PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Alemany, J.A)
2 resultats
Compte de paraules:j.a: 0, alemany: 2
2 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Sobre una captura en invierno de Cetorhinus maximus (Gunner, 1765) (Pisces: Cetorhinidae) en aguas costeras de Mallorca - Gállego Castejón, Luis ; Alemany, J.A.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1985, n. 29, pp. 135-139
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Condrictis Mallorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Chondrichthyes Spain Majorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 9415 | 5 p. -

Visualitza el document en PDF First record of Gonostoma elongatum Günther, 1878 (Osteichthyes: Gonostomatidae) in the North-Western Mediterranean - Roman, Esther ; Alemany, Francesc ; Carbonell, Aina
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2000, n. 43, pp. 27-31
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 8070 | 5 p. -