Collection info

 

Collection info

collection name"analesSineu"
host""
port"0"
is public?true
is beta?false
use realistic book?false
build date"1529671693"
interface languages
collection metadata
collectionextra

ANALES DE SINEU

Publicació seriada en castellà, promoguda pel canonge sineuer Joan Rotger Niell (1885-1961). Recull, a manera de miscel·lània, informacions locals dels anys 1901 a 1919. Incorpora, així mateix, referències a les notícies estatals i internacionals més rellevants: eleccions a Corts, accés a la corona d’Alfons XIII, guerra europea, defunció del papa Pius X i elecció de Benet XV.

Cada un dels números, dedicat a un any, inclou la crònica dels fets més rellevants de les institucions locals: ajuntament, parròquia, jutjat, escola, junta administrativa de la comuna de Llorito, banda municipal, etc., però també les efemèrides i els esdeveniments vitals de personatges locals i algunes ressenyes biogràfiques. Es fa ressò, igualment, de les principals fites del calendari festiu i cultural de la vila (fira de maig, festes de Sant Cristòfol, festes de Sant Marc, concerts, representacions teatrals i altres actes culturals). Així mateix, incorpora els resultats de les eleccions locals, les constitucions dels distints ajuntaments, les comissions de govern, el balanç econòmic de l’ajuntament i la convulsa vida política municipal amb els enfrontaments entre la facció del partit liberal (Fogoneus) i la dels conservadors (Pellosos). Es fa ressò de fets extraordinaris: cinquantè aniversari de l’arribada de les germanes de la Caritat (1914), circumstàncies climàtiques extraordinàries, arribada de les innovacions com el telègraf, estafeta de correus, telèfon; visita del comte de Romanones o del bisbe Miralles, visita pastoral del bisbe Rigobert Domènech o del nunci Ragonesi; projecte de segregació municipal de Llorito i Pina (1915), epidèmia de grip (1918), peregrinació franciscana (1919), etc. Tots els nombres incorporen un resum nominal del moviment demogràfic de Sineu i Llorito, amb la relació de naixements, matrimonis i defuncions.

Publicació editada a la tipografia d’Amengual i Muntaner, la sobrecoberta és una il·lustració d’estil modernista: una vista del poble emmarcada en una orla de motius vegetals, obra de l’artista local Josep Pons Frau (1883-1952). Incorpora fotografies, generalment retrats dels personatges ressenyats en distints apartats de la crònica, vistes de la localitat, el projecte de reforma de la parròquia, etc. La col·lecció reunida i digitalitzada abasta els anys 1901 i 1902, 1914, 1916, 1916-01, 1917, 1918 i 1919. Sabem de l’existència del número corresponent a 1913, però no s’ha pogut localitzar. Pel peu d’impremta, sembla que es tracta d’una edició retrospectiva que es va editar, a manera de memòria, entre 1920 i 1924.

Andreu Ramis Puig-gros


La creació d\'aquesta col·lecció digital ha esta possible gràcies a la generosa contribució del senyor Joan Vanrell Torelló qui va deixar el seu fons documental a la Universitat de les Illes Balears per a la seva digitalització i posterior catalogació, a través de la signatura del "Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Joan Vanrell Torelló per a la incorporació de diverses publicacions periòdiques a la Biblioteca Digital de les Illes Balears"

Aquesta col·lecció consta de _numdocs_ documents.

en

ANALES DE SINEU

Publicació seriada en castellà, promoguda pel canonge sineuer Joan Rotger Niell (1885-1961). Recull, a manera de miscel·lània, informacions locals dels anys 1901 a 1919. Incorpora, així mateix, referències a les notícies estatals i internacionals més rellevants: eleccions a Corts, accés a la corona d’Alfons XIII, guerra europea, defunció del papa Pius X i elecció de Benet XV.

