PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


No hi ha entrades a l'historial de cerques
Compte de paraules:sibole: 1, john: 2, v: 3
4 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Cuantificación mediante HPLC del contenido en flavonoides de Hypericum balearicum L. (Guttiferae) - Tarmidi, Aziza ; Cabot, Catalina ; Sibole, John V. ; Alorda, Maria ; Bennàssar, Antoni ; Llorens, Lleonard
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, n. 48, pp. 95-101
Matèries en català: Ciències naturals ; Flavonoides .
Matèries en anglès: Natural History ; Flavonoids.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 28827 | 7 p. -

Visualitza el document en PDF Un futur per a l'ecologia del sòl - Bonner, John Tyler
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 9-13
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Sòls Ecologia.
Matèries en anglès: Natural History ; Soils Ecology.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 6319 | 5 p. -

Visualitza el document en PDF Valoració de l'impacte de l'obra de Ramón y Cajal en la segona meitat del segle XX - Timoner, Gabriel ; Gamundí, Antoni ; Rial, Rubén V.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 171-178
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Ramón y Cajal, Santiago.
Matèries en anglès: Natural History ; Ramón y Cajal, Santiago.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 4336 | 8 p. -

Visualitza el document en PDF Distribución biogeográfica de las hormigas (Hymenoptera, Formicidae) en las Islas del Mediterráneo Occidental - Comín del Río, Pascual ; Furió, V.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1986, n. 30, pp. 67-79
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Biogeografia ; Formigues .
Matèries en anglès: Natural History ; Biogeography ; Ants.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 4336 | 13 p. -