Collection info

 

Collection info

collection name"auroraPatriotica"
host""
port"0"
is public?true
is beta?false
use realistic book?false
build date"1529671591"
interface languages
collection metadata
collectionextra

L’Aurora Patriótica Mallorquina va néixer el 15 de juny de 1812: el seu impressor era Marcel Domingo. El seu editor i principal inspirador va ser el diputat i intel·lectual Isidoro Antillón (Santa Eulalia, Teruel, 1878-1814), que va arribar a Mallorca com a magistrat de l’Audiència. Com a col·laboradors a la redacció del diari, hi havia l’aristòcrata Guillermo Ignacio de Montis, el brigadier Joaquín de Porras i el prevere Salvà, entre d’altres.

La seva línia política és liberal, defensora de la Constitució, del liberalisme econòmic i també, cal no oblidar-ho, dels principis de la religió catòlica. Malgrat el seu tarannà catòlic, l’Aurora es va oposar a la utilització de la religió com a justificant de fórmules polítiques que el liberalisme pretén eliminar.

L’Aurora va néixer amb el propòsit de ser un diari d’informació imparcial, però, atesa la gran acollida que va tenir per part de la classe política de l’illa, es va convertir en un òrgan d’opinió amb l’objecte de “hacer más cómodamente la guerra a las supersticiones y a los abusos” i de “fomentar la exacta observancia de la Constitución”. La seva rèplica és sens dubte el Semanario Cristiano-político de Mallorca, d’ideologia netament absolutista.

El 30 de desembre de 1813, i sense cap explicació als seus lectors i amb la llista dels seus subscriptors l’Aurora Patriótica Mallorquina va editar el darrer número.


Continguts

Aquesta col·lecció consta de _numdocs_ números, la digitalització dels quals es va dur a terme per part del senyor Rafel Puigserver Pou.


en

L’Aurora Patriótica Mallorquina va néixer el 15 de juny de 1812: el seu impressor era Marcel Domingo. El seu editor i principal inspirador va ser el diputat i intel·lectual Isidoro Antillón (Santa Eulalia, Teruel, 1878-1814), que va arribar a Mallorca com a magistrat de l’Audiència. Com a col·laboradors a la redacció del diari, hi havia l’aristòcrata Guillermo Ignacio de Montis, el brigadier Joaquín de Porras i el prevere Salvà, entre d’altres.

La seva línia política és liberal, defensora de la Constitució, del liberalisme econòmic i també, cal no oblidar-ho, dels principis de la religió catòlica. Malgrat el seu tarannà catòlic, l’Aurora es va oposar a la utilització de la religió com a justificant de fórmules polítiques que el liberalisme pretén eliminar.

L’Aurora va néixer amb el propòsit de ser un diari d’informació imparcial, però, atesa la gran acollida que va tenir per part de la classe política de l’illa, es va convertir en un òrgan d’opinió amb l’objecte de “hacer más cómodamente la guerra a las supersticiones y a los abusos” i de “fomentar la exacta observancia de la Constitución”. La seva rèplica és sens dubte el Semanario Cristiano-político de Mallorca, d’ideologia netament absolutista.

El 30 de desembre de 1813, i sense cap explicació als seus lectors i amb la llista dels seus subscriptors l’Aurora Patriótica Mallorquina va editar el darrer número.


Continguts

Aquesta col·lecció consta de _numdocs_ números, la digitalització dels quals es va dur a terme per part del senyor Rafel Puigserver Pou.


collectionname
Aurora Patriótica Mallorquina (1812 - 1813)
enAurora Patriótica Mallorquina (1812 - 1813)
iconcollection
_httpprefix_/collect/auroraPatriotica/images/logo_collection.jpg
en_httpprefix_/collect/auroraPatriotica/images/logo_collection.jpg
iconcollectionsmall
_httpprefix_/collect/auroraPatriotica/images/logo_home.jpg
en_httpprefix_/collect/auroraPatriotica/images/logo_home.jpg
format info
CL1VList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV> <strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Creator], <br><i>[dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Publisher], <br><strong>Editor:</strong>[dc.Publisher].} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>ISSN</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong> [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> <br> [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br>
CL2DateList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV> <strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Creator], <br><i>[dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Publisher], <br><strong>Editor:</strong>[dc.Publisher].} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>ISSN</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong> [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> <br> [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br>
DateList<td>[link][icon][/link]</td><td>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]</td><td>[Date] </td>
DocumentButtonsDetach|Highlight
DocumentHeading{Or}{[parent(Top):Title],[Title],untitled}<br>
DocumentText[Text]
HList[link][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight][/link]
SearchTypesplain,form
SearchVList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV><strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Title^alternative], : <strong>[sibling(All\' : \'):dc.Title^alternative]</strong>.} {If}{[dc.Creator], <br><i>[dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>ISSN</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong> [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If}{[dc.Rights^accessRights], <br><strong>Nota</strong>: Volum no disponible en l&iacute;nia > <a href=\"http://llull.uib.es/record=b1187435~S1*cat\">[dc.Rights^accessRights]</a>} {If} {[ex.FileFormat] eq \'PDF\' , <br><a href=\"/greenstone/collect/[collection]/index/assoc/[archivedir]/[ex.FilenameRoot].pdf#search=&quot;_cgiargq_&quot;\">Resaltar els termes de la cerca en el document</a>} <br><span class=aditionalInfo>Rellevància comparativa: [DocRank]</span> {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> | [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><p>
VList<td valign=top>[link][icon][/link]</td><td valign=top>[srclink]{Or}{[thumbicon],[srcicon]}[/srclink]</td><td valign=top>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]{If}{[Source],<br><i>([Source])</i>}</td>
building info
number of documents"130"
number of sections"130"
number of words"0"
number of bytes"3348861"
preferred receptionist""

Filter options for "BrowseFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"EndResults" integer one per query "-1" "-1", "10000"
"ParentNode" string one per query ""
"StartResults" integer one per query "1" "1", "10000"

Filter options for "NullFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values

Filter options for "QueryFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"AccentFold" boolean one per term "false" "false", "true"
"Casefold" boolean one per term "true" "false", "true"
"CombineQuery" enumerated one per query "and" "and", "or", "not"
"EndResults" integer one per query "10" "-1", "1000"
"FilterString" string one per query ""
"Fuzziness" string one per query ""
"Index" enumerated one per term "idx" "idx"
"IndexField" enumerated one per term "TI" "TI", "CR", "ZZ", "TX", "DA"
"Language" enumerated one per term ""
"Level" enumerated one per term "Doc" "Doc"
"" boolean one per query "Doc"
"MatchMode" enumerated one per query "some" "some", "all"
"Maxdocs" integer one per query "200" "-1", "1000"
"QueryType" enumerated one per query "ranked" "boolean", "ranked"
"SortField" enumerated one per query ""
"SortOrder" enumerated one per query "ascending" "ascending", "descending"
"StartResults" integer one per query "1" "1", "1000"
"Stem" boolean one per term "false" "false", "true"
"Subcollection" enumerated one per term ""
"Term" string one per term ""