Collection info

 

Collection info

collection name"cd2"
host""
port"0"
is public?true
is beta?false
use realistic book?false
build date"1551291149"
interface languages
collection metadata
collectionextra

El CD2 és el Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament, creat el 2006 per donar el suport documental i la informació significativa que necessiten les institucions, Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament (ONGD), el personal investigador i les persones particulars que treballen, estudien o actuen en el camp de la cooperació, per contribuir a fer que desenvolupin amb eficiència la seva tasca.

La Biblioteca Digital del CD2 és l’espai virtual on podreu trobar documents digitalitzats sobre cooperació i educació per al desenvolupament. L’objectiu és oferir el material de caire més tècnic i pràctic, com ara documents de treball, manuals, guies, informes d’organismes i ONGD, presentacions i material didàctic.

La col·lecció és consultable a través d\'Internet des de qualsevol lloc del món, de manera que també és una eina útil per a cooperants, i té una interfície de consulta senzilla i intuïtiva. Amb l\'ordinador el lector pot visitar la biblioteca digital amb la mateixa facilitat que visita una biblioteca real, recorrent-ne la col·lecció i els prestatges virtuals.

Contribuïu a enriquir la Biblioteca Digital del CD2

Tots els organismes i entitats i que elaborau material digital sobre cooperació i educació per al desenvolupament i voldríeu que estigués disponible a la nostra biblioteca digital, podeu enviar un correu a: cd2.info@uib.es.

Aquesta col·lecció conté: _numdocs_ documents.
en

El CD2 és el Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament, creat el 2006 per donar el suport documental i la informació significativa que necessiten les institucions, Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament (ONGD), el personal investigador i les persones particulars que treballen, estudien o actuen en el camp de la cooperació, per contribuir a fer que desenvolupin amb eficiència la seva tasca.

La Biblioteca Digital del CD2 és l’espai virtual on podreu trobar documents digitalitzats sobre cooperació i educació per al desenvolupament. L’objectiu és oferir el material de caire més tècnic i pràctic, com ara documents de treball, manuals, guies, informes d’organismes i ONGD, presentacions i material didàctic.

La col·lecció és consultable a través d\'Internet des de qualsevol lloc del món, de manera que també és una eina útil per a cooperants, i té una interfície de consulta senzilla i intuïtiva. Amb l\'ordinador el lector pot visitar la biblioteca digital amb la mateixa facilitat que visita una biblioteca real, recorrent-ne la col·lecció i els prestatges virtuals.

Contribuïu a enriquir la Biblioteca Digital del CD2

Tots els organismes i entitats i que elaborau material digital sobre cooperació i educació per al desenvolupament i voldríeu que estigués disponible a la nostra biblioteca digital, podeu enviar un correu a: cd2.info@uib.es.

