PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Sacchi, C.F)
1 resultat
Compte de paraules:c.f: 0, sacchi: 1
1 document ha coincidit amb la consulta.
Visualitza el document en PDF Aislamiento geográfico y aislamiento ecológico en las comunidades de gasterópodos de duna. : El ejemplo de Cerdeña - Sacchi, C.F.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 117-140
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Gastròpodes Itàlia Sardenya.
Matèries en anglès: Natural History ; Gastropoda Italy Sardinia.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 14760 | 24 p. -