HOME HELP PREFERENCES
A B C D E F G I L M N P R S T U V 0-9
mes de octubre.
Municipi: Pollença.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 503-1979

mes de desembre.
Municipi: Pollença.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 503-1979

mes de gener.
Municipi: Pollença.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 503-1979

mes de febrer.
Municipi: Pollença.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 503-1979

mes de març.
Municipi: Pollença.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 503-1979

mes de abril.
Municipi: Pollença.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 503-1979

mes de maig.
Municipi: Pollença.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 503-1979

mes de juny.
Municipi: Pollença.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 503-1979

mes de juliol.
Municipi: Pollença.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 503-1979

mes de juliol.
Municipi: Pollença.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 503-1979

mes de juliol.
Municipi: Pollença.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 503-1979

mes de setembre.
Municipi: Pollença.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 503-1979

mes de octubre.
Municipi: Pollença.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 503-1979

mes de novembre.
Municipi: Pollença.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 503-1979

mes de desembre.
Municipi: Pollença.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 503-1979

mes de gener.
Municipi: Pollença.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 503-1979

mes de febrer.
Municipi: Pollença.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 503-1979

mes de març.
Municipi: Pollença.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 503-1979

mes de abril.
Municipi: Pollença.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 503-1979

mes de maig.
Municipi: Pollença.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 503-1979

mes de juny.
Municipi: Pollença.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 503-1979

mes de gener.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de març.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de maig.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de juliol.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de setembre.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de novembre.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de gener.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de març.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de maig.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de juliol.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de setembre.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de novembre.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

Any 1990; mes de gener.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

Any 1990; mes de març.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

Any 1990; mes de maig.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

Any 1990; mes de juliol.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

Any 1990; mes de setembre.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

Any 1990; mes de novembre.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de gener.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de març.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de maig.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de juliol.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de setembre.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de novembre.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de gener.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de març.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de maig.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de juliol.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de setembre.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de desembre.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de gener.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de febrer.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de març.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de abril.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de maig.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de juny.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de juliol.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de agost.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de setembre.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de octubre.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de novembre.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de desembre.
Municipi: Calvià.
Edita: Associació Cultural Entre Tots.
Dipòsit legal: PM 981-1987

mes de agost.
Municipi: Bunyola.
Edita: Col·lectiu Cultural Sitja.
Dipòsit legal: PM 779 - 1982

mes de gener.
Municipi: Bunyola.
Edita: Col·lectiu Cultural Sitja.
Dipòsit legal: PM 779 - 1982

mes de febrer.
Municipi: Bunyola.
Edita: Col·lectiu Cultural Sitja.
Dipòsit legal: PM 779 - 1982

mes de abril.
Municipi: Bunyola.
Edita: Col·lectiu Cultural Sitja.
Dipòsit legal: PM 779 - 1982

mes de juny.
Municipi: Bunyola.
Edita: Col·lectiu Cultural Sitja.
Dipòsit legal: PM 779 - 1982

mes de setembre.
Municipi: Bunyola.
Edita: Col·lectiu Cultural Sitja.
Dipòsit legal: PM 779 - 1982

mes de novembre.
Municipi: Bunyola.
Edita: Col·lectiu Cultural Sitja.
Dipòsit legal: PM 779 - 1982

mes de desembre.
Municipi: Bunyola.
Edita: Col·lectiu Cultural Sitja.
Dipòsit legal: PM 779 - 1982

mes de febrer.
Municipi: Bunyola.
Edita: Col·lectiu Cultural Sitja.
Dipòsit legal: PM 779 - 1982

mes de juny.
Municipi: Bunyola.
Edita: Col·lectiu Cultural Sitja.
Dipòsit legal: PM 779 - 1982

mes de octubre.
Municipi: Bunyola.
Edita: Col·lectiu Cultural Sitja.
Dipòsit legal: PM 779 - 1982

mes de desembre.
Municipi: Bunyola.
Edita: Col·lectiu Cultural Sitja.
Dipòsit legal: PM 779 - 1982

mes de març.
Municipi: Bunyola.
Edita: Col·lectiu Cultural Sitja.
Dipòsit legal: PM 779 - 1982

mes de maig.
Municipi: Bunyola.
Edita: Col·lectiu Cultural Sitja.
Dipòsit legal: PM 779 - 1982

