PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES
A B C D E F G I L M N P R S T U V 0-9
Any 1996; mes de Gener.
Municipi: Estellencs.
Edita: A Vistes Des Poble.
Dipòsit legal: PM-807-1996

Any 1996; mes de agost.
Municipi: Estellencs.
Edita: A Vistes Des Poble.
Dipòsit legal: PM-807-1996

Any 1996; mes de desembre.
Municipi: Estellencs.
Edita: A Vistes Des Poble.
Dipòsit legal: PM-807-1996

Any 1997; mes de abril.
Municipi: Estellencs.
Edita: A Vistes Des Poble.
Dipòsit legal: PM-807-1996

Any 1997; mes de juliol.
Municipi: Estellencs.
Edita: A Vistes Des Poble.
Dipòsit legal: PM-807-1996

Any 1997; mes de agost.
Municipi: Estellencs.
Edita: A Vistes Des Poble.
Dipòsit legal: PM-807-1996

Any 1997; mes de desembre.
Municipi: Estellencs.
Edita: A Vistes Des Poble.
Dipòsit legal: PM-807-1996

Any 1998; mes de abril.
Municipi: Estellencs.
Edita: A Vistes Des Poble.
Dipòsit legal: PM-807-1996

Any 1998; mes de agost.
Municipi: Estellencs.
Edita: A Vistes Des Poble.
Dipòsit legal: PM-807-1996

Any 1998; mes de desembre.
Municipi: Estellencs.
Edita: A Vistes Des Poble.
Dipòsit legal: PM-807-1996

Any 1984; mes de gener.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de gener.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de gener.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de gener.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de gener.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de febrer.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de febrer.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de febrer.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de abril.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de maig.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de maig.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de maig.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de maig.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de maig.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de juny.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de juny.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de juny.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de juny.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de juliol.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de juliol.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de juliol.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de juliol.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de juliol.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de agost.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de agost.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de agost.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de agost.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de setembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de setembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de setembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de setembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de octubre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de octubre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de octubre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de octubre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de octubre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de novembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de novembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de novembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de desembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de desembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de desembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de desembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1984; mes de desembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de gener.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de gener.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de gener.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de gener.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de febrer.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de febrer.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de febrer.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de febrer.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de març.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de març.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de març.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de març.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de abril.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de abril.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de abril.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de abril.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de abril.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de maig.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de maig.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de maig.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de juny.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de juny.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de juny.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de juny.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de juliol.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de juliol.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de juliol.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de juliol.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de juliol.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de agost.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de agost.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de agost.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de agost.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de setembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de setembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de setembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de setembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de octubre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de octubre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de octubre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de octubre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de octubre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de novembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de novembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de novembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de novembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de desembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de desembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de desembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de desembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1985; mes de desembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de gener.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de gener.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de gener.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de gener.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de febrer.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de febrer.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de febrer.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de febrer.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de març.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de març.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de març.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de març.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de abril.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de abril.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de abril.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de abril.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de abril.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de maig.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de maig.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de maig.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de maig.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de juny.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de juny.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de juny.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de juny.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de juliol.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de juliol.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de juliol.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1986; mes de juliol.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 387-1980

Any 1992; mes de maig.
Municipi: Alaró.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 412-1992

Any 1992; mes de juliol.
Municipi: Alaró.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 412-1992

Any 1992; mes de agost.
Municipi: Alaró.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 412-1992

Any 1992; mes de setembre.
Municipi: Alaró.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 412-1992

Any 1992; mes de octubre.
Municipi: Alaró.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 412-1992

Any 1992; mes de novembre.
Municipi: Alaró.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 412-1992

Any 1992; mes de desembre.
Municipi: Alaró.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 412-1992

Any 1993; mes de gener.
Municipi: Alaró.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 412-1992

Any 1993; mes de febrer.
Municipi: Alaró.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 412-1992

Any 1993; mes de març.
Municipi: Alaró.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 412-1992

Any 1993; mes de abril.
Municipi: Alaró.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 412-1992

Any 1993; mes de maig.
Municipi: Alaró.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 412-1992

Any 1993; mes de juny.
Municipi: Alaró.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 412-1992

Any 1993; mes de juliol.
Municipi: Alaró.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 412-1992

Any 1993; mes de setembre.
Municipi: Alaró.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 412-1992

Any 1993; mes de octubre.
Municipi: Alaró.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 412-1992

Any 1993; mes de novembre.
Municipi: Alaró.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 412-1992

