PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
Educació i Cultura 1980, vol. 1
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de l'Educació.
ISSN: 0212-3169
Matèries en català: Pedagogia.
Matèries en anglès: Teaching.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
67 p.
-

Educació i Cultura 1981, vol. 2
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de l'Educació.
ISSN: 0212-3169
Matèries en català: Pedagogia.
Matèries en anglès: Teaching.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
116 p.
-

Educació i Cultura 1982, vol. 3
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de l'Educació.
ISSN: 0212-3169
Matèries en català: Pedagogia.
Matèries en anglès: Teaching.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
205 p.
-

Educació i Cultura 1982, vol. 4
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de l'Educació.
ISSN: 0212-3169
Matèries en català: Pedagogia.
Matèries en anglès: Teaching.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
179 p.
-

Educació i Cultura 1986, vol. 5 i 6
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de l'Educació.
ISSN: 0212-3169
Matèries en català: Pedagogia.
Matèries en anglès: Teaching.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
259 p.
-

Educació i Cultura 1989, vol. 7
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de l'Educació.
ISSN: 0212-3169
Matèries en català: Pedagogia.
Matèries en anglès: Teaching.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
278 p.
-

Educació i Cultura 1990, vol. 8 i 9
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de l'Educació.
ISSN: 0212-3169
Matèries en català: Pedagogia.
Matèries en anglès: Teaching.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
242 p.
-

Educació i Cultura 1997, vol. 10
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de l'Educació.
ISSN: 0212-3169
Matèries en català: Pedagogia.
Matèries en anglès: Teaching.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
84 p.
-

Educació i Cultura 1998, vol. 11
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de l'Educació.
ISSN: 0212-3169
Matèries en català: Pedagogia.
Matèries en anglès: Teaching.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
190 p.
-

Educació i Cultura 1999, vol. 12
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de l'Educació.
ISSN: 0212-3169
Matèries en català: Pedagogia.
Matèries en anglès: Teaching.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
185 p.
-

Educació i Cultura 2000, vol. 13
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de l'Educació.
ISSN:
Matèries en català: Pedagogia.
Matèries en anglès: Teaching.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
223 p.
-

Educació i Cultura 2001, vol. 14
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de l'Educació.
ISSN: 0212-3169
Matèries en català: Pedagogia.
Matèries en anglès: Teaching.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
266 p.
-

Educació i Cultura 2002, vol. 15
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de l'Educació.
ISSN: 0212-3169
Matèries en català: Pedagogia.
Matèries en anglès: Teaching.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
258 p.
-

Educació i Cultura 2003, vol. 16
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de l'Educació.
ISSN: 0212-3169
Matèries en català: Pedagogia.
Matèries en anglès: Teaching.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
175 p.
-

Educació i Cultura 2004, vol. 17
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de l'Educació.
ISSN: 0212-3169
Matèries en català: Pedagogia.
Matèries en anglès: Teaching.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
202 p.
-

Educació i Cultura 2005, vol. 18
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de l'Educació.
ISSN: 0212-3169
Matèries en català: Pedagogia.
Matèries en anglès: Teaching.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
261 p.
-

Educació i Cultura 2006, vol. 19
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de l'Educació.
ISSN: 0212-3169
Matèries en català: Pedagogia.
Matèries en anglès: Teaching.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
74 p.
-

Educació i Cultura 2008, vol. 20
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de l'Educació.
ISSN: 0212-3169
Matèries en català: Pedagogia.
Matèries en anglès: Teaching.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
193 p.
-

Educació i Cultura 2010, vol. 21
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de l'Educació.
ISSN: 0212-3169
Matèries en català: Pedagogia.
Matèries en anglès: Teaching.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
175 p.
-

Educació i Cultura 2011, vol. 22
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de l'Educació.
ISSN: 0212-3169
Matèries en català: Pedagogia.
Matèries en anglès: Teaching.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
176 p.
-

Educació i Cultura 2012, vol. 23
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de l'Educació.
ISSN: 0212-3169
Matèries en català: Pedagogia.
Matèries en anglès: Teaching.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
154 p.
-

Educació i Cultura 2013, vol. 24
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de l'Educació.
ISSN: 0212-3169
Matèries en català: Pedagogia.
Matèries en anglès: Teaching.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
215 p.
-

Educació i Cultura 2015, vol. 25
Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de l'Educació.
ISSN: 0212-3169
Matèries en català: Pedagogia.
Matèries en anglès: Teaching.
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
261 p.
-