mes de juliol.
Municipi: Bunyola.
Edita: Col·lectiu Cultural Sitja.
Dipòsit legal: PM 779 - 1982

mes de novembre.
Municipi: Bunyola.
Edita: Col·lectiu Cultural Sitja.
Dipòsit legal: PM 779 - 1982

mes de desembre.
Municipi: Bunyola.
Edita: Col·lectiu Cultural Sitja.
Dipòsit legal: PM 779 - 1982

mes de febrer.
Municipi: Bunyola.
Edita: Col·lectiu Cultural Sitja.
Dipòsit legal: PM 779 - 1982

mes de setembre.
Municipi: Bunyola.
Edita: Col·lectiu Cultural Sitja.
Dipòsit legal: PM 779 - 1982

mes de octubre.
Municipi: Bunyola.
Edita: Col·lectiu Cultural Sitja.
Dipòsit legal: PM 779 - 1982

mes de desembre.
Municipi: Bunyola.
Edita: Col·lectiu Cultural Sitja.
Dipòsit legal: PM 779 - 1982

mes de maig.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de juny.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de juliol.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de setembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de octubre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de novembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de desembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de gener.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de febrer.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de març.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de abril.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de maig.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de juny.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de juliol.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de agost.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de octubre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de novembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de desembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de gener.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de febrer.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de març.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de abril.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de maig.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de juny.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de juliol.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de agost.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de octubre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de novembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de desembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de gener.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de febrer.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de març.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de abril.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de maig.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de juny.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de juliol.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de agost.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de novembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de desembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de gener.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de febrer.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de març.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de abril.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de maig.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de juny.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de juliol.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de setembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de octubre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de novembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de desembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de gener.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de febrer.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de març.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de abril.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de maig.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de juliol.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de setembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de octubre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de novembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de desembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de gener.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de febrer.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de març.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de abril.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de maig.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de octubre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de novembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de desembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de gener.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de febrer.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de març.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de abril.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de maig.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de juny.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de juliol.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de setembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de octubre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de novembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de desembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de gener.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de febrer.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de març.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de abril.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de maig.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de juny.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de juliol.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de setembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de octubre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de novembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de desembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de gener.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de gener.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de febrer.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de març.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de abril.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de maig.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de juny.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de juliol.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de setembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986


Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de gener.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de gener.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de febrer.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de març.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de abril.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de juny.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de juliol.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de setembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de octubre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de novembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de desembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de gener.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de febrer.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de març.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de abril.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de maig.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de juliol.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de agost.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de setembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de octubre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

mes de desembre.
Municipi: Vilafranca de Bonany.
Edita: Obra Cultural Balear.
Dipòsit legal: PM 366-1986

Any 1979; mes de desembre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1980; mes de gener.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1980; mes de febrer.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1980; mes de març.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1980; mes de abril.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1980; mes de maig.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1980; mes de juny.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1980; mes de juliol.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1980; mes de setembre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1980; mes de octubre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1980; mes de novembre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1980; mes de desembre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1984; mes de gener.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1984; mes de març.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1984; mes de abril.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1984; mes de juliol.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1984; mes de octubre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1984; mes de desembre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1985; mes de gener.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1985; mes de febrer.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1985; mes de març.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1985; mes de abril.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1985; mes de juny.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1985; mes de juliol.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1985; mes de setembre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1985; mes de octubre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1985; mes de novembre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1986; mes de gener.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1986; mes de febrer.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1986; mes de març.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1986; mes de abril.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1986; mes de juny.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1986; mes de juliol.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1986; mes de agost.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1986; mes de octubre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1986; mes de novembre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1987; mes de gener.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1987; mes de febrer.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1987; mes de abril.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1987; mes de juny.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1987; mes de agost.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1987; mes de setembre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1987; mes de octubre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1987; mes de novembre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1988; mes de gener.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1988; mes de març.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1988; mes de maig.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1988; mes de juliol.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1988; mes de setembre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1988; mes de novembre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1989; mes de gener.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1989; mes de agost.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1989; mes de setembre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1989; mes de octubre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1989; mes de novembre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1989; mes de desembre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1990; mes de març.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1990; mes de abril.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1990; mes de maig.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1990; mes de juny.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1990; mes de juliol.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1990; mes de agost.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1990; mes de octubre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1990; mes de novembre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1990; mes de desembre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1991; mes de abril.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1991; mes de maig.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1991; mes de juny.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1991; mes de juliol.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1991; mes de novembre.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1992; mes de gener.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

