PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
0 1 2
Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 1
Espanya. Cortes de Cádiz.
Editor: En la Imprenta Real.
Any de publicació: 1811.
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts.
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources.
Notes: Inclouen les actes de les sessions extraordinàries ; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española.
158 p.
-

Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 2
Espanya. Cortes de Cádiz.
Editor: En la Imprenta Real.
Any de publicació: 1811.
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts.
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources.
Notes: Inclouen les actes de les sessions extraordinàries ; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española.
456 p.
-

Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 3
Espanya. Cortes de Cádiz.
Editor: En la Imprenta Real.
Any de publicació: 1811.
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts.
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources.
Notes: Inclouen les actes de les sessions extraordinàries ; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española.
404 p.
-

Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 4
Espanya. Cortes de Cádiz.
Editor: En la Imprenta Real.
Any de publicació: 1811.
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts.
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources.
Notes: Inclouen les actes de les sessions extraordinàries ; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española.
481 p.
-

Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 5
Espanya. Cortes de Cádiz.
Editor: En la Imprenta Real.
Any de publicació: 1811.
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts.
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources.
Notes: Inclouen les actes de les sessions extraordinàries ; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española.
470 p.
-

Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 6
Espanya. Cortes de Cádiz.
Editor: En la Imprenta Real.
Any de publicació: 1811.
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts.
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources.
Notes: Inclouen les actes de les sessions extraordinàries ; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española.
576 p.
-

Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 7
Espanya. Cortes de Cádiz.
Editor: En la Imprenta Real.
Any de publicació: 1811.
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts.
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources.
Notes: Inclouen les actes de les sessions extraordinàries ; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española.
486 p.
-

Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 8
Espanya. Cortes de Cádiz.
Editor: En la Imprenta Real.
Any de publicació: 1811.
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts.
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources.
Notes: Inclouen les actes de les sessions extraordinàries ; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española.
472 p.
-

Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 9
Espanya. Cortes de Cádiz.
Editor: En la Imprenta Real.
Any de publicació: 1811.
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts.
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources.
Notes: Inclouen les actes de les sessions extraordinàries ; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española.
476 p.
-