PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca que contingui de les paraules  

 

Sobre aquesta col·lecció

La revista Mayurqa (ISSN: 0301-8296) va publicar el número 1 l’any 1968 com a Miscelánea de Estudios Humanísticos, quan la Facultat de Filosofia i Lletres (Secció de Palma de Mallorca) encara depenia de la Universitat de Barcelona. És, per tant, la revista periòdica degana de la Universitat de les Illes Balears. Actualment és la revista de la secció d’Història de la Universitat de les Illes Balears i acull col·laboracions d’investigadors consagrats, però, també, d’investigadors en formació, com alumnes de potsgrau, becaris. Actualment n’és director el Dr. Victor M. Guerrero Ayuso.

Nota: els documents no digitalitzats d'aquesta col·lecció, que es mostren en el seu format original electrònic, han estat aportats per Edicions UIB.


Continguts

Aquesta col·lecció consta de 596 articles.


Com es pot trobar informació a la col·lecció Mayurqa - Revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears

Hi ha 5 maneres de trobar informació en aquesta col·lecció:

  • podeu cercar determinades paraules que apareguin al document fent clic en el botó Cerca
  • podeu examinar documents per Títol fent clic en el botó Títols A-Z
  • podeu examinar documents per Creador fent clic en el botó Autors A-Z
  • podeu examinar documents per Tema fent clic en el botó Matèries
  • podeu examinar documents per Dates fent clic en el botó Dates