Visualitza el document en PDF El Patrimoni paleontològic del Pleistocè superior marí de Mallorca: catalogació, caracterització, valoració i propostes per a la gestió i conservació
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2008, n. 51, pp. 229-260 | 32 p. -