciar lo que en cierto modo se ha denominado como un estado de las autonomías asimétricas. No hemos dejado al margen estudios de conjunto aunque con muchos casos debemos afirmar que existen un número importante de estudios sectoriales, económicos, sociales, culturales y de historia política.

Finalmente, y en quinto lugar, debemos afirmar que de los diversos debates de investidura y de acuerdo con los procesos electorales se observan una gran diversidad de identidades con una amplia y flexible concepción del hecho nacional y del regionalismo. Es evidente que los mismos debates de investidura en el conjunto de cada comunidad se detectan avances y regresiones del autogobierno, planteamientos de futuro y involuciones. Programas de importante dosis de buen gobierno y otros con muchas diferencias.

Un aspecto a señalar es que a partir de estos debates de investidura se puede avanzar en los análisis de las biografías tanto de los presidentes y presidentas como de los portavoces parlamentarios de cada una de las comunidades autónomas del Estado español.

Por otra parte, también consideramos que se puede vislumbrar a partir de los textos presentados la dinámica parlamentaria. En este sentido, queremos contribuir a la defensa de la democracia parlamentaria.

Esperamos que con las aportaciones que se presentan hayamos contribuido al conocimiento histórico de cada una de las autonomías y del conjunto del Estado autonómico, a partir de los debates, los resultados electorales de cada comunidad autónoma y de las bibliografías que se presentan.

Esta colección contiene _numdocs_ documentos.

 

CRÉDITOS

Director del proyecto

Director de la Biblioteca Digital de les Illes Balears

Director técnico del proyecto

Equipo de documentación:

Centro de Estudios y Documentación Contemporánea (CEDOC)

Servicio de Biblioteca y Documentación de la UIB

Equipo de digitalización, restauración y preservación digital del Servicio de Biblioteca y Documentación de la UIB

Equipo de catalogación del Servicio de Biblioteca y Documentación (UIB)


