PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
2005-2007 2008-2010 2011
2005
Fanteatre 2005, n. 1
Edicions de Fusta S.L..
Editor: Edicions de Fusta S.L..
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Cinematography.
28 p.
-

Fanteatre 2005, n. 2
Edicions de Fusta S.L..
Editor: Edicions de Fusta S.L..
Identificador: Dipòsit Legal: PM-2173-2005.
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Cinematography.
29 p.
-

Fanteatre 2005, n. 3
Edicions de Fusta S.L..
Editor: Edicions de Fusta S.L..
Identificador: Dipòsit Legal: PM-2173-2005.
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Cinematography.
30 p.
-

2006
Fanteatre 2006, n. 10
Edicions de Fusta S.L..
Editor: Edicions de Fusta S.L..
Identificador: Dipòsit Legal: PM-2173-2005.
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Cinematography.
30 p.
-

Fanteatre 2006, n. 11
Edicions de Fusta S.L..
Editor: Edicions de Fusta S.L..
Identificador: Dipòsit Legal: PM-2173-2005.
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Cinematography.
27 p.
-

Fanteatre 2006, n. 12
Edicions de Fusta S.L..
Editor: Edicions de Fusta S.L..
Identificador: Dipòsit Legal: PM-2173-2005.
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Cinematography.
29 p.
-

Fanteatre 2006, n. 13
Edicions de Fusta S.L..
Editor: Edicions de Fusta S.L..
Identificador: Dipòsit Legal: PM-2173-2005.
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Cinematography.
29 p.
-

Fanteatre 2006, n. 4
Edicions de Fusta S.L..
Editor: Edicions de Fusta S.L..
Identificador: Dipòsit Legal: PM-2173-2005.
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Cinematography.
29 p.
-

Fanteatre 2006, n. 5
Edicions de Fusta S.L..
Editor: Edicions de Fusta S.L..
Identificador: Dipòsit Legal: PM-2173-2005.
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Cinematography.
31 p.
-

Fanteatre 2006, n. 6
Edicions de Fusta S.L..
Editor: Edicions de Fusta S.L..
Identificador: Dipòsit Legal: PM-2173-2005.
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Cinematography.
30 p.
-

Fanteatre 2006, n. 7
Edicions de Fusta S.L..
Editor: Edicions de Fusta S.L..
Identificador: Dipòsit Legal: PM-2173-2005.
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Cinematography.
32 p.
-

Fanteatre 2006, n. 8
Edicions de Fusta S.L..
Editor: Edicions de Fusta S.L..
Identificador: Dipòsit Legal: PM-2173-2005.
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Cinematography.
29 p.
-

Fanteatre 2006, n. 9
Edicions de Fusta S.L..
Editor: Edicions de Fusta S.L..
Identificador: Dipòsit Legal: PM-2173-2005.
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Cinematography.
30 p.
-

2007
Fanteatre 2007, n. 14
Edicions de Fusta S.L..
Editor: Edicions de Fusta S.L..
Identificador: Dipòsit Legal: PM-2173-2005.
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Cinematography.
29 p.
-

Fanteatre 2007, n. 15
Edicions de Fusta S.L..
Editor: Edicions de Fusta S.L..
Identificador: Dipòsit Legal: PM-2173-2005.
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Cinematography.
28 p.
-

Fanteatre 2007, n. 16
Edicions de Fusta S.L..
Editor: Edicions de Fusta S.L..
Identificador: Dipòsit Legal: PM-2173-2005.
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Cinematography.
31 p.
-

Fanteatre 2007, n. 17
Edicions de Fusta S.L..
Editor: Edicions de Fusta S.L..
Identificador: Dipòsit Legal: PM-2173-2005.
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Cinematography.
30 p.
-

Fanteatre 2007, n. 18
Edicions de Fusta S.L..
Editor: Edicions de Fusta S.L..
Identificador: Dipòsit Legal: PM-2173-2005.
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Cinematography.
30 p.
-

Fanteatre 2007, n. 19
Edicions de Fusta S.L..
Editor: Edicions de Fusta S.L..
Identificador: Dipòsit Legal: PM-2173-2005.
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Cinematography.
32 p.
-

Fanteatre 2007, n. 20
Edicions de Fusta S.L..
Editor: Edicions de Fusta S.L..
Identificador: Dipòsit Legal: PM-2173-2005.
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Cinematography.
29 p.
-

Fanteatre 2007, n. 21
Edicions de Fusta S.L..
Editor: Edicions de Fusta S.L..
Identificador: Dipòsit Legal: PM-2173-2005.
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Cinematography.
30 p.
-

Fanteatre 2007, n. 22
Edicions de Fusta S.L..
Editor: Edicions de Fusta S.L..
Identificador: Dipòsit Legal: PM-2173-2005.
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Cinematography.
30 p.
-

Fanteatre 2007, n. 23
Edicions de Fusta S.L..
Editor: Edicions de Fusta S.L..
Identificador: Dipòsit Legal: PM-2173-2005.
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Cinematography.
30 p.
-