Aquesta col·lecció conté: _numdocs_ documents.
collectionname
Biblioteca Digital del Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament - CD2
enBiblioteca Digital del Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament - CD2
depositormetadata
{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
en{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
iconcollection
_httpprefix_/collect/cd2/images/logo_collection.jpg
en_httpprefix_/collect/cd2/images/logo_collection.jpg
iconcollectionsmall
_httpprefix_/collect/cd2/images/logo_home.jpg
en_httpprefix_/collect/cd2/images/logo_home.jpg
format info
CL1VList<td valign=\"top\">[srclink][srcicon][/srclink]</td> <td valign=top><strong>[srclink][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled}[/highlight]</strong>{If}{[dc.Title^alternative], : <strong>[dc.Title^alternative]</strong>}[/srclink] {If}{[dls.Volume], - Vol. [dls.Volume]} {If}{[dls.Issue], n. [dls.Issue].} {If}{[dc.Creator], - <i>[sibling(All\' ; \'):dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Date^issued], [dc.Date^issued].} ([link]M&eacute;s informaci&oacute;[/link]) </td>
CL2VList<td valign=\"top\">[srclink][srcicon][/srclink]</td> <td valign=top><strong>[srclink][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled}[/highlight]</strong>{If}{[dc.Title^alternative], : <strong>[dc.Title^alternative]</strong>}[/srclink] {If}{[dls.Volume], - Vol. [dls.Volume]} {If}{[dls.Issue], n. [dls.Issue].} {If}{[dc.Creator], - <i>[sibling(All\' ; \'):dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Date^issued], [dc.Date^issued].} ([link]M&eacute;s informaci&oacute;[/link]) </td>
CL3VList<td valign=\"top\">[link][icon][/link]</td> <td valign=\"top\">[srclink][srcicon][/srclink]</td> <td valign=top><strong>[srclink][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled}[/highlight]</strong>{If}{[dc.Title^alternative], : <strong>[dc.Title^alternative]</strong>}[/srclink] {If}{[dls.Volume], - Vol. [dls.Volume]} {If}{[dls.Issue], n. [dls.Issue].} {If}{[dc.Creator], <br><b>Autoria</b>: [sibling(All\' ; \'):dc.Creator]} {If}{[dc.Source], <br><b>Font de l\'article</b>: <i>[dc.Source]</i>} {If}{[dc.Publisher], <br><b>Ag&egrave;ncia editora</b>: [dc.Publisher]} {If}{[dc.Coverage^spatial],<br><b>Pa&iacute;s</b>: [dc.Coverage^spatial]} {If}{[dc.Date^issued], <br><b>Any de publicaci&oacute;</b>: [dc.Date^issued]} {If}{[dc.Type], <br><b>Tipus de recurs</b>: [dc.Type]} {If}{[dls.CatalanSubject], <br><b>Mat&egrave;ria en Catal&agrave;</b>: [sibling(All\' ; \'):dls.CatalanSubject]} {If}{[dls.SpanishSubject], <br><b>Mat&egrave;ria en Espanyol</b>: [sibling(All\' ; \'):dls.SpanishSubject]} {If}{[dc.Subject], <br><b>Mat&egrave;ria en Angl&egrave;s</b>: [sibling(All\' ; \'):dc.Subject]} {If}{[dc.Description], <br><b>Nota</b>: [dc.Description]} </td>
CL4VList<td valign=\"top\">[link][icon][/link] [numleafdocs]</td> <td valign=\"top\">[srclink][srcicon][/srclink]</td> <td valign=top><strong>[srclink][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled}[/highlight]</strong>{If}{[dc.Title^alternative], : <strong>[dc.Title^alternative]</strong>}[/srclink] {If}{[dls.Volume], - Vol. [dls.Volume]} {If}{[dls.Issue], n. [dls.Issue].} {If}{[dc.Creator], <br><b>Autoria</b>: [sibling(All\' ; \'):dc.Creator]} {If}{[dc.Source], <br><b>Font de l\'article</b>: <i>[dc.Source]</i>} {If}{[dc.Publisher],<br><b>Ag&egrave;ncia editora</b>: [dc.Publisher]} {If}{[dc.Coverage^spatial],<br><b>Pa&iacute;s</b>: [dc.Coverage^spatial]} {If}{[dc.Date^issued], <br><b>Any de publicaci&oacute;</b>: [dc.Date^issued]} {If}{[dc.Identifier], <br><b>ISBN / ISSN</b>: [dc.Identifier]} {If}{[dc.Type], <br><b>Tipus de recurs</b>: [dc.Type]} {If}{[dc.Description], <br><b>Nota</b>: [dc.Description]} </td>
CL5VList<td valign=\"top\">[link][icon][/link]</td> <td valign=\"top\">[srclink][srcicon][/srclink]</td> <td valign=top><strong>[srclink][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled}[/highlight]</strong>{If}{[dc.Title^alternative], : <strong>[dc.Title^alternative]</strong>}[/srclink] {If}{[dls.Volume], - Vol. [dls.Volume]} {If}{[dls.Issue], n. [dls.Issue].} {If}{[dc.Creator], <br><b>Autoria</b>: [sibling(All\' ; \'):dc.Creator]} {If}{[dc.Source], <br><b>Font de l\'article</b>: <i>[dc.Source]</i>} {If}{[dc.Publisher],<br><b>Ag&egrave;ncia editora</b>: [dc.Publisher]} {If}{[dc.Coverage^spatial],<br><b>Pa&iacute;s</b>: [dc.Coverage^spatial]} {If}{[dc.Date^issued], <br><b>Any de publicaci&oacute;</b>: [dc.Date^issued]} {If}{[dc.Identifier], <br><b>ISBN / ISSN</b>: [dc.Identifier]} {If}{[dc.Type], <br><b>Tipus de recurs</b>: [dc.Type]} {If}{[dc.Description], <br><b>Nota</b>: [dc.Description]} </td>