Any 1992; mes de febrer.
Municipi: Lloret de Vista Alegre.
Edita: Grup de gent del poble.
Dipòsit legal: PM 623-1979

mes de desembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de gener.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de febrer.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de març.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de abril.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de maig.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juny.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juliol.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de agost.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de abril.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de octubre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de novembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de desembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de gener.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de febrer.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de març.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de abril.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de maig.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juny.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juliol.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de agost.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de setembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de octubre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de novembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de desembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de gener.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de febrer.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de març.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de abril.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de maig.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juny.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juliol.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de agost.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de setembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de octubre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de novembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de desembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de gener.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de febrer.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de març.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de abril.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de maig.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juny.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juliol.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de agost.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de setembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de octubre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de novembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de desembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de gener.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de febrer.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de març.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de abril.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de maig.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juny.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juliol.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de agost.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de setembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de octubre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de novembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de desembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de gener.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de febrer.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de març.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de març.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de maig.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juny.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juliol.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de agost.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de setembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de octubre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de novembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de desembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de gener.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de febrer.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de març.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de abril.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de maig.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juny.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juliol.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de setembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de octubre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de novembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de desembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de gener.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de febrer.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de març.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de abril.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de maig.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juny.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juliol.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de setembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de octubre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de novembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de desembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de gener.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de gener.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de febrer.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de març.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de abril.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de maig.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juny.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juliol.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de setembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de octubre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de novembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de desembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de gener.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de febrer.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de març.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de abril.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de maig.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juny.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juliol.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de setembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de octubre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de novembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de desembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de gener.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de febrer.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de març.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de abril.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de maig.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juny.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juliol.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de setembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de setembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de octubre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de novembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de desembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de gener.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de febrer.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de març.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de abril.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de maig.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juny.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juliol.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de setembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de octubre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de novembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de desembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de gener.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de febrer.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de març.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de abril.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de maig.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juny.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juliol.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de setembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de setembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de octubre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de novembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de desembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de gener.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de febrer.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de març.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de abril.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de maig.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juny.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juliol.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de setembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de octubre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de novembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de desembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de gener.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de febrer.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de març.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de abril.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de maig.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juny.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juliol.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de agost.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de octubre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de novembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de desembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de gener.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de febrer.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de març.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de abril.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de maig.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juny.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juliol.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de setembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de octubre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de novembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de desembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de gener.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de febrer.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de març.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de abril.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de maig.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juny.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juliol.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de setembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de octubre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de novembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de desembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de gener.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de febrer.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de març.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de abril.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de maig.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juny.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juliol.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de setembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de octubre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de gener.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de febrer.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de març.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de abril.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de maig.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juny.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juliol.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de setembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de octubre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de novembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de desembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de gener.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de febrer.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de març.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de abril.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de maig.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juny.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juliol.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de setembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de octubre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de novembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de desembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de gener.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de febrer.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de març.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de abril.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de maig.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juny.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juliol.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de setembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de octubre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de novembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de desembre.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de juny.
Municipi: Algaida.
Edita: Delegació d'Obra Cultural d'Algaida.
Dipòsit legal: PM 495-1980

mes de setembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de setembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de setembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de setembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de octubre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de octubre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de desembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de octubre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de octubre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de octubre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de octubre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de novembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de novembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de novembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de novembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de desembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de desembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de desembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de gener.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de gener.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de gener.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de gener.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de febrer.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de febrer.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de febrer.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de febrer.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de febrer.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de març.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de març.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de març.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de març.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de abril.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de abril.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de abril.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de maig.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de maig.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de maig.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de maig.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de juny.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de juny.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de juny.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de agost.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de setembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de setembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de setembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de setembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de octubre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de octubre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de octubre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de octubre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de novembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de novembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de novembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de novembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de novembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de desembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980

mes de desembre.
Municipi: Manacor.
Edita: Edicions Manacor SA.
Dipòsit legal: PM 520-1980