PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Pujades, A)
1 resultat
Compte de paraules:pujades: 1 (Les paraules següents són massa corrents i s'han omès: a)
1 document ha coincidit amb la consulta.
Visualitza el document en PDF Notes florístiques baleàriques. 2 - Torres, Nèstor ; Alomar, G. ; Rosselló, Josep Antoni ; Pujades, A.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1986, n. 30, pp. 145-154
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Flora Illes Balears.
Matèries en anglès: Natural History ; Flora Spain Balearic Islands.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 21929 | 10 p. -