CL6VList<td valign=\"top\">[link][icon][/link] [numleafdocs]</td> <td valign=\"top\">[srclink][srcicon][/srclink]</td> <td valign=top><strong>[srclink][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled}[/highlight]</strong>{If}{[dc.Title^alternative], : <strong>[dc.Title^alternative]</strong>}[/srclink] {If}{[dls.Volume], - Vol. [dls.Volume]} {If}{[dls.Issue], n. [dls.Issue].} {If}{[dc.Creator], <br><b>Autoria</b>: [sibling(All\' ; \'):dc.Creator]} {If}{[dc.Coverage], <br><b>Zona geogr&agrave;fica</b>: [dc.Coverage]} {If}{[dc.Source], <br><b>Font de l\'article</b>: <i>[dc.Source]</i>} {If}{[dc.Publisher],<br><b>Ag&egrave;ncia editora</b>: [dc.Publisher]} {If}{[dc.Coverage^spatial],<br><b>Pa&iacute;s</b>: [dc.Coverage^spatial]} {If}{[dc.Date^issued], <br><b>Any de publicaci&oacute;</b>: [dc.Date^issued]} {If}{[dc.Identifier], <br><b>ISBN / ISSN</b>: [dc.Identifier]} {If}{[dc.Type], <br><b>Tipus de recurs</b>: [dc.Type]} {If}{[dc.Description], <br><b>Nota</b>: [dc.Description]} </td>
DocumentButtons
DocumentHeading<strong>Registre complet del document</strong>
DocumentText<< <a href=\"javascript:history.back()\">Tornar a la p&agrave;gina anterior</a> <p> <table width=\"100%\" border=\"0\"> <tr> <td valign=\"top\">[srclink][srcicon][/srclink]</td> <td valign=top><strong>[srclink][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled}[/highlight]</strong>{If}{[dc.Title^alternative], : <strong>[dc.Title^alternative]</strong>}[/srclink] {If}{[dls.Volume], - Vol. [dls.Volume]} {If}{[dls.Issue], n. [dls.Issue].} {If}{[dc.Creator], <br><b>Autoria</b>: [sibling(All\' ; \'):dc.Creator]} {If}{[dc.Source], <br><b>Font de l\'article</b>: <i>[dc.Source]</i>} {If}{[dc.Publisher], <br><b>Ag&egrave;ncia editora</b>: [dc.Publisher]} {If}{[dc.Coverage^spatial],<br><b>Pa&iacute;s</b>: [dc.Coverage^spatial]} {If}{[dc.Date^issued], <br><b>Any de publicaci&oacute;</b>: [dc.Date^issued]} {If}{[dc.Type], <br><b>Tipus de recurs</b>: [dc.Type]} {If}{[dls.CatalanSubject], <br><b>Mat&egrave;ria en Catal&agrave;</b>: [sibling(All\' ; \'):dls.CatalanSubject]} {If}{[dls.SpanishSubject], <br><b>Mat&egrave;ria en Espanyol</b>: [sibling(All\' ; \'):dls.SpanishSubject]} {If}{[dc.Subject], <br><b>Mat&egrave;ria en Angl&egrave;s</b>: [sibling(All\' ; \'):dc.Subject]} {If}{[dc.Description], <br><b>Nota</b>: [dc.Description]}</td> </tr> </table>
HList[link][highlight][ex.Title][/highlight][/link]
SearchTypesplain,form
SearchVList<td valign=\"top\">[srclink][srcicon][/srclink]</td> <td valign=top><strong>[srclink][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled}[/highlight]</strong>{If}{[dc.Title^alternative], : <strong>[dc.Title^alternative]</strong>}[/srclink] {If}{[dls.Volume], - Vol. [dls.Volume]} {If}{[dls.Issue], n. [dls.Issue].} {If}{[dc.Creator], <br><b>Autoria</b>: [sibling(All\' ; \'):dc.Creator]} {If}{[dc.Source], <br><b>Font de l\'article</b>: <i>[dc.Source]</i>} {If}{[dc.Publisher], <br><b>Ag&egrave;ncia editora</b>: [dc.Publisher]} {If}{[dc.Coverage^spatial],<br><b>Pa&iacute;s</b>: [dc.Coverage^spatial]} {If}{[dc.Date^issued], <br><b>Any de publicaci&oacute;</b>: [dc.Date^issued]} {If}{[dc.Type], <br><b>Tipus de recurs</b>: [dc.Type]} {If}{[dls.CatalanSubject], <br><b>Mat&egrave;ria en Catal&agrave;</b>: [sibling(All\' ; \'):dls.CatalanSubject]} {If}{[dls.SpanishSubject], <br><b>Mat&egrave;ria en Espanyol</b>: [sibling(All\' ; \'):dls.SpanishSubject]} {If}{[dc.Subject], <br><b>Mat&egrave;ria en Angl&egrave;s</b>: [sibling(All\' ; \'):dc.Subject]} {If}{[dc.Description], <br><b>Nota</b>: [dc.Description]} {If} {[ex.FileFormat] eq \'PDF\' , <br><a href=\"/greenstone/collect/[collection]/index/assoc/[archivedir]/[ex.FilenameRoot].pdf#search=&quot;_cgiargq_&quot;\\"> Resaltar els termes de la cerca en el document</a>} <p> </td>
VList<td valign=\"top\">[link][icon][/link]</td> <td valign=\"top\">[ex.srclink]{Or}{[ex.thumbicon],[ex.srcicon]}[ex./srclink]</td> <td valign=\"top\">[highlight] {Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled} [/highlight]{If}{[ex.Source],<br><i>([ex.Source])</i>}</td>
building info
number of documents"2577"
number of sections"2577"
number of words"0"
number of bytes"517917263"
preferred receptionist""

