Visualitza el document en PDF Terrasses al·luvials i processos d’incisió durant l’Holocè: caracterització de ventalls al·luvials mitjançant models digitals d’elevacions a partir de dades LIDAR
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2018, n. 61, pp. 57-77 | 21 p. -