PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
c
Caligrama 1984, vol. 1, tom. 1
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina.
ISSN: 0213-0971.
Matèries en català: Filologia.
Matèries en anglès: Philology.
231 p.
-

Caligrama 1984, vol. 1, tom. 2
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina.
ISSN: 0213-0971.
Matèries en català: Filologia.
Matèries en anglès: Philology.
225 p.
-

Caligrama 1985, vol. 2, tom. 1
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina.
ISSN: 0213-0971.
Matèries en català: Filologia.
Matèries en anglès: Philology.
322 p.
-

Caligrama 1987, vol. 2, tom. 2
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina.
ISSN: 0213-0971.
Matèries en català: Filologia.
Matèries en anglès: Philology.
284 p.
-

Caligrama 1990, vol. 3
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina.
ISSN: 0213-0971.
Matèries en català: Filologia.
Matèries en anglès: Philology.
223 p.
-

Caligrama 1991, vol. 3, annex
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina.
ISSN: 0213-0971.
Matèries en català: Filologia.
Matèries en anglès: Philology.
164 p.
-

Caligrama 1992, vol. 4
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina.
ISSN: 0213-0971.
Matèries en català: Filologia.
Matèries en anglès: Philology.
329 p.
-

Caligrama 1993, vol. 5
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina.
ISSN: 0213-0971.
Matèries en català: Filologia.
Matèries en anglès: Philology.
240 p.
-