Visualitza el document en PDF Registre paleontològic a jaciments litorals del Pleistocè superior a la península d'Artà: Artà (Mallorca, Mediterrània occidental)
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2009, n. 52, pp. 61-80 | 20 p. -