PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Khan, Zeeba)
1 resultat
Compte de paraules:khan: 1, zeeba: 1
1 document ha coincidit amb la consulta.
Visualitza el document en PDF A methodology for the evaluation of the biodiversity interest present in three terrestrial ecosystems in the Palma beach system - Khan, Zeeba ; Traveset, Anna
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, n. 53, pp. 25-42
Resum-Abstract: An evaluation method for three terrestrial areas in the Palma beach system, Mallorca, Balearic Islands, Western Mediterranean is presented. Ses Fontanelles, Son Verí and Torrent dels Jueus are three fragments of semi-natural vegetation located within a very highly modified and exceedingly fragmented landscape. The Ratcliffe criteria (1977) were used as the basis for developing a multi-criteria decision making framework in order to score biodiversity value at sites. Ses Fontanelles is considered to be the area with the greatest biodiversity interest, followed by Son Verí and finally Torrent dels Jueus. As biodiversity value is an important factor in conservation planning, it is hoped that the information presented in this study will assist in guiding urban planning decisions in this and similar areas ; Es presenta un mètode d'avaluació de tres àrees terrestres en el sistema de la Platja de Palma, Mallorca, Illes Balears, Mediterrània Occidental. Ses Fontanelles, Son Verí i el Torrent dels Jueus són tres fragments de vegetació semi-natural ubicat dins d'un paisatge molt modificat i fragmentat. Els criteris de Ratcliffe (1977) es van utilitzar com a base per al desenvolupament d'un marc de decisió multicriteri per tal de valorar la diversitat biològica en aquests llocs. Ses Fontanelles és considerada com la zona amb el major interès per a la biodiversitat, seguit per Son Verí i finalment pel Torrent dels Jueus. Com que el valor de la biodiversitat és un factor important en la planificació de la conservació, s'espera que la informació presentada en aquest estudi ajudi a prendre decisions sobre planificació urbana en aquesta i altres àrees semblants.
Matèries en català: Ciències naturals ; Història Natural ; Biodiversitat.
Matèries en anglès: Biodiversity.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 49620 | 18 p. -