PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
Alcover Garau, Guillem.
Crisi de l'empresa i dret de societats 1993.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Dret de societats Espanya
Matèria en anglès: Business enterprises Spain. | 18 p. -

Arribas Palou, Antoni.
La Romanització de les Illes Balears 1983.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Balears Història 123 a.C. 465, període romà
Matèria en anglès: Balearic Islands (Spain) History Roman period,123 B.C.-465 A.D. | 57 p. -

Astarloa Villena, Francisco.
La Autonomía como rasgo configurador del Estado español 1985.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Comunitats autònomes
Matèria en anglès: Spanish autonomous communities | 37 p. -

Bujosa Homar, Francesc.
Dins el cau de la ciència: un nou intent d'obrir la caixa de pàndora 1991.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Ciència
Matèria en anglès: Science | 22 p. -

Cantarellas Camps, Catalina.
Sobre la modernitat artística o el passat en el present 1995.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Art Història
Matèria en anglès: Art History | 18 p. -

Carbonell Mateu, Joan Carles.
Lliure desenvolupament de la personalitat i delictes en contra de la vida. Dues qüestions: suïcidi i avortament 1989.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Avortament
Matèria en anglès: Suicide | 20 p. -

Casas Ametller, Montserrat.
Física nuclear: el balanç d'un segle 1999.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Física nuclear
Matèria en anglès: Nuclear physics | 19 p. -

Cavanillas Múgica, Santiago.
Els biaixos del jurista 2016.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Dret
Matèria en anglès: Law | 14 p. -

Cela Conde, Camilo José.
Seréis como dioses. El concepto de lo humano para nosotros mismos 2006.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Discursos acadèmics
Matèria en anglès: School orations | 11 p. -

Colom Cañellas, Antoni J..
Per a una pedagogia del laberint 2008.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Educació Filosofia
Matèria en anglès: Education Philosophy | 22 p. -

Cuadrado Femández, Perfecto E. .
La Modernitat de i des de la literatura portuguesa i un quasimanifest per una real realitat poètica 2002.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Literatura portuguesa Crítica i interpretació
Matèria en anglès: Portuguese literature Criticism and interpretation | 17 p. -

Deyà Serra, Pere M..
La química, una ciència central 2011.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Química
Matèria en anglès: Chemical | 18 p. -

Duran i Pastor, Miquel.
Entre el desconhort i el desencís: el llarg camí de recobrament de la universitat furtada 2000.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Universitat de les Illes Balears Història
Matèria en anglès: Universitat de les Illes Balears (Spain) History | 34 p. -

Díaz de Castro, Francisco J..
Jorge Guillén: un poeta de la afirmación 1994.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Literatura espanyola Història i crítica S. XX
Matèria en anglès: Spanish literature History and criticism 20th century | 20 p. -

Gambús Saiz, Mercè.
La centralitat de l'historiador de l'art en la transversalitat del coneixement aplicat a la conservació del patrimoni cultural 2013.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Art
Matèria en anglès: Art | 18 p. -

Grases Freixedas, Felix.
Química i vida 1996.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Química Història
Matèria en anglès: Chemistry History | 11 p. -

Huguet i Rotger, Llorenç.
Empresa i universitat: responsabilitat social 2005.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Col·laboració empresa-universitat
Matèria en anglès: Academic-industrial collaboration | 27 p. -

Janer Manila, Gabriel.
Creació cultural i Arquitectura dels somnis 1992.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Discursos acadèmics
Matèria en anglès: School orations | 17 p. -

Lalucat Jo, Jordi.
La força dels microbis 2004.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Microbiologia
Matèria en anglès: Microbiology | 14 p. -

Llompart de la Penya, Josep M..
Aproximació a Verdaguer 1987.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Verdaguer i Santaló, Jacinto, 1845-1902 Criticism and interpretation
Matèria en anglès: Verdaguer i Santaló, Jacinto, 1845-1902 Criticism and interpretation | 19 p. -

Mas Franch, Lluís.
Cosmologia: nou vocabulari 2007.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Cosmologia
Matèria en anglès: Cosmology | 10 p. -

Miró Nicolau, José.
Sobre el Argumento y la Inferencia 1986.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Filosofia
Matèria en anglès: Logic | 24 p. -

Petitpierre Vall, Eduard.
Darwinisme i genètica: un segle de sinergies i algun fals desencontre 2009.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Biologia
Matèria en anglès: Biology | 28 p. -

Pich i Solé, Jordi.
Dificultats i progressos en la comprensió psicològica del bebè 1990.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Nadons Psicologia
Matèria en anglès: Newborn Psychology | 22 p. -

Ramon Juanpere, Cori.
Els gens ens permeten rellegir la història 2015.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Biologia
Matèria en anglès: Biology | 10 p. -

Riera Font, Antoni.
La naturalesa del valor o el valor de la naturalesa 2012.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Economia
Matèria en anglès: Economics | 13 p. -

Rigo Carratalà, Eduard.
Conèixer per educar, educar per humanitzar 1998.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Educació
Matèria en anglès: Education | 22 p. -

Roca Bennasar, Miquel.
Anatomia de la melancolia 2014.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Ciències de la Salut
Matèria en anglès: Medical sciences | 9 p. -

Roig i Muntaner, Antoni.
Selectivitat i química 2001.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Química
Matèria en anglès: Chemical | 22 p. -

Socias Salvà, Antoni.
El component solidari i el resultat en les entitats econòmiques privades 2003.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Entitats financeres
Matèria en anglès: Financial institutions | 23 p. -

Torres Lana, José Ángel.
El Dret pròxim: una reflexió sobre l'entorn jurídic 2010.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Dret
Matèria en anglès: Law | 32 p. -

Tur i Marí, Josep Antoni.
El dolor: un concepte en constant evolució 1988.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Dolor
Matèria en anglès: Pain | 23 p. -

Tuñón de Lara, Manuel.
Investidura com a "Doctor Honoris Causa'' de Manuel Tuñón de Lara 1984.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Literatura
Matèria en anglès: Literature | 29 p. -

Valverde i Garcia, Llorenç.
Cultura i canvi tecnològic 1997.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/lecture
Matèria en català: Ciències socials
Matèria en anglès: Social sciences | 22 p. -