Visualitza el document en PDF Dos especies de interés paleontológico halladas en el Eutyrrheniense de Mallorca
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1981, n. 25, pp. 169-174 | 6 p. -