Any 1993; mes de desembre.
Municipi: Alaró.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 412-1992

Any 1983; mes de març.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1983; mes de abril.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1983; mes de maig.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1983; mes de juny.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1983; mes de juliol.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1983; mes de agost.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1983; mes de setembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1983; mes de octubre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1983; mes de novembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1983; mes de desembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1984; mes de gener.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1984; mes de febrer.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1984; mes de març.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1984; mes de abril.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1984; mes de maig.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1984; mes de juny.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1984; mes de juliol.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1984; mes de agost.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1984; mes de setembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1984; mes de octubre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1984; mes de novembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1984; mes de desembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1985; mes de gener.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1985; mes de febrer.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1985; mes de març.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1985; mes de abril.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1985; mes de maig.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1985; mes de juny.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1985; mes de juliol.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1985; mes de agost.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1985; mes de setembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1985; mes de octubre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1985; mes de novembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1985; mes de desembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1986; mes de gener.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1986; mes de febrer.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1986; mes de març.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1986; mes de abril.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1986; mes de maig.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1986; mes de juny.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1986; mes de juliol.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1986; mes de agost.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1986; mes de setembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1986; mes de octubre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1986; mes de novembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1986; mes de desembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1987; mes de gener.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1987; mes de febrer.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1987; mes de març.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1987; mes de abril.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1987; mes de maig.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1987; mes de juny.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1987; mes de juliol.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1987; mes de agost.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1987; mes de setembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1987; mes de octubre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1987; mes de novembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1987; mes de desembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1988; mes de gener.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1988; mes de febrer.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1988; mes de març.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1988; mes de abril.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1988; mes de maig.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1988; mes de juny.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1988; mes de juliol.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1988; mes de setembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1988; mes de octubre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1988; mes de novembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1988; mes de desembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1989; mes de gener.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1989; mes de febrer.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1989; mes de març.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1989; mes de abril.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1989; mes de maig.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1989; mes de juny.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1989; mes de juliol.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1989; mes de setembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1989; mes de octubre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1989; mes de novembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1989; mes de desembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1990; mes de gener.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1990; mes de febrer.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1990; mes de març.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1990; mes de abril.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1990; mes de maig.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1990; mes de juny.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1990; mes de juliol.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1990; mes de setembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1990; mes de octubre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1990; mes de novembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1990; mes de desembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1991; mes de gener.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1991; mes de febrer.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1991; mes de març.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1991; mes de abril.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1991; mes de maig.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1991; mes de juny.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1991; mes de juliol.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1991; mes de setembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1991; mes de octubre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1991; mes de novembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1991; mes de desembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1992; mes de gener.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1992; mes de febrer.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1992; mes de març.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1992; mes de abril.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1992; mes de maig.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1992; mes de juny.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1992; mes de juliol.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1992; mes de setembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1992; mes de octubre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1992; mes de novembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1992; mes de desembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1993; mes de gener.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1993; mes de febrer.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1993; mes de març.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1993; mes de abril.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1993; mes de maig.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1993; mes de juny.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1993; mes de juliol.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1993; mes de setembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1993; mes de octubre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1993; mes de novembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1993; mes de desembre.
Municipi: Muro.
Edita: Associació Cultural Algebelí.
Dipòsit legal: PM 153-1983

