PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca que contingui de les paraules  

 

Sobre aquesta col·lecció

La revista L’Ignorància, amb el subtítol de Revista Crónica: Orga y Xeremíes d'una Societat de Mallorquins, es va publicar a Palma entre els anys 1879 i 1885. Editada per la Impremta de Pere Gelabert, n’aparegueren quatre volums, el primer número dels quals va aparèixer el 21 de juny de 1879, i el darrer, el 25 de juliol de 1885. La versió facsímil va ser editada també a Palma, per la impremta de Mossèn Alcover. Cada volum presenta un pròleg i un comentari inicial de l’escriptor Lluís Ripoll de setze pàgines, on comenta de cinc en cinc els números publicats. Cada volum recull aproximadament vuitanta números de la revista.

La revista, de periodicitat setmanal, tracta sobre temes de cultura i història dins l’àmbit de les ciències socials.


Continguts

Aquesta col·lecció consta de 320 números.


Com es pot trobar informació a la col·lecció L'Ignorància : revista crònica : orga y xeremíes d'una societat de mallorquins

Hi ha 2 maneres de trobar informació en aquesta col·lecció:

  • podeu cercar determinades paraules que apareguin al document fent clic en el botó Cerca
  • podeu examinar documents per Portades fent clic en el botó Portades