PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
2016
Els biaixos del jurista
Cavanillas Múgica, Santiago.
ISSN: PM 893-2016.
Matèries en català: Dret ; Dret Civil.
Matèries en anglès: Law.
14 p.
-

2015
Els gens ens permeten rellegir la història
Ramon Juanpere, Cori.
ISSN: PM 875-2015.
Matèries en català: Biologia ; Genètica.
Matèries en anglès: Biology ; Genetics.
10 p.
-

2014
Anatomia de la melancolia
Roca Bennasar, Miquel.
ISSN: PM 886-2014.
Matèries en català: Ciències de la Salut ; Psiquiatria ; Melancolia.
Matèries en anglès: Medical sciences ; Psychiatry ; Melancholia.
9 p.
-

2013
La centralitat de l'historiador de l'art en la transversalitat del coneixement aplicat a la conservació del patrimoni cultural
Gambús Saiz, Mercè.
ISSN: PM 827-2013.
Matèries en català: Art ; Patrimoni cultural ; Conservació i restauració .
Matèries en anglès: Art ; Cultural property ; Conservation and restoration.
18 p.
-

2012
La naturalesa del valor o el valor de la naturalesa
Riera Font, Antoni.
ISSN: PM 817-2012.
Matèries en català: Economia.
Matèries en anglès: Economics.
13 p.
-

2011
La química, una ciència central
Deyà Serra, Pere M..
ISSN: PM 1267-2011.
Matèries en català: Química.
Matèries en anglès: Chemical .
18 p.
-

2010
El Dret pròxim: una reflexió sobre l'entorn jurídic
Torres Lana, José Ángel.
ISSN: PM 871-2010.
Matèries en català: Dret ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Law.
32 p.
-

2009
Darwinisme i genètica: un segle de sinergies i algun fals desencontre
Petitpierre Vall, Eduard.
ISSN: PM 1903-2009.
Matèries en català: Biologia ; Genètica ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Biology ; Genetics.
28 p.
-

2008
Per a una pedagogia del laberint
Colom Cañellas, Antoni J..
ISSN: PM 1835-2008.
Matèries en català: Educació Filosofia ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Education Philosophy ; School orations.
22 p.
-

2007
Cosmologia: nou vocabulari
Mas Franch, Lluís.
ISSN: PM 2251-2007.
Matèries en català: Cosmologia ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Cosmology ; School orations.
10 p.
-

2006
Seréis como dioses. El concepto de lo humano para nosotros mismos
Cela Conde, Camilo José.
ISSN: PM 2174-2006.
Matèries en català: Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: School orations.
11 p.
-

2005
Empresa i universitat: responsabilitat social
Huguet i Rotger, Llorenç.
ISSN: PM 1889-2005.
Matèries en català: Col·laboració empresa-universitat ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Academic-industrial collaboration ; School orations.
27 p.
-

2004
La força dels microbis
Lalucat Jo, Jordi.
ISSN: PM 1634-2004.
Matèries en català: Microbiologia ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Microbiology ; School orations.
14 p.
-

2003
El component solidari i el resultat en les entitats econòmiques privades
Socias Salvà, Antoni.
ISSN: PM 2466-2003.
Matèries en català: Entitats financeres ; Economia ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Financial institutions ; Finances ; School orations.
23 p.
-

2002
La Modernitat de i des de la literatura portuguesa i un quasimanifest per una real realitat poètica
Cuadrado Femández, Perfecto E. .
ISSN: PM 1698-2002.
Matèries en català: Literatura portuguesa Crítica i interpretació ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Portuguese literature Criticism and interpretation ; School orations.
17 p.
-

2001
Selectivitat i química
Roig i Muntaner, Antoni.
ISSN: PM 1817-2001.
Matèries en català: Química ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Chemical ; School orations.
22 p.
-

2000
Entre el desconhort i el desencís: el llarg camí de recobrament de la universitat furtada
Duran i Pastor, Miquel.
ISSN: PM 1786-2000.
Matèries en català: Universitat de les Illes Balears Història ; Universitats Mallorca Història ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Universitat de les Illes Balears (Spain) History ; Universities and colleges Spain Majorca History ; School orations.
34 p.
-

