PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Rodríguez-Prieto, Conxi)
1 resultat
Compte de paraules:conxi: 1, prieto: 17, rodriguez: 30
1 document ha coincidit amb la consulta.
Visualitza el document en PDF Presència d'Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevison a Balears - Ballesteros, Enric ; Rodríguez-Prieto, Conxi
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, n. 39, pp. 135-138
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 50495 | 4 p. -