Cada un dels números, dedicat a un any, inclou la crònica dels fets més rellevants de les institucions locals: ajuntament, parròquia, jutjat, escola, junta administrativa de la comuna de Llorito, banda municipal, etc., però també les efemèrides i els esdeveniments vitals de personatges locals i algunes ressenyes biogràfiques. Es fa ressò, igualment, de les principals fites del calendari festiu i cultural de la vila (fira de maig, festes de Sant Cristòfol, festes de Sant Marc, concerts, representacions teatrals i altres actes culturals). Així mateix, incorpora els resultats de les eleccions locals, les constitucions dels distints ajuntaments, les comissions de govern, el balanç econòmic de l’ajuntament i la convulsa vida política municipal amb els enfrontaments entre la facció del partit liberal (Fogoneus) i la dels conservadors (Pellosos). Es fa ressò de fets extraordinaris: cinquantè aniversari de l’arribada de les germanes de la Caritat (1914), circumstàncies climàtiques extraordinàries, arribada de les innovacions com el telègraf, estafeta de correus, telèfon; visita del comte de Romanones o del bisbe Miralles, visita pastoral del bisbe Rigobert Domènech o del nunci Ragonesi; projecte de segregació municipal de Llorito i Pina (1915), epidèmia de grip (1918), peregrinació franciscana (1919), etc. Tots els nombres incorporen un resum nominal del moviment demogràfic de Sineu i Llorito, amb la relació de naixements, matrimonis i defuncions.

Publicació editada a la tipografia d’Amengual i Muntaner, la sobrecoberta és una il·lustració d’estil modernista: una vista del poble emmarcada en una orla de motius vegetals, obra de l’artista local Josep Pons Frau (1883-1952). Incorpora fotografies, generalment retrats dels personatges ressenyats en distints apartats de la crònica, vistes de la localitat, el projecte de reforma de la parròquia, etc. La col·lecció reunida i digitalitzada abasta els anys 1901 i 1902, 1914, 1916, 1916-01, 1917, 1918 i 1919. Sabem de l’existència del número corresponent a 1913, però no s’ha pogut localitzar. Pel peu d’impremta, sembla que es tracta d’una edició retrospectiva que es va editar, a manera de memòria, entre 1920 i 1924.

Andreu Ramis Puig-gros


La creació d\'aquesta col·lecció digital ha esta possible gràcies a la generosa contribució del senyor Joan Vanrell Torelló qui va deixar el seu fons documental a la Universitat de les Illes Balears per a la seva digitalització i posterior catalogació, a través de la signatura del "Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Joan Vanrell Torelló per a la incorporació de diverses publicacions periòdiques a la Biblioteca Digital de les Illes Balears"

Aquesta col·lecció consta de _numdocs_ documents.

