PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Tato- Cumming, J.J)
3 resultats
Compte de paraules:j.j: 0, cumming: 3, tato: 3
3 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF El problema de las plagas del bosque de Bellver y sus aves - Tato- Cumming, J.J.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1959, n. 5, pp. 13-17
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Plagues ; Ocells Castell de Bellver (Palma).
Matèries en anglès: Natural History ; Pests ; Birds Spain Castle of Bellver (Palma).
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 22580 | 5 p. -

Visualitza el document en PDF Nota sobre las aves del bosque de Bellver - Tato- Cumming, J.J.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1956, n. 2, pp. 49-57
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Ocells Castell de Bellver (Palma).
Matèries en anglès: Natural History ; Birds Spain Castle of Bellver (Palma).
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 22580 | 9 p. -

Visualitza el document en PDF Musculatura y funcionamiento del pico del "Loxia curvirostra" - Tato- Cumming, J.J. ; Ferrer-Buigues, P.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1958, n. 4, pp. 3-6
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Ocells.
Matèries en anglès: Natural History ; Birds.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 16935 | 4 p. -