Collection info

 

Collection info

collection name"dadesBalearsVolums"
host""
port"0"
is public?true
is beta?false
use realistic book?false
build date"1538141678"
interface languages
collection metadata
collectionextra

Dades Balears 1979-1996

La col·lecció digital "Dades Balears 1979-1996" està formada pels volums de la publicació periòdica Dades Balears entre els anys 1979 i 1996.

Els volums en paper han estat escanejats i restaurats digitalment per oferir al lector una còpia fidel de l\'original i fàcil de llegir a la pantalla. El format elegit per presentar la versió electrònica de Dades Balears és el PDF que permetrà al lector navegar pel document emprant els marcadors disponibles, visualitzar les miniatures de cada una de les pàgines i fer ús dels enllaços disponibles a l\'índex de cada volum.

Per altra banda la resolució dels documents ha estat elegida per proporcionar una impressió òptima.

Cada volum de Dades Balears, així com cada un dels seus capítols, han estat catalogats i incorporats a una base de dades amb la qual l\'usuari pot interactuar a través d\'un sistema consulta de biblioteca digital totalment innovador.

La interfície d\'ús és molt senzilla i intuïtiva, i està disponible en 36 idiomes. Per visualitzar la base de dades en català o en altre llengua feu clic a:

PREFÈRENCIES > Idioma d\'interfície

L\'usuari, a l\'apartat cerca, pot trobar els articles fent cerques per títol, autor, any de publicació i fins i tot buscar dins el text complet de tots els articles a la vegada.

També pot localitzar els articles fent servir llistats de alfabètics de títol (títols A-Z), autor (autors A-Z) i any de publicació (volum).

Els treballs de digitalització, restauració digital, publicació electrònica i catalogació dels documents originals foren duts a terme per la UIB a través del Servei de Biblioteca i Documentació durant l\'any 2005.

Director del projecte: Miquel Pastor Tous
Direcció tècnica, digitalització i catalogació : Eduard del Valle Pérez
Coordinadora de catalogació: Almudena Cotoner Cerdó


Continguts

Aquesta col·lecció consta de _numdocs_ volums.


en

Dades Balears 1979-1996

La col·lecció digital "Dades Balears 1979-1996" està formada pels volums de la publicació periòdica Dades Balears entre els anys 1979 i 1996.

Els volums en paper han estat escanejats i restaurats digitalment per oferir al lector una còpia fidel de l\'original i fàcil de llegir a la pantalla. El format elegit per presentar la versió electrònica de Dades Balears és el PDF que permetrà al lector navegar pel document emprant els marcadors disponibles, visualitzar les miniatures de cada una de les pàgines i fer ús dels enllaços disponibles a l\'índex de cada volum.

Per altra banda la resolució dels documents ha estat elegida per proporcionar una impressió òptima.

Cada volum de Dades Balears, així com cada un dels seus capítols, han estat catalogats i incorporats a una base de dades amb la qual l\'usuari pot interactuar a través d\'un sistema consulta de biblioteca digital totalment innovador.

La interfície d\'ús és molt senzilla i intuïtiva, i està disponible en 36 idiomes. Per visualitzar la base de dades en català o en altre llengua feu clic a:

PREFÈRENCIES > Idioma d\'interfície

L\'usuari, a l\'apartat cerca, pot trobar els articles fent cerques per títol, autor, any de publicació i fins i tot buscar dins el text complet de tots els articles a la vegada.

També pot localitzar els articles fent servir llistats de alfabètics de títol (títols A-Z), autor (autors A-Z) i any de publicació (volum).

Els treballs de digitalització, restauració digital, publicació electrònica i catalogació dels documents originals foren duts a terme per la UIB a través del Servei de Biblioteca i Documentació durant l\'any 2005.

Director del projecte: Miquel Pastor Tous
Direcció tècnica, digitalització i catalogació : Eduard del Valle Pérez
Coordinadora de catalogació: Almudena Cotoner Cerdó


Continguts

Aquesta col·lecció consta de _numdocs_ volums.


collectionname
Dades Balears 1979 - 1996. Volums Complets
enDades Balears 1979 - 1996. Volums Complets
depositormetadata
{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
en{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
iconcollection
_httpprefix_/collect/dadesBalearsVolums/images/logo_collection.gif
en_httpprefix_/collect/dadesBalearsVolums/images/logo_collection.gif
iconcollectionsmall
_httpprefix_/collect/dadesBalearsVolums/images/logo_home.jpg
ca_httpprefix_/collect/dadesBalearsVolums/images/logo_home.jpg
en_httpprefix_/collect/dadesBalearsVolums/images/logo_home.jpg
es_httpprefix_/collect/dadesBalearsVolums/images/logo_home.jpg
format info
CL1VList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV> <strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Creator], <br><i>[dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>ISSN</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong> [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> <br> [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br>
DateList<td>[link][icon][/link]</td><td>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]</td><td>[Date]</td>
DocumentButtonsDetach|Highlight
DocumentHeading{Or}{[parent(Top):Title],[Title],untitled}<br>
DocumentText[Text]
HList[link][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight][/link]
SearchTypesplain,form
SearchVList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV><strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Creator], <br><i>[dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>ISSN</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong> [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If} {[ex.FileFormat] eq \'PDF\' , <br><a href=\"/greenstone/collect/[collection]/index/assoc/[archivedir]/[FilenameRoot].pdf#search=&quot;_cgiargq_&quot;\">Resaltar els termes de la cerca en el document</a>} <br><span class=aditionalInfo>Rellevància comparativa: [DocRank]</span> {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> | [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br>
VList<td valign=top>[link][icon][/link]</td><td valign=top>[srclink]{Or}{[thumbicon],[srcicon]}[/srclink]</td><td valign=top>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]{If}{[Source],<br><i>([Source])</i>}</td>
building info
number of documents"18"
number of sections"18"
number of words"0"
number of bytes"20517447"
preferred receptionist""

Filter options for "BrowseFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"EndResults" integer one per query "-1" "-1", "10000"
"ParentNode" string one per query ""
"StartResults" integer one per query "1" "1", "10000"

Filter options for "NullFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values

Filter options for "QueryFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"AccentFold" boolean one per term "false" "false", "true"
"Casefold" boolean one per term "true" "false", "true"
"CombineQuery" enumerated one per query "and" "and", "or", "not"
"EndResults" integer one per query "10" "-1", "1000"
"FilterString" string one per query ""
"Fuzziness" string one per query ""
"Index" enumerated one per term "idx" "idx"
"IndexField" enumerated one per term "TI" "TI", "CR", "TX", "ZZ", "DA"
"Language" enumerated one per term ""
"Level" enumerated one per term "Doc" "Doc"
"" boolean one per query "Doc"
"MatchMode" enumerated one per query "some" "some", "all"
"Maxdocs" integer one per query "200" "-1", "1000"
"QueryType" enumerated one per query "ranked" "boolean", "ranked"
"SortField" enumerated one per query ""
"SortOrder" enumerated one per query "ascending" "ascending", "descending"
"StartResults" integer one per query "1" "1", "1000"
"Stem" boolean one per term "false" "false", "true"
"Subcollection" enumerated one per term ""
"Term" string one per term ""