Any 1974; mes de abril.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1974; mes de maig.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1974; mes de juny.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1974; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1974; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1974; mes de octubre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1974; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1974; mes de desembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1975; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1975; mes de febrer.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1975; mes de març.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1975; mes de abril.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1975; mes de maig.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1975; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1975; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1975; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1975; mes de desembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1976; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1976; mes de febrer.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1976; mes de març.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1976; mes de abril.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1976; mes de maig.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1976; mes de juny.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1976; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1976; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1976; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1976; mes de desembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1977; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1977; mes de febrer.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1977; mes de març.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1977; mes de abril.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1977; mes de maig.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1977; mes de juny.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1977; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1977; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1977; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1977; mes de desembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1978; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1978; mes de febrer.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1978; mes de abril.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1978; mes de juny.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1978; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1978; mes de octubre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1978; mes de desembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1979; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1979; mes de febrer.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1979; mes de març.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1979; mes de abril.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1979; mes de maig.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1979; mes de juny.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1979; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1979; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1979; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1979; mes de desembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1980; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1980; mes de febrer.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1980; mes de març.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1980; mes de abril.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1980; mes de maig.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1980; mes de juny.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1980; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1980; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1980; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1980; mes de desembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1981; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1981; mes de febrer.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1981; mes de març.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1981; mes de abril.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1981; mes de maig.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1981; mes de juny.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1981; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1981; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1981; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1981; mes de desembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1982; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1982; mes de febrer.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1982; mes de març.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1982; mes de abril.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1982; mes de maig.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1982; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1982; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1982; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1982; mes de desembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1983; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1983; mes de febrer.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1983; mes de març.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1983; mes de abril.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1983; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1983; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1983; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1983; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1983; mes de desembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1984; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1984; mes de febrer.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1984; mes de març.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1984; mes de abril.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1984; mes de maig.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1984; mes de juny.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1984; mes de agost.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1984; mes de octubre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1984; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1984; mes de desembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1985; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1985; mes de febrer.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1985; mes de març.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1985; mes de abril.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1985; mes de maig.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1985; mes de juny.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1985; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1985; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1985; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1985; mes de desembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1986; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1986; mes de febrer.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1986; mes de març.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1986; mes de abril.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1986; mes de maig.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1986; mes de juny.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1986; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1986; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1986; mes de octubre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1986; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1986; mes de desembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1987; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1987; mes de febrer.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1987; mes de març.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1987; mes de abril.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1987; mes de maig.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1987; mes de juny.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1987; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1987; mes de agost.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1987; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1987; mes de octubre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1987; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1987; mes de desembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1988; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1988; mes de febrer.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1988; mes de març.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1988; mes de abril.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1988; mes de maig.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1988; mes de juny.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1988; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1988; mes de agost.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1988; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1988; mes de octubre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1988; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1988; mes de desembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1989; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1989; mes de febrer.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1989; mes de març.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1989; mes de abril.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1989; mes de maig.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1989; mes de juny.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1989; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1989; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1989; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1990; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1991; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1990; mes de febrer.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1990; mes de març.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1990; mes de abril.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1990; mes de maig.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1990; mes de juny.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1990; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1990; mes de agost.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1990; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1990; mes de octubre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1990; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1990; mes de desembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1991; mes de març.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1991; mes de abril.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1991; mes de maig.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1991; mes de juny.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1991; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1991; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1991; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1992; mes de març.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1992; mes de maig.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1992; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1992; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1992; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1992; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1993; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1993; mes de març.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1993; mes de maig.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1993; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1993; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1993; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1994; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1994; mes de març.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1994; mes de maig.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1994; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1994; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1994; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1995; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1995; mes de març.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1995; mes de maig.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1995; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1995; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1996; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1995; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1996; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1996; mes de març.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1996; mes de maig.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1996; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1996; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1997; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1997; mes de març.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1997; mes de maig.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1997; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1997; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1997; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1998; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1998; mes de març.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1998; mes de maig.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1998; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1998; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1998; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1999; mes de gener.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1999; mes de març.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1999; mes de maig.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1999; mes de juliol.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1999; mes de setembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1999; mes de novembre.
Municipi: Petra.
Edita: Fraternidad de Franciscanos O.F.M..
Dipòsit legal: PM 178-1974