Filter options for "BrowseFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"EndResults" integer one per query "-1" "-1", "10000"
"ParentNode" string one per query ""
"StartResults" integer one per query "1" "1", "10000"

Filter options for "NullFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values

Filter options for "QueryFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"AccentFold" boolean one per term "false" "false", "true"
"Casefold" boolean one per term "true" "false", "true"
"CombineQuery" enumerated one per query "and" "and", "or", "not"
"EndResults" integer one per query "10" "-1", "1000"
"FilterString" string one per query ""
"Fuzziness" string one per query ""
"Index" enumerated one per term "idx" "idx"
"IndexField" enumerated one per term "TI" "TI", "CR", "TX", "PU", "CV", "SU", "ZZ", "DA", "RE", "DE"
"Language" enumerated one per term ""
"Level" enumerated one per term "Doc" "Doc"
"" boolean one per query "Doc"
"MatchMode" enumerated one per query "some" "some", "all"
"Maxdocs" integer one per query "200" "-1", "1000"
"QueryType" enumerated one per query "ranked" "boolean", "ranked"
"SortField" enumerated one per query ""
"SortOrder" enumerated one per query "ascending" "ascending", "descending"
"StartResults" integer one per query "1" "1", "1000"
"Stem" boolean one per term "false" "false", "true"
"Subcollection" enumerated one per term ""
"Term" string one per term ""