PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
Aprendre a veure el món : testimonis de l'alumnat
Autoria: Aguilar Carrizo, Hugo
Font: Cooperació al desenvolupament i solidaritat 2005, vol. 1
Editor: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic
ISBN: 8476329105
Matèries en català: Cooperació internacional educativa ; Desenvolupament econòmic ; Educació.
Matèries en anglès: Educational exchanges ; Economic development. | 95 p. -

Els indicadors en els projectes de cooperació en turisme sostenible
Autoria: Seguí Llinàs, Miquel ; Pérez Casellas, Margalida
Font: Cooperació al desenvolupament i solidaritat 2006, vol. 2
Editor: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic
ISBN: 8476329555
Matèries en català: Turisme i hoteleria ; Indicadors ambientals ; Desenvolupament sotenible ; Gestió de projectes.
Matèries en anglès: Tourist trade ; Environmental indicators ; Sustainable development ; Project management. | 108 p. -

El turisme sostenible com a eina de cooperació per al desenvolupament : Experiències a Amèrica Central
Autoria: Miralles Plantalamor, Joan ; Rosselló Campins, Antònia
Font: Cooperació al desenvolupament i solidaritat 2009, vol. 5
Editor: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic
ISBN: 9788483840863
Matèries en català: Ecoturisme ; Ecoturisme Amèrica Central ; Cooperació internacional Amèrica Central ; Turisme i hoteleria.
Matèries en anglès: Ecotourism ; Ecotourism Central America ; International cooperation Central America. | 68 p. -

La recerca aplicada al desenvolupament : tres experiències
Autoria: Tur, Josep A.
Font: Cooperació al desenvolupament i solidaritat 2010, vol. 6
Editor: Edicions UIB
ISBN: 9788483841570
Matèries en català: Desenvolupament sostenible Argentina La Puna i a la Quebrada de Humahuaca ; Cadenes alimentàries (Ecologia) ; Ciències socials ; Turisme i hoteleria.
Matèries en anglès: Food chains (Ecology) ; Sustainable development Argentina La Puna i a la Quebrada de Humahuaca. | 43 p. -

Las ONG : un sistema de indicadores para su evaluación y gestión
Autoria: Herranz Bascones, Raquel
Font: Cooperació al desenvolupament i solidaritat 2007, vol. 4
Editor: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic
ISBN: 9788476325803
Matèries en català: Organitzacions no governamentals Avaluació ; Organitzacions no governamentals Direcció i administració ; Entitats sense ànim de lucre Avaluació ; Entitats sense ànim de lucre Direcció i administració ; Ciències socials.
Matèries en anglès: Non-governmental organizations Evaluation ; Non-governmental organizations Management ; Nonprofit organizations Evaluation ; Nonprofit organizations Management. | 92 p. -

Manejo integral costero : por una costa más ecológica, productiva y sostenible
Autoria: Moreno Castillo, Isabel
Font: Cooperació al desenvolupament i solidaritat 2007, vol. 3
Editor: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic
ISBN: 9788476329894
Matèries en català: Ecologia costanera ; Impacte ambiental ; Medi ambient.
Matèries en anglès: Coastal ecology ; Environmental impact charges. | 218 p. -

Proyectos de cooperación en turismo sostenible : unos indicadores
Autoria: Seguí Llinàs, Miquel ; Pérez Casellas, Margalida
Font: Cooperació al desenvolupament i solidaritat 2008, vol. 2
Editor: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic
ISBN: 9788483840429
Matèries en català: Turisme ecològic ; Desenvolupament sostenible ; Turisme i hoteleria.
Matèries en anglès: Sustainable development ; Ecotourism. | 111 p. -