Visualitza el document en PDF Assaig de quantificació de la pèrdua del Valor dels Servéis dels Ecosistemes (VSE) degut als incendis forestals: exemple pilot de la Serra de Tramuntana (Mallorca, Illes Balears)
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2014, n. 57, pp. 203-225 | 23 p. -