1999
Física nuclear: el balanç d'un segle
Casas Ametller, Montserrat.
ISSN: PM 1771-1999.
Matèries en català: Física nuclear ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Nuclear physics ; School orations.
19 p.
-

1998
Conèixer per educar, educar per humanitzar
Rigo Carratalà, Eduard.
ISSN: PM 1778-1998.
Matèries en català: Educació ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Education ; School orations.
22 p.
-

1997
Cultura i canvi tecnològic
Valverde i Garcia, Llorenç.
ISSN: PM 1.564-1997.
Matèries en català: Ciències socials ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Social sciences ; School orations.
22 p.
-

1996
Química i vida
Grases Freixedas, Felix.
ISSN: PM 1398-1996.
Matèries en català: Química Història ; Química Societats, etc. ; Química ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Chemistry History ; Chemistry Societies, etc. ; School orations.
11 p.
-

1995
Sobre la modernitat artística o el passat en el present
Cantarellas Camps, Catalina.
ISSN: PM 1022-1995.
Matèries en català: Art Història ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Art History ; School orations.
18 p.
-

1994
Jorge Guillén: un poeta de la afirmación
Díaz de Castro, Francisco J..
ISSN: PM 0479-1994.
Matèries en català: Literatura espanyola Història i crítica S. XX ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Spanish literature History and criticism 20th century ; School orations.
20 p.
-

1993
Crisi de l'empresa i dret de societats
Alcover Garau, Guillem.
ISSN: PM 1011-1993.
Matèries en català: Dret de societats Espanya ; Empreses Espanya ; Economia ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Business enterprises Spain. ; Corporation law Spain. ; School orations.
18 p.
-

1992
Creació cultural i Arquitectura dels somnis
Janer Manila, Gabriel.
Matèries en català: Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: School orations.
17 p.
-

1991
Dins el cau de la ciència: un nou intent d'obrir la caixa de pàndora
Bujosa Homar, Francesc.
Matèries en català: Ciència ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Science ; School orations.
22 p.
-

1990
Dificultats i progressos en la comprensió psicològica del bebè
Pich i Solé, Jordi.
Matèries en català: Nadons Psicologia ; Psicologia ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Newborn Psychology ; Psychology ; School orations.
22 p.
-

1989
Lliure desenvolupament de la personalitat i delictes en contra de la vida. Dues qüestions: suïcidi i avortament
Carbonell Mateu, Joan Carles.
Matèries en català: Avortament ; Suïcidi ; Personalitat Desenvolupament ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Suicide ; Abortion ; Personality development ; School orations.
20 p.
-

1988
El dolor: un concepte en constant evolució
Tur i Marí, Josep Antoni.
Matèries en català: Dolor ; Ciències de la salut ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Pain ; Medical sciences ; School orations.
23 p.
-

1987
Aproximació a Verdaguer
Llompart de la Penya, Josep M..
Matèries en català: Verdaguer i Santaló, Jacinto, 1845-1902 Criticism and interpretation ; Literatura ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Verdaguer i Santaló, Jacinto, 1845-1902 Criticism and interpretation ; Literature ; School orations.
19 p.
-

1986
Sobre el Argumento y la Inferencia
Miró Nicolau, José.
Matèries en català: Filosofia ; Psicologia ; Lògica ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Logic ; Psychology ; Philhosophy ; School orations.
24 p.
-

1985
La Autonomía como rasgo configurador del Estado español
Astarloa Villena, Francisco.
Matèries en català: Comunitats autònomes ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Spanish autonomous communities ; School orations.
37 p.
-

1984
Investidura com a "Doctor Honoris Causa'' de Manuel Tuñón de Lara
Tuñón de Lara, Manuel.
Matèries en català: Literatura ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Literature ; School orations.
29 p.
-

1983
La Romanització de les Illes Balears
Arribas Palou, Antoni.
Matèries en català: Balears Història 123 a.C. 465, període romà ; Història ; Discursos acadèmics.
Matèries en anglès: Balearic Islands (Spain) History Roman period,123 B.C.-465 A.D. ; School orations.
57 p.
-