PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Bonner, John Tyler)
3 resultats
Compte de paraules:tyler: 1, bonner: 2, john: 2
3 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Un futur per a l'ecologia del sòl - Bonner, John Tyler
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 9-13
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Sòls Ecologia.
Matèries en anglès: Natural History ; Soils Ecology.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 58455 | 5 p. -

Visualitza el document en PDF Sobre la orquídea Gymnadenia coeopsea (Linné) en la Isla de Mallorca - Bonner, Anthony
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1974, n. 19, pp. 145
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Orquídies Mallorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Orchids Spain Majorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7790 | 1 p. -

Visualitza el document en PDF Cuantificación mediante HPLC del contenido en flavonoides de Hypericum balearicum L. (Guttiferae) - Tarmidi, Aziza ; Cabot, Catalina ; Sibole, John V. ; Alorda, Maria ; Bennàssar, Antoni ; Llorens, Lleonard
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, n. 48, pp. 95-101
Matèries en català: Ciències naturals ; Flavonoides .
Matèries en anglès: Natural History ; Flavonoids.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3116 | 7 p. -