Visualitza el document en PDF Una aplicació de la morfometria geomètrica: anàlisi de la variabilitat interpoblacional a Phylan semicostatus (Coleoptera, Tenebrionidae)
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1999, n. 42, pp. 97-106 | 10 p. -