Any 1978; mes de gener.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1978; mes de març.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1978; mes de maig.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1978; mes de juliol.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1978; mes de setembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1978; mes de novembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1979; mes de gener.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1979; mes de març.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1979; mes de maig.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1979; mes de juliol.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1979; mes de setembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1979; mes de novembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1980; mes de gener.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1980; mes de març.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1980; mes de maig.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1980; mes de juliol.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1980; mes de setembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1980; mes de novembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1981; mes de gener.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1981; mes de març.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1981; mes de maig.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1981; mes de desembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1982; mes de gener.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1982; mes de març.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1982; mes de maig.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1982; mes de juliol.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1982; mes de setembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1982; mes de novembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1983; mes de gener.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1983; mes de març.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1983; mes de maig.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1983; mes de juliol.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1983; mes de setembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1983; mes de novembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1984; mes de gener.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1984; mes de març.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1984; mes de maig.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1984; mes de juliol.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1984; mes de desembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1985; mes de gener.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1985; mes de març.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1985; mes de maig.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1985; mes de setembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1985; mes de novembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1986; mes de gener.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1986; mes de març.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1986; mes de maig.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1986; mes de juliol.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1986; mes de setembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1986; mes de novembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1987; mes de gener.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1987; mes de març.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1987; mes de maig.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1987; mes de juliol.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1987; mes de setembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1987; mes de novembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1988; mes de gener.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1988; mes de març.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1988; mes de maig.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1988; mes de setembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1990; mes de gener.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1990; mes de març.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1990; mes de maig.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1990; mes de setembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1990; mes de novembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1991; mes de gener.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1991; mes de març.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1991; mes de maig.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1991; mes de juliol.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1991; mes de setembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1991; mes de novembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1992; mes de gener.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1992; mes de març.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1992; mes de maig.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1992; mes de juliol.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1992; mes de setembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1992; mes de novembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1993; mes de gener.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1993; mes de març.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1993; mes de maig.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1993; mes de juliol.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1993; mes de setembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1993; mes de novembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1994; mes de gener.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1994; mes de març.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1994; mes de maig.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1994; mes de juliol.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1994; mes de setembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1994; mes de novembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1995; mes de gener.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1995; mes de març.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1995; mes de maig.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1995; mes de juliol.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1995; mes de setembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1995; mes de novembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1996; mes de gener.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1996; mes de març.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1996; mes de maig.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1996; mes de juliol.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1996; mes de setembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1996; mes de novembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1997; mes de gener.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1997; mes de març.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1997; mes de maig.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1997; mes de juliol.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1997; mes de setembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 1997; mes de novembre.
Municipi: Ariany.
Edita: Associació Cultural Ariany.
Dipòsit legal: PM 207-1971

Any 2005; mes de juliol.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2005; mes de agost.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2005; mes de setembre.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2005; mes de octubre.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2005; mes de novembre.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2005; mes de desembre.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2006; mes de gener.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2006; mes de febrer.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2006; mes de març.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2006; mes de abril.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2006; mes de maig.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2006; mes de juny.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2006; mes de juliol.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2007; mes de febrer.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2007; mes de abril.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2007; mes de juny.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2007; mes de juliol.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2009; mes de juny.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2009; mes de juliol.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2009; mes de agost.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2009; mes de octubre.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2009; mes de novembre.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2009; mes de desembre.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2010; mes de gener.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2010; mes de febrer.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 2010; mes de març.
Municipi: Binissalem.
Edita: Associaciò Arrós amb Salseta. Oh Yeah!.
Dipòsit legal: PM. 1519 - 1994

Any 1983; mes de març.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1983; mes de abril.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1983; mes de maig.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1983; mes de juny.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1983; mes de juliol.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1983; mes de agost.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1983; mes de octubre.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1983; mes de novembre.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1983; mes de desembre.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1984; mes de gener.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1984; mes de febrer.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1984; mes de març.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1984; mes de abril.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1984; mes de maig.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1984; mes de juliol.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1984; mes de setembre.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1987; mes de març.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1987; mes de abril.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1987; mes de maig.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1987; mes de juny.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1987; mes de juliol.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1987; mes de setembre.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1987; mes de octubre.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1987; mes de novembre.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1988; mes de gener.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1988; mes de febrer.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1988; mes de març.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1988; mes de abril.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1988; mes de maig.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1988; mes de juny.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1988; mes de agost.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1988; mes de octubre.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1988; mes de novembre.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1988; mes de desembre.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1989; mes de gener.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1989; mes de febrer.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1989; mes de març.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1989; mes de abril.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1989; mes de juny.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1989; mes de juliol.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1989; mes de agost.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1989; mes de octubre.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1989; mes de novembre.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1990; mes de gener.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1990; mes de febrer.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1990; mes de març.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1990; mes de abril.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1990; mes de maig.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1990; mes de juny.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1990; mes de juliol.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1990; mes de setembre.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1990; mes de octubre.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1990; mes de novembre.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1990; mes de desembre.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1991; mes de gener.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1991; mes de febrer.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1991; mes de març.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1991; mes de abril.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1991; mes de maig.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1991; mes de juny.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1991; mes de juliol.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1991; mes de agost.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1991; mes de octubre.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1991; mes de novembre.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1991; mes de desembre.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1992; mes de gener.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1992; mes de febrer.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1992; mes de març.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1992; mes de abril.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1992; mes de maig.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1992; mes de juny.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1992; mes de juliol.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1992; mes de setembre.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1992; mes de octubre.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1992; mes de novembre.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983

Any 1992; mes de desembre.
Municipi: Artà.
Edita: Associació Cultural Artà.
Dipòsit legal: PM 203-1983