collectionname
Eleccions i Debats d\'Investidura als Parlaments Autonòmics de l\'Estat Espanyol (1980-2018)
enEleccions i Debats d\'Investidura als Parlaments Autonòmics de l\'Estat Espanyol (1980-2018)
depositormetadata
{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
en{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
iconcollection
_httpprefix_/collect/debatsInvestiduraCCAA/images/logo_collection_cat.png
ca_httpprefix_/collect/debatsInvestiduraCCAA/images/logo_collection_cat.png
en_httpprefix_/collect/debatsInvestiduraCCAA/images/logo_collection_eng.png
es_httpprefix_/collect/debatsInvestiduraCCAA/images/logo_collection_spa.png
iconcollectionsmall
_httpprefix_/collect/debatsInvestiduraCCAA/images/logo_home.jpg
en_httpprefix_/collect/debatsInvestiduraCCAA/images/logo_home.jpg
format info
CL1VList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV> <strong>[srclink][dc.Title][/srclink]</strong> {If}{[dc.Coverage^temporal], - <strong>[dc.Coverage^temporal]</strong>.} {If}{[dc.Creator], <br><i>[sibling(All\' ; \'):dc.Creator]</i>} {If}{[dc.Contributor],; <i>[dc.Contributor]</i>.} {If}{[dc.Relation], <br>[dc.Relation].} {If}{[dc.Date], [dc.Date].<br>} {If}{[dc.Source], <img src=\"http://biblioteca.uib.cat/digitalAssets/481/481929_movie.png\" alt=\"Veure vídeo del debat\"> <a href=\"[dc.Source]\"><strong>Vídeo del debat</strong></a>.<br>} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>Identificador</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries | Materias | Subject:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If}{[dc.Description], <br><strong>Nota | Note</strong>: [dc.Description]} {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> <br> [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br>
CL2VList<td valign=top>[link][icon][/link]</td> <td valign=top>[ex.srclink]{Or}{[ex.thumbicon],[ex.srcicon]}[ex./srclink]</td> <td valign=top><strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Title^alternative], : <strong>[dc.Title^alternative]</strong>} {If}{[sibling(1):dc.Creator], - <i><a href=\\\"_httpquery_&r=1&hs=1&fqf=CR&q=[sibling(1):dc.Creator]\\\">[sibling(1):dc.Creator]</a></i>} {If}{[sibling(2):dc.Creator],; <i><a href=\\\"_httpquery_&r=1&hs=1&fqf=CR&q=[sibling(2):dc.Creator]\\\">[sibling(2):dc.Creator]</a></i>} {If}{[sibling(3):dc.Creator],; <i><a href=\\\"_httpquery_&r=1&hs=1&fqf=CR&q=[sibling(3):dc.Creator]\\\">[sibling(3):dc.Creator]</a></i>} {If}{[sibling(4):dc.Creator],; <i><a href=\\\"_httpquery_&r=1&hs=1&fqf=CR&q=[sibling(4):dc.Creator]\\\">[sibling(4):dc.Creator]</a></i>} {If}{[sibling(5):dc.Creator],; <i><a href=\\\"_httpquery_&r=1&hs=1&fqf=CR&q=[sibling(5):dc.Creator]\\\">[sibling(5):dc.Creator]</a></i>} {If}{[sibling(6):dc.Creator],; <i><a href=\\\"_httpquery_&r=1&hs=1&fqf=CR&q=[sibling(6):dc.Creator]\\\">[sibling(6):dc.Creator]</a></i>} {If}{[sibling(7):dc.Creator],; <i><a href=\\\"_httpquery_&r=1&hs=1&fqf=CR&q=[sibling(7):dc.Creator]\\\">[sibling(7):dc.Creator]</a></i>} {If}{[sibling(8):dc.Creator],; <i><a href=\\\"_httpquery_&r=1&hs=1&fqf=CR&q=[sibling(8):dc.Creator]\\\">[sibling(8):dc.Creator]</a></i>} {If}{[sibling(9):dc.Creator],; <i><a href=\\\"_httpquery_&r=1&hs=1&fqf=CR&q=[sibling(9):dc.Creator]\\\">[sibling(9):dc.Creator]</a></i>} {If}{[sibling(10):dc.Creator],; <i><a href=\\\"_httpquery_&r=1&hs=1&fqf=CR&q=[sibling(10):dc.Creator]\\\">[sibling(10):dc.Creator]</a></i>} {If}{[sibling(2):dc.Title], <br><strong>[sibling(2):dc.Title]</strong>} {If}{[dc.Relation], <br>[dc.Relation]} {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> | [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\\"javascript\\\" type=\\\"text/javascript\\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} {If}{[dc.Source], <br> Veure <a href=\"[dc.Source]\"><strong>Vídeo del debat</strong></a> <br>} </td>
CL3VList<td valign=top>[link][icon][/link] [numleafdocs]</td> <td valign=top>[ex.srclink]{Or}{[ex.thumbicon],[ex.srcicon]}[ex./srclink]</td> <td valign=top><strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Title^alternative], : <strong>[dc.Title^alternative]</strong>} {If}{[sibling(1):dc.Creator], - <i><a href=\\\"_httpquery_&r=1&hs=1&fqf=CR&q=[sibling(1):dc.Creator]\\\">[sibling(1):dc.Creator]</a></i>} {If}{[sibling(2):dc.Creator],; <i><a href=\\\"_httpquery_&r=1&hs=1&fqf=CR&q=[sibling(2):dc.Creator]\\\">[sibling(2):dc.Creator]</a></i>} {If}{[sibling(3):dc.Creator],; <i><a href=\\\"_httpquery_&r=1&hs=1&fqf=CR&q=[sibling(3):dc.Creator]\\\">[sibling(3):dc.Creator]</a></i>} {If}{[sibling(4):dc.Creator],; <i><a href=\\\"_httpquery_&r=1&hs=1&fqf=CR&q=[sibling(4):dc.Creator]\\\">[sibling(4):dc.Creator]</a></i>} {If}{[sibling(5):dc.Creator],; <i><a href=\\\"_httpquery_&r=1&hs=1&fqf=CR&q=[sibling(5):dc.Creator]\\\">[sibling(5):dc.Creator]</a></i>} {If}{[sibling(6):dc.Creator],; <i><a href=\\\"_httpquery_&r=1&hs=1&fqf=CR&q=[sibling(6):dc.Creator]\\\">[sibling(6):dc.Creator]</a></i>} {If}{[sibling(7):dc.Creator],; <i><a href=\\\"_httpquery_&r=1&hs=1&fqf=CR&q=[sibling(7):dc.Creator]\\\">[sibling(7):dc.Creator]</a></i>} {If}{[sibling(8):dc.Creator],; <i><a href=\\\"_httpquery_&r=1&hs=1&fqf=CR&q=[sibling(8):dc.Creator]\\\">[sibling(8):dc.Creator]</a></i>} {If}{[sibling(9):dc.Creator],; <i><a href=\\\"_httpquery_&r=1&hs=1&fqf=CR&q=[sibling(9):dc.Creator]\\\">[sibling(9):dc.Creator]</a></i>} {If}{[sibling(10):dc.Creator],; <i><a href=\\\"_httpquery_&r=1&hs=1&fqf=CR&q=[sibling(10):dc.Creator]\\\">[sibling(10):dc.Creator]</a></i>} {If}{[sibling(2):dc.Title], <br><strong>[sibling(2):dc.Title]</strong>} {If}{[dc.Relation], <br>[dc.Relation]} {If}{[dc.Coverage^temporal], - [dc.Coverage^temporal].} {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> | [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\\"javascript\\\" type=\\\"text/javascript\\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} {If}{[dc.Source], <br><a href=\"[dc.Source]\"><strong>Vídeo del debat</strong></a>.<br>} </td>
CL4VList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV> <strong>[srclink][dc.Title][/srclink]</strong> {If}{[dc.Creator], <br><i>[sibling(All\' ; \'):dc.Creator]</i>} {If}{[dc.Contributor],; <i>[dc.Contributor]</i>.} {If}{[dc.Relation], <br>[dc.Relation].} {If}{[dc.Date], [dc.Date].<br>} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>Identificador</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dc.Description], <br><strong>Nota | Note</strong>: [dc.Description]} {If}{[dc.Subject], <br><br><strong>Mat&egrave;ries | Materias | Subject:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> <br> [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br>
CL5VList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV> <strong>[srclink][dc.Title][/srclink]</strong> {If}{[dc.Creator], <br><i>[sibling(All\' ; \'):dc.Creator]</i>} {If}{[dc.Contributor],; <i>[dc.Contributor]</i>.} {If}{[dc.Relation], <br>[dc.Relation].} {If}{[dc.Date], [dc.Date].<br>} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>Identificador</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dc.Description], <br><strong>Nota | Note</strong>: [dc.Description]} {If}{[dc.Subject], <br><br><strong>Mat&egrave;ries | Materias | Subject:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> <br> [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br>
DateList<td>[link][icon][/link]</td><td>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]</td><td>[Date]</td>
DocumentButtonsDetach|Highlight
DocumentHeading{Or}{[parent(Top):Title],[Title],untitled}<br>
DocumentText[Text]
HList[link][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight][/link]
SearchTypesplain,form
SearchVList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV> <strong>[srclink][dc.Title][/srclink]</strong> {If}{[dc.Coverage^temporal], - <strong>[dc.Coverage^temporal]</strong>.} {If}{[dc.Creator], <br><i>[sibling(All\' ; \'):dc.Creator]</i>} {If}{[dc.Contributor], ;<i>[dc.Contributor]</i>.} {If}{[dc.Relation], <br><strong>[dc.Relation]</strong>.} {If}{[dc.Date], <strong>Data</strong>: [dc.Date].} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>Identificador</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> <br> [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br>
VList<td valign=top>[link][icon][/link]</td><td valign=top>[srclink]{Or}{[thumbicon],[srcicon]}[/srclink]</td><td valign=top>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]{If}{[Source],<br><i>([Source])</i>}</td>
building info
number of documents"314"
number of sections"314"
number of words"0"
number of bytes"69474648"
preferred receptionist""

