PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Pericás, J.J)
4 resultats
Compte de paraules:j.j: 0, pericas: 4
4 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF De flora marina balearica 1 - Pericás, J.J.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1984, n. 28, pp. 139-143
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Flora marina .
Matèries en anglès: Natural History ; Marine fauna.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 11831 | 5 p. -

Visualitza el document en PDF Nitellopsis obtusa (Desv. in Loi.) J. Groves i Nitella tenuissima (Desv.) Kütz., dues carofícies noves per a la flora de les Balears - Pericás, J.J.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1983, n. 27, pp. 209-211
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Algues .
Matèries en anglès: Natural History ; Algae .
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 11831 | 3 p. -

Visualitza el document en PDF Notes florístiques: : Les Characeae de l'Albufera de Mallorca - Martínez-Taberner, Antoni ; Pericás, J.J.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1988, n. 32, pp. 145-150
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Flora Alcudia.
Matèries en anglès: Natural History ; Flora Spain Alcudia.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 8281 | 6 p. -

Visualitza el document en PDF Sobre la falsa presència de Cymbalaria hepaticifolia (Poiret) Wettst. a Balears - Pericás, J.J. ; Rosselló, Josep Antoni
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1983, núm. 27, pp. 195-199
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Algues .
Matèries en anglès: Natural History ; Algae .
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 8281 | 5 p. -