Visualitza el document en PDF Flora oligocénica de Son Fe (Alcudia)
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1956, n. 2, pp. 89-90 | 3 p. -