Collection info

 

Collection info

collection name"cooperacioDesenvolupament"
host""
port"0"
is public?true
is beta?false
use realistic book?false
build date"1536080189"
interface languages
collection metadata
collectionextra

La col·lecció de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat inclou actualment sis títols de temàtiques diverses, des del recull de les experiències de l’alumnat participant en el programa de beques de pràctiques en països empobrits, fins als resultats de projectes de cooperació realitzats per professorat de la UIB, o de recerques realitzades en aquest àmbit.

Aquesta col·lecció consta de _numdocs_ documents.

en

La col·lecció de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat inclou actualment sis títols de temàtiques diverses, des del recull de les experiències de l’alumnat participant en el programa de beques de pràctiques en països empobrits, fins als resultats de projectes de cooperació realitzats per professorat de la UIB, o de recerques realitzades en aquest àmbit.

Aquesta col·lecció consta de _numdocs_ documents.

collectionname
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
enCooperació al Desenvolupament i Solidaritat
depositormetadata
{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
en{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
iconcollection
_httpprefix_/collect/cooperacioDesenvolupament/images/logo_home.jpg
en_httpprefix_/collect/cooperacioDesenvolupament/images/logo_home.jpg
iconcollectionsmall
_httpprefix_/collect/cooperacioDesenvolupament/images/logo_collection.jpg
en_httpprefix_/collect/cooperacioDesenvolupament/images/logo_collection.jpg
format info
CL1VList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=650 align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"100%\" border=\"0\"> <tr> <td valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td valign=\"top\"> <DIV> <strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Title^alternative], : <strong>[dc.Title^alternative]</strong>} {If}{[dc.Creator], <br><strong>Autoria</strong>: [sibling(All\' ; \'):dc.Creator]} {If}{[dc.Relation], <br><strong>Font</strong>: [dc.Relation]} {If}{[dc.Publisher], <br><strong>Editor</strong>: [dc.Publisher]} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>ISBN</strong>: [dc.Identifier]} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong> [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> | [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br>
CL2VList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=650 align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"100%\" border=\"0\"> <tr> <td valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td valign=\"top\"> <DIV> <strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Title^alternative], : <strong>[dc.Title^alternative]</strong>} {If}{[dc.Creator], <br><strong>Autoria</strong>: [sibling(All\' ; \'):dc.Creator]} {If}{[dc.Relation], <br><strong>Font</strong>: [dc.Relation]} {If}{[dc.Publisher], <br><strong>Editor</strong>: [dc.Publisher]} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>ISBN</strong>: [dc.Identifier]} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong> [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> | [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br>
DateList<td>[link][icon][/link]</td><td>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]</td><td>[Date]</td>
DocumentButtonsDetach|Highlight
DocumentHeading{Or}{[parent(Top):Title],[Title],untitled}<br>
DocumentText[Text]
HList[link][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight][/link]
SearchTypesplain,form
SearchVList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=650 align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"100%\" border=\"0\"> <tr> <td valign=\"top\">[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</td> <td valign=\"top\"> <DIV><strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Title^alternative], : <strong>[dc.Title^alternative]</strong>} {If}{[dc.Creator], <br><strong>Autoria</strong>: [sibling(All\' ; \'):dc.Creator]} {If}{[dc.Relation], <br><strong>Font</strong>: [dc.Relation]} {If}{[dc.Type, <br><strong>Tipus de document:</strong> [dc.Type]} {If}{[dc.Publisher], <br><strong>Editor</strong>: [dc.Publisher]} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>ISBN</strong>: [dc.Identifier]} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong> [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If}{[ex.FileFormat] eq \'PDF\' , <br><a href=\"/greenstone/collect/[collection]/index/assoc/[archivedir]/[FilenameRoot].pdf#search=&quot;_cgiargq_&quot;\">Resaltar els termes de la cerca en el document</a>}<br><span class=aditionalInfo> Rellevància comparativa: [DocRank] | [ex.NumPages] p. - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span> </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br>
VList<td valign=top>[link][icon][/link]</td><td valign=top>[srclink]{Or}{[thumbicon],[srcicon]}[/srclink]</td><td valign=top>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]{If}{[Source],<br><i>([Source])</i>}</td>
building info
number of documents"7"
number of sections"7"
number of words"0"
number of bytes"1944183"
preferred receptionist""

Filter options for "BrowseFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"EndResults" integer one per query "-1" "-1", "10000"
"ParentNode" string one per query ""
"StartResults" integer one per query "1" "1", "10000"

Filter options for "NullFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values

Filter options for "QueryFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"AccentFold" boolean one per term "false" "false", "true"
"Casefold" boolean one per term "true" "false", "true"
"CombineQuery" enumerated one per query "and" "and", "or", "not"
"EndResults" integer one per query "10" "-1", "1000"
"FilterString" string one per query ""
"Fuzziness" string one per query ""
"Index" enumerated one per term "idx" "idx"
"IndexField" enumerated one per term "TI" "TI", "CR", "ZZ", "TX", "DA"
"Language" enumerated one per term ""
"Level" enumerated one per term "Doc" "Doc"
"" boolean one per query "Doc"
"MatchMode" enumerated one per query "some" "some", "all"
"Maxdocs" integer one per query "200" "-1", "1000"
"QueryType" enumerated one per query "ranked" "boolean", "ranked"
"SortField" enumerated one per query ""
"SortOrder" enumerated one per query "ascending" "ascending", "descending"
"StartResults" integer one per query "1" "1", "1000"
"Stem" boolean one per term "false" "false", "true"
"Subcollection" enumerated one per term ""
"Term" string one per term ""