collectionname
Anales de Sineu
enAnales de Sineu
depositormetadata
{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
en{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
iconcollection
_httpprefix_/collect/analesSineu/images/logo_collection.jpg
en_httpprefix_/collect/analesSineu/images/logo_collection.jpg
iconcollectionsmall
_httpprefix_/collect/analesSineu/images/logo_home.jpg
en_httpprefix_/collect/analesSineu/images/logo_home.jpg
format info
CL1VList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV> <strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Creator], <br><i>[dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Publisher], <br><strong>Editor:</strong>[dc.Publisher].} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>ISSN</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong> [sibling(All\\' ; \\'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong> [sibling(All\\' ; \\'):dc.Subject].} {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> <br> [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\\"javascript\\\" type=\\\"text/javascript\\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br>
CL2DateList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV> <strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Creator], <br><i>[dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Publisher], <br><strong>Editor:</strong>[dc.Publisher].} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>ISSN</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong> [sibling(All\\' ; \\'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong> [sibling(All\\' ; \\'):dc.Subject].} {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> <br> [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\\"javascript\\\" type=\\\"text/javascript\\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br>
DateList<td>[link][icon][/link]</td><td>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]</td><td>[Date]</td>
DocumentButtonsDetach|Highlight
DocumentHeading{Or}{[parent(Top):Title],[Title],untitled}<br>
DocumentText[Text]
HList[link][highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight][/link]
SearchTypesplain,form
SearchVList<TABLE border=1 borderColor=#cccccc width=\"600\" align=center> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD class=itemRow onmouseover=\"this.style.backgroundColor=\'#FDF2D9\';this.style.borderColor=\'#666\';\" onmouseout=\"this.style.backgroundColor=\'#faf7f0\';this.style.borderColor=\'#aaa\';\" vAlign=center colSpan=3> <table width=\"600\" border=\"0\"> <tr> <td width=\"100\" valign=\"top\"> <DIV>[srclink]<img src=\"[DocImage]\" hspace=\"10\" border=\"0\" align=\"left\">[/srclink]</DIV> </td> <td width=\"500\" valign=\"top\"> <DIV><strong>[srclink]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/srclink]</strong> {If}{[dc.Creator], <br><i>[dc.Creator]</i>.} {If}{[dc.Identifier], <br><strong>ISSN</strong>: [dc.Identifier].} {If}{[dls.Catalan_subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en catal&agrave;:</strong> [sibling(All\' ; \'):dls.Catalan_subject].} {If}{[dc.Subject], <br><strong>Mat&egrave;ries en angl&egrave;s:</strong> [sibling(All\' ; \'):dc.Subject].} {If}{[dc.Rights^accessRights], <br><strong>Nota</strong>: Volum no disponible en l&iacute;nia > <a href=\"http://llull.uib.es/record=b1173995~S1*cat\">[dc.Rights^accessRights]</a>} {If} {[ex.FileFormat] eq \'PDF\' , <br><a href=\"/greenstone/collect/[collection]/index/assoc/[archivedir]/[ex.FilenameRoot].pdf#search=&quot;_cgiargq_&quot;\">Resaltar els termes de la cerca en el document</a>} <br><span class=aditionalInfo>Rellevància comparativa: [DocRank]</span> {If}{[ex.NumPages], <span class=aditionalInfo> | [ex.NumPages] p.</span>} {If}{[ex.FileSize], <span class=aditionalInfo> - <script language=\\"javascript\\" type=\\"text/javascript\\">format_filesize([FileSize])</script></span>} </DIV> </td> </tr> </table> </TD></TR></TBODY></TABLE><br> </td>
VList<td valign=top>[link][icon][/link]</td><td valign=top>[srclink]{Or}{[thumbicon],[srcicon]}[/srclink]</td><td valign=top>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[Title],Untitled}[/highlight]{If}{[Source],<br><i>([Source])</i>}</td>
building info
number of documents"9"
number of sections"9"
number of words"0"
number of bytes"401082"
preferred receptionist""

Filter options for "BrowseFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"EndResults" integer one per query "-1" "-1", "10000"
"ParentNode" string one per query ""
"StartResults" integer one per query "1" "1", "10000"

Filter options for "NullFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values

Filter options for "QueryFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"AccentFold" boolean one per term "false" "false", "true"
"Casefold" boolean one per term "true" "false", "true"
"CombineQuery" enumerated one per query "and" "and", "or", "not"
"EndResults" integer one per query "10" "-1", "1000"
"FilterString" string one per query ""
"Fuzziness" string one per query ""
"Index" enumerated one per term "idx" "idx"
"IndexField" enumerated one per term "TI" "TI", "CR", "ZZ", "TX", "DA"
"Language" enumerated one per term ""
"Level" enumerated one per term "Doc" "Doc"
"" boolean one per query "Doc"
"MatchMode" enumerated one per query "some" "some", "all"
"Maxdocs" integer one per query "200" "-1", "1000"
"QueryType" enumerated one per query "ranked" "boolean", "ranked"
"SortField" enumerated one per query ""
"SortOrder" enumerated one per query "ascending" "ascending", "descending"
"StartResults" integer one per query "1" "1", "1000"
"Stem" boolean one per term "false" "false", "true"
"Subcollection" enumerated one per term ""
"Term" string one per term ""