Filter options for "BrowseFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"EndResults" integer one per query "-1" "-1", "10000"
"ParentNode" string one per query ""
"StartResults" integer one per query "1" "1", "10000"

Filter options for "NullFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values

Filter options for "QueryFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"AccentFold" boolean one per term "false" "false", "true"
"Casefold" boolean one per term "true" "false", "true"
"CombineQuery" enumerated one per query "and" "and", "or", "not"
"EndResults" integer one per query "10" "-1", "1000"
"FilterString" string one per query ""
"Fuzziness" string one per query ""
"Index" enumerated one per term "idx" "idx"
"IndexField" enumerated one per term "TI" "TI", "CR", "ZZ", "TX", "DA"
"Language" enumerated one per term ""
"Level" enumerated one per term "Doc" "Doc"
"" boolean one per query "Doc"
"MatchMode" enumerated one per query "some" "some", "all"
"Maxdocs" integer one per query "200" "-1", "1000"
"QueryType" enumerated one per query "ranked" "boolean", "ranked"
"SortField" enumerated one per query ""
"SortOrder" enumerated one per query "ascending" "ascending", "descending"
"StartResults" integer one per query "1" "1", "1000"
"Stem" boolean one per term "false" "false", "true"
"Subcollection" enumerated one per term ""
"Term" string one per term ""