PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
Enginy 2008, no. 1
Universitat de les Illes Balears. Escola Politècnica Superior.
ISSN: 1889-4771.
Matèries en català: Enginyeria.
Matèries en anglès: Engineering.
60 p.
-

Enginy 2009, no. 1
Universitat de les Illes Balears. Escola Politècnica Superior.
ISSN: 1889-4771.
Matèries en català: Enginyeria.
Matèries en anglès: Engineering.
88 p.
-

Enginy 2010, no. 2
Universitat de les Illes Balears. Escola Politècnica Superior.
ISSN: 1889-4771.
Matèries en català: Enginyeria.
Matèries en anglès: Engineering.
102 p.
-

Enginy 2011, no. 3
Universitat de les Illes Balears. Escola Politècnica Superior.
ISSN: 1889-4771.
Matèries en català: Enginyeria.
Matèries en anglès: Engineering.
72 p.
-

Enginy 2013, no. 4
Universitat de les Illes Balears. Escola Politècnica Superior.
ISSN: 1889-4771.
Matèries en català: Enginyeria.
Matèries en anglès: Engineering.
42 p.
-