PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


No hi ha entrades a l'historial de cerques
Compte de paraules:mein: 1, pierre: 4
4 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Fauna africana oligocena y nuevas formas endémicas entre los micromamíferos de Mallorca (Nota preliminar) - Adrover, Rafael ; Hugueney, Marguerite ; Mein, Pierre
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1977, n. 22, pp. 137-149
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Fauna.
Matèries en anglès: Natural History ; Fauna.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 34870 | 13 p. -

Visualitza el document en PDF Crisomèlids, una font d'inspiració - Jolivet, Pierre
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2000, n. 43, pp. 9-13
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Escarabats .
Matèries en anglès: Natural History ; Cockroaches.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 12509 | 5 p. -

Visualitza el document en PDF Étude de l'habitation aux Baléares - Deffontaines, Pierre ; Geography
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1956, n. 2, pp. 15-21
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Geografia.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 12509 | 11 p. -

Visualitza el document en PDF Micropropagation of Withania frutescens: one way to recover reduced or extinct plant populations in the Balearic Islands - Castilla, Aurora M. ; Olyslaegers, Geert ; Gosá, Alberto ; Henriques, Rita ; Verbelen, Jean-Pierre
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 54, pp. 67-74
Resum-Abstract: We established a rapid and inexpensive micropropagation protocol for the Solanaceae plant Withania frutescens in order to produce a large stock of plant material that can be used for conservation and research programs. This plant has an important ecological value but it has a restricted distribution in the Balearic archipelago (Mediterranean, Spain). Shoot tips and internodia were cultured on Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with different auxins and cytokinins. The best medium producing shoot induction, was the control MS with no growth regulators added (94 %). This is very convenient due to the associated advantage of reduction in production costs. Production of roots was best (75 %) on the MS supplemented with indol butiric acid (IBA). The combination of NAA and BAP produced the highest mortality (38 %) of explants. Withania frutescens was successfully regenerated in vitro from nodal shoot segments excised from young seedlings. Acclimatization and survival of plantlets was very high (100 %). The results of our study will allow producing a stock of plant material in short time and that can be used for conservation and research programs in order to maintain the natural diversity of plants in the small islands of the Balearic archipelago. ; Es descriu un protocol ràpid i econòmic per a procedir a la micropropagació de la planta micro propagación de la planta Solanacea Withania frutescens, amb la intenció de produir un elevat nombre de plantes en un curt període de plaç que puguin esser utilitzades en programes de conservació i d’investigació bàsica i aplicada. Withania frutescens és una planta amb un alt valor ecològic però que presenta una distribució molt restringida a l’arxipèlag de les Illes Balears (Mediterrani occidental). La part apical de les tijes i els internodes es varen cultiva en un medi MS (Murashige and Skoog) suplementat amb auxines i citoquinines. El medi que va produir la millor inducció de tijes fou el control MS sense reguladors de creixement afegit (94 %). Això és molt convenient degut a l’avantatja associada amb una elevada producció de plantes a baix cost. La producció d’arrels fou més elevada (75 %) en el medi MS suplementat amb IBA. La combinació de NAA i BAP va produir la mortalitat més elevada (38 %) de plàntules. Withania frutescens es regenerà amb molt d’èxit in vitro a partir de segments nodals de la tija que es tallaren de plantes joves germinades amb llevors. L’aclimatització i supervivència de les plantes fou molt alta (100 %). Els resultants d’aquest estudi indiquen que és factible produir un stock de plantes en un període curt de temps que pot esser utilitzat per a la recerca i per establir programs de conservació per al manteniment de la diversitat en les petites illes de l’arxipèlag balear.
Matèries en català: Ciències naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 5004 | 8 p. -