PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Prince, Claudia)
4 resultats
Compte de paraules:prince: 1, claudia: 4
4 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Darwin a l'Argentina: fòssils, aus i el paper clau del violinista sord - Tambussi, Claudia Patricia
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2009, n. 52, pp. 9-29
Matèries en català: Ciències naturals ; Darwin, Charles, 1809-1882.
Matèries en anglès: Natural History ; Darwin, Charles, 1809-1882.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 10008 | 13 p. -

Visualitza el document en PDF Nuevo Anatidae (Aves: Anseriformes) del Plioceno de la región pampeana, Argentina - Tambussi, Claudia Patricia
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1998, n. 41, pp. 19-25
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Ocells Argentina.
Matèries en anglès: Natural History ; Birds Argentina.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 10008 | 7 p. -

Visualitza el document en PDF Redescubrimiento de una población de Lagartija balear Podarcis lilfordi (Squamata, Lacertidae) en Menorca (Islas Baleares) - Pérez-Mellado, Valentín ; Cortázar, Gloria ; Perera, Anna ; Corti, Claudia
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2002, n. 45, pp. 45-50
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Rèptils Illes Balears.
Matèries en anglès: Natural History ; Reptiles Spain Balearic Islands.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 6255 | 6 p. -