CD2 AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca que contingui de les paraules  

 

Sobre aquesta col·lecció

El CD2 és el Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament, creat el 2006 per donar el suport documental i la informació significativa que necessiten les institucions, Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament (ONGD), el personal investigador i les persones particulars que treballen, estudien o actuen en el camp de la cooperació, per contribuir a fer que desenvolupin amb eficiència la seva tasca.

La Biblioteca Digital del CD2 és l’espai virtual on podreu trobar documents digitalitzats sobre cooperació i educació per al desenvolupament. L’objectiu és oferir el material de caire més tècnic i pràctic, com ara documents de treball, manuals, guies, informes d’organismes i ONGD, presentacions i material didàctic.

La col·lecció és consultable a través d'Internet des de qualsevol lloc del món, de manera que també és una eina útil per a cooperants, i té una interfície de consulta senzilla i intuïtiva. Amb l'ordinador el lector pot visitar la biblioteca digital amb la mateixa facilitat que visita una biblioteca real, recorrent-ne la col·lecció i els prestatges virtuals.

Contribuïu a enriquir la Biblioteca Digital del CD2

Tots els organismes i entitats i que elaborau material digital sobre cooperació i educació per al desenvolupament i voldríeu que estigués disponible a la nostra biblioteca digital, podeu enviar un correu a: cd2.info@uib.es.

Aquesta col·lecció conté: 2577 documents.

Com es pot trobar informació a la col·lecció Biblioteca Digital del Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament - CD2

Hi ha 7 maneres de trobar informació en aquesta col·lecció:

  • podeu cercar determinades paraules que apareguin al document fent clic en el botó Cerca
  • podeu examinar documents per Novetats fent clic en el botó Novetats
  • podeu examinar documents per Títol fent clic en el botó Títols A-Z
  • podeu examinar documents per Creador fent clic en el botó Autors A-Z
  • podeu examinar documents per Tema fent clic en el botó Matèries
  • podeu examinar documents per Organització fent clic en el botó Organitzacions
  • podeu examinar documents per Countries fent clic en el botó Països