Collection info

 

Collection info

collection name"anuariEnvellimentVolums"
host""
port"0"
is public?true
is beta?false
use realistic book?false
build date"1548248946"
interface languages
collection metadata
collectionextra

Anuari de l\'envelliment. Illes Balears

La realitat demogràfica del nostre país planteja la necessitat de visualitzar l’envelliment com un procés en el qual tant la persona, com a subjecte actiu i responsable, com les institucions tenen un paper fonamental, contemplat a llarg termini i en un contínuum d’atenció i també a través de la promoció de la investigació i de la formació permanent i especialitzada de professionals de grau, postgrau i màster. és en aquest sentit que aquest anuari de l’envelliment forma part de les accions de promoció de la qualitat de vida de les persones majors, que estem duent a terme des del Grup GIFES, el Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques i des de la Càtedra d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal de la UIB. I això és possible a través de la disseminació d\'informació sobre aquest col·lectiu per part dels professionals i investigadors de Balears que treballen en diferents àmbits de la salut, els serveis socials i educatius, la demografia, l\'economia, etc., com queda reflectit en els treballs recollits en aquest anuari de naturalesa multidisciplinària i amb la participació de més d\'un centenar de professionals de l\'àmbit de la prevenció, la intervenció i la recerca en l\'àmbit de l\'envelliment a Balears amb el col·lectiu de les persones majors.

Això és important tenir-ho en compte, perquè és evident que la transició demogràfica representa un repte pel que fa a ingressos, salut, ocupació i educació o benestar en general de la població. Les dades han de servir, d’una banda, per analitzar els punts forts i febles d’una societat amb una edat mitjana a partir de 40 anys, i també per analitzar de forma més precisa com es pot millorar les polítiques que duem a terme en aquests diferents àmbits de la qualitat de vida i el benestar social, amb la finalitat de brindar respostes més precises i sòlides a la realitat de l’envelliment, comptant amb els actors necessaris com ara els gestors i planificadors, els professionals, els investigadors i la població de diferents grups d’edat.

Aquesta col·lecció consta de _numdocs_ documents.

en

Anuari de l\'envelliment. Illes Balears

La realitat demogràfica del nostre país planteja la necessitat de visualitzar l’envelliment com un procés en el qual tant la persona, com a subjecte actiu i responsable, com les institucions tenen un paper fonamental, contemplat a llarg termini i en un contínuum d’atenció i també a través de la promoció de la investigació i de la formació permanent i especialitzada de professionals de grau, postgrau i màster. és en aquest sentit que aquest anuari de l’envelliment forma part de les accions de promoció de la qualitat de vida de les persones majors, que estem duent a terme des del Grup GIFES, el Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques i des de la Càtedra d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal de la UIB. I això és possible a través de la disseminació d\'informació sobre aquest col·lectiu per part dels professionals i investigadors de Balears que treballen en diferents àmbits de la salut, els serveis socials i educatius, la demografia, l\'economia, etc., com queda reflectit en els treballs recollits en aquest anuari de naturalesa multidisciplinària i amb la participació de més d\'un centenar de professionals de l\'àmbit de la prevenció, la intervenció i la recerca en l\'àmbit de l\'envelliment a Balears amb el col·lectiu de les persones majors.

Això és important tenir-ho en compte, perquè és evident que la transició demogràfica representa un repte pel que fa a ingressos, salut, ocupació i educació o benestar en general de la població. Les dades han de servir, d’una banda, per analitzar els punts forts i febles d’una societat amb una edat mitjana a partir de 40 anys, i també per analitzar de forma més precisa com es pot millorar les polítiques que duem a terme en aquests diferents àmbits de la qualitat de vida i el benestar social, amb la finalitat de brindar respostes més precises i sòlides a la realitat de l’envelliment, comptant amb els actors necessaris com ara els gestors i planificadors, els professionals, els investigadors i la població de diferents grups d’edat.

Aquesta col·lecció consta de _numdocs_ documents.

collectionname
Anuari de l\'envelliment. Illes Balears - Volums Complets
enAnuari de l\'envelliment. Illes Balears - Volums Complets
depositormetadata
{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
en{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
iconcollection
_httpprefix_/collect/anuariEnvellimentVolums/images/logo_collection.jpg
en_httpprefix_/collect/anuariEnvellimentVolums/images/logo_collection.jpg
iconcollectionsmall
_httpprefix_/collect/anuariEnvellimentVolums/images/logo_home.jpg
en_httpprefix_/collect/anuariEnvellimentVolums/images/logo_home.jpg
format info
CL1VList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV> <strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Creator], <br><i>[dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Identifier, <br><strong>ISSN:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Identifier]} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong> [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If}{[dc.Rights], <br><strong>Av&iacute;s legal</strong>: [sibling(All\' ; \'):dc.Rights]} {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> <br> [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br>
DateList<td>[link][icon][/link]</td><td>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]</td><td>[Date]</td>
DocumentButtonsDetach|Highlight
DocumentHeading{Or}{[parent(Top):Title],[Title],untitled}<br>
DocumentText[Text]
HList[link][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight][/link]
SearchTypesplain,form
SearchVList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV><strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Creator], <br><i>[dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Identifier, <br><strong>ISSN:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Identifier]} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong> [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If}{[dc.Rights], <br><strong>Av&iacute;s legal</strong>: [sibling(All\' ; \'):dc.Rights]} {If} {[ex.FileFormat] eq \'PDF\' , <br><a href=\"/greenstone/collect/[collection]/index/assoc/[archivedir]/[ex.FilenameRoot].pdf#search=&quot;_cgiargq_&quot;\">Resaltar els termes de la cerca en el document</a>} <br><span class=aditionalInfo>Rellevància comparativa: [DocRank]</span> {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> | [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br> </td>
VList<td valign=top>[link][icon][/link]</td><td valign=top>[srclink]{Or}{[thumbicon],[srcicon]}[/srclink]</td><td valign=top>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]{If}{[Source],<br><i>([Source])</i>}</td>
building info
number of documents"11"
number of sections"11"
number of words"0"
number of bytes"12837978"
preferred receptionist""

Filter options for "BrowseFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"EndResults" integer one per query "-1" "-1", "10000"
"ParentNode" string one per query ""
"StartResults" integer one per query "1" "1", "10000"

Filter options for "NullFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values

Filter options for "QueryFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"AccentFold" boolean one per term "false" "false", "true"
"Casefold" boolean one per term "true" "false", "true"
"CombineQuery" enumerated one per query "and" "and", "or", "not"
"EndResults" integer one per query "10" "-1", "1000"
"FilterString" string one per query ""
"Fuzziness" string one per query ""
"Index" enumerated one per term "idx" "idx"
"IndexField" enumerated one per term "TI" "TI", "CR", "ZZ", "TX", "DA"
"Language" enumerated one per term ""
"Level" enumerated one per term "Doc" "Doc"
"" boolean one per query "Doc"
"MatchMode" enumerated one per query "some" "some", "all"
"Maxdocs" integer one per query "200" "-1", "1000"
"QueryType" enumerated one per query "ranked" "boolean", "ranked"
"SortField" enumerated one per query ""
"SortOrder" enumerated one per query "ascending" "ascending", "descending"
"StartResults" integer one per query "1" "1", "1000"
"Stem" boolean one per term "false" "false", "true"
"Subcollection" enumerated one per term ""
"Term" string one per term ""