PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Sequeiros, Leandro)
1 resultat
Compte de paraules:leandro: 1, sequeiros: 1
1 document ha coincidit amb la consulta.
Visualitza el document en PDF Bartolomé Darder y Pericás (1895-1944) - Sequeiros, Leandro
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1994, n. 37, pp. 228-229
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 62025 | 2 p. -