PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
2013-2012 2011 2009 2008
2013Visualitza el document en PDF Índices significativos de malestar infantil - Rodríguez Ribas, José Ángel
IN 2013, vol. 4, núm. 1, pp. 095-110 | 17 p. -
Visualitza el document en PDF Temps d’espera, temps d’escolta - Vives Peñalver, Iolanda
IN 2013, vol. 4, núm. 1, pp. 135-143 | 10 p. -
Visualitza el document en PDF Les primícies de la intimitat: una filigrana de la Pràctica Psicomotriu Aucouturier - Michaux, Danielle
IN 2013, vol. 4, núm. 1, pp. 084-094 | 12 p. -
Visualitza el document en PDF La práctica psicomotriz preventiva en la sociedad de hoy - Galanti, Elisabetta ; Malossi, Marusca
IN 2013, vol. 4, núm. 1, pp. 060-070 | 12 p. -
Visualitza el document en PDF La intervención de ayuda psicomotriz en el marco escolar - Rota Iglesias, Josep
IN 2013, vol. 4, núm. 1, pp. 111-122 | 13 p. -
Visualitza el document en PDF “Jugar” amb un infant autista, li pot permetre obrir-se a l’altre? La pràctica psicomotriu, una manera especial de tractar l’autisme - Bauer, Annette
IN 2013, vol. 4, núm. 1, pp. 010-020 | 12 p. -
Visualitza el document en PDF Infants sota pressió - Esser, Marion ; Cohn, Stefan ; Hausch, Christine ; Ladwein, Ulla
IN 2013, vol. 4, núm. 1, pp. 047-059 | 14 p. -
Visualitza el document en PDF ¿Enseñar o aprender? El acto pedagógico en la escuela infantil, una reflexión desde la práctica psicomotriz - Cremades, Mª Ángeles
IN 2013, vol. 4, núm. 1, pp. 033-046 | 15 p. -
Visualitza el document en PDF Editorial : La resposta de la pràctica psicomotriu als reptes educatius de la societat actual - Homar Homar, Catalina
IN 2013, vol. 4, núm. 1, pp. 006-009 | 4 p. -
Visualitza el document en PDF Com respon la pràctica psicomotriu a les necessitats dels infants d’avui? Reflexions ètiques - Lemenu, Philippe
IN 2013, vol. 4, núm. 1, pp. 071-083 | 14 p. -
Visualitza el document en PDF Comprender la educación en 0-3. Algunas aportaciones desde la práctica psicomotriz - Beñaran Arocena, Álvaro
IN 2013, vol. 4, núm. 1, pp. 021-032 | 13 p. -
Visualitza el document en PDF Ajudar l’infant a esdevenir adult, ajudar l’adult a esdevenir infant. La contribució de la pràctica psicomotriu al procés de creixement i de maduració de l’infant i de l’adult - Tagliavini, Mara
IN 2013, vol. 4, núm. 1, pp. 123-134 | 13 p. -
2012Visualitza el document en PDF Tutorials, Satellite UIB campus of Menorca, Exhibition, Early Childhood Education - López Martínez, Pedro Ángel ; Ballester Brage, Lluís ; Montaño Moreno, Juan José
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 250-261 | 13 p. -
Visualitza el document en PDF Panorama de la música a Mallorca des del final del segle XIX fins al XXI - Reynés Florit, Arnau
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 077-107 | 32 p. -
Visualitza el document en PDF Música i embaràs: l’experiència d’un taller per a mares gestants - Duran Bordoy, Bàrbara
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 108-126 | 263 p. -
Visualitza el document en PDF Les pràctiques en empresa per a universitaris. Una eina per a la inserció laboral - Cunill Mir, Francisca
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 151-163 | 14 p. -
Visualitza el document en PDF Les grafies no convencionals: una eina d’estructuració del pensament musical i de composició a l’aula d’Educació Infantil - Carrasco Pascual, Inés
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 127-150 | 263 p. -
Visualitza el document en PDF La tutoria a l’educació superior. Exemples i reflexions - Alzina Seguí, Pere
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 217-249 | 34 p. -
Visualitza el document en PDF La festa, memòria col·lectiva d’un poble. Cançons, balls i tonades de Manacor: un recurs a l’aula - Bosch Santandreu, Aina Maria
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 008-035 | 29 p. -
Visualitza el document en PDF Els processos de socialització dels adolescents immigrants: la xarxa d’amistats del jovent nouvingut a Palma - Mir Gual, Andreu
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 164-178 | 16 p. -
Visualitza el document en PDF El gènere del text de divulgació científica: una proposta d’aplicació a l’aula - Figueiredo Maciel, Niely
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 198-216 | 20 p. -
Visualitza el document en PDF El concepto “desarrollo sostenible” en los libros de texto de la Educación Secundaria Obligatoria - Álvarez García, Olay ; Sureda Negre, Jaume ; Comas Forgas, Rubén
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 179-197 | 263 p. -
Visualitza el document en PDF Educación musical: Investigamos, luego avanzamos - Díaz Gómez, Maravillas
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 067-076 | 11 p. -
Visualitza el document en PDF Editorial - Consell Editorial
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 006-007 | 2 p. -
Visualitza el document en PDF Anàlisi de l’evolució i situació actual de les escoles de música i/o dansa reconegudes a les Illes Balears - Berbel Gómez, Noemy
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 036-066 | 32 p. -