PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
I Jornades d'Estudis Locals : Inca, 6 i 7 de maig de 1994.
Inca (Mallorca). Ajuntament.
Dipòsit legal: 84-606-2190-1
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
318 p.
-

II Jornades d'Estudis Locals : Inca, 28 i 29 d'abril de 1995.
Inca (Mallorca). Ajuntament.
Dipòsit legal: 84-9204-93-16
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
332 p.
-

III Jornades d'Estudis Locals : Inca, 24 i 25 de maig de 1996.
Inca (Mallorca). Ajuntament.
Dipòsit legal: 84-920493-4-0
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
260 p.
-

IV Jornades d'Estudis Locals : Inca, 3 i 4 d'octubre de 1997.
Inca (Mallorca). Ajuntament.
Dipòsit legal: DL 1848-2000
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
192 p.
-

V Jornades d'Estudis Locals : Inca, 3 i 4 de novembre de 2000.
Inca (Mallorca). Ajuntament.
Dipòsit legal: DL PM-1903-2005
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
188 p.
-

VI Jornades d'Estudis Locals : Inca, 23 i 24 d'octubre de 2004.
Inca (Mallorca). Ajuntament.
Dipòsit legal: DL PM-2776-2005
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
252 p.
-

VII Jornades d'Estudis Locals : Inca, 24 i 25 de novembre de 2006.
Inca (Mallorca). Ajuntament.
Dipòsit legal: DL PM-0000-2007
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
216 p.
-

VIII Jornades d'Estudis Locals : Inca, 23 i 24 de novembre de 2007.
Inca (Mallorca). Ajuntament.
Dipòsit legal: DL PM-0000-2008
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
178 p.
-

9es Jornades d'Estudis Locals : Inca, 21 i 22 de novembre de 2008.
Inca (Mallorca). Ajuntament.
Dipòsit legal: DL PM-0000-2009
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
182 p.
-

X Jornades d'estudis locals : Inca, 27 i 28 de novembre de 2009.
Inca (Mallorca). Ajuntament.
Dipòsit legal: DL PM-0577-2010
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
310 p.
-

XI Jornades d'Estudis Locals : Inca, 26 i 27 de novembre de 2010.
Inca (Mallorca). Ajuntament.
Dipòsit legal: DL PM-0446-2011
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
311 p.
-

XII Jornades d'Estudis Locals : Inca, 25 i 26 de novembre de 2011.
Inca (Mallorca). Ajuntament.
Dipòsit legal: DL PM-0000-2012
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
135 p.
-

XIII Jornades d'Estudis Locals : Inca, 2012.
Inca (Mallorca). Ajuntament.
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
136 p.
-

XIV Jornades d'Estudis Locals : Inca, 2013.
Inca (Mallorca). Ajuntament.
Dipòsit legal: DL PM 359-2014
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
114 p.
-

XV Jornades d'Estudis Locals : Inca, 2014.
Inca (Mallorca). Ajuntament.
Dipòsit legal: DL PM 276-2015
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
192 p.
-

XVI Jornades d'Estudis Locals : Inca, 2015.
Inca (Mallorca). Ajuntament.
Dipòsit legal: DL PM 276-2015
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
242 p.
-

XVII Jornades d'Estudis Locals : Inca, 2016.
Inca (Mallorca). Ajuntament.
Dipòsit legal: DL PM 183-2017
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
326 p.
-

XVIII Jornades d'Estudis Locals : Inca 2017.
Inca (Mallorca). Ajuntament.
Dipòsit legal: DL PM 145-2018
Matèries en català: Inca (Mallorca) -- Història.
Matèries en anglès: Inca (Spain) -